Carti 2002
Gasit 4

Drept financiar: curs universitar
Adam Drăgoi

Acest curs se doreşte a fi un alfabet pentru iniţierea în studiul dreptului financiar, plecând de la rolul şi poziţia acestei ramuri a dreptului public între celelalte ramuri de drept public şi privat. De menţionat că un capitol special este dedicat controlului financiar, dată fiind importanţa acestuia în asigurarea unui climat de ordine în viaţa economico-financiară a ţării şi posibilităţilor legale oferite absolvenţilor facultăţilor de drept de a ocupa funcţii în aparatul de stat însărcinat cu executarea controlului financiar.

  ISBN: 973-85902-2-1 Seria: Ştiinţe juridice ID: 108
Ghid terminologic în Asistenţa Socială
Mărioara Luduşan, Claudiu Barna

Ghidul terminologic se adresează atât studenţilor de la specializarea Asistenă Socială, cât şi specialiştilor care activează în acest domeniu şi este axat pe expunerea şi explicarea principalelor noţiuni de specialitate.

  ISBN: 973-85682-4-2 Seria: Ştiinţe sociale ID: 109
Procedura jurisdicţională în fata Curţii de Conturi a României
Adam Drăgoi

Lucrarea este deosebit de utilă pentru toţi cei interesaţi, mai ales pentru cei care îşi doresc o activitate în domeniul administraţiei publice. Din cuprins: Demers introductiv; Organe de control ale Curţii de Conturi a României. Atribuţiile, competenţele şi obiectivele de control financiar; Jurisdicţia în faţa instanţelor Curţii de Conturi a României.

  ISBN: 973-85902-4-8 Seria: Ştiinţe juridice ID: 110
Teodor Murăşanu (1891-1966): studiu monografic
Ileana Ghemeş

Lucrarea de faţă are meritul de a ne aduce în prim plan figura unuia dintre cei mai devotaţi sjujitori ai scrisului interbelic, care îşi fac loc la recunoştinţa semenilor prin modul în care nu cer nimic pentru ei, ci caută să slujească idealului comun al tuturor. Teodor Murăşanu trebuie văzut ca un mare animator, un om de legătură între generaţii şi în diferite compartimente ale vieţii literare, publicistică, folclor, literatură de călătorie, traduceri, pe care le-a promovat prin întemeierea unor reviste proprii, în paginile cărora a încercat să adune pe cei mai de seamă creatori ai momentului din Transilvania, în ideea de a da o coloratură locală specifică actului creator reprezentat de ei.

  ISBN: 973-85682-9-3 Seria: Filologie ID: 111
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan