Carti 2006
Gasit 17
1 2 3 4 »

Melania Hanciu, Ştefan Hanciu, Cornelia Bolca

Lucrarea se înscrie în categoria cercetărilor interdisciplinare, se încearcă o aplicare a metodei arheologice la studierea morfo-genetică a terasei de luncă. Cercetările se referă la bazinul mijlociu al Mureşului, respectiv la zona dintre Sântimbru şi Blandiana.

  ISBN: Seria: Istorie-arheologie ID: 272
Audit public intern. Aspecte teoretice şi practice
Sorin Briciu, Florentina Sas, Marcel Ghiță, Răzvan Ghiță

Lucrarea de faţă cuprinde atât aspecte teoretice, cât şi aspecte practice ale noţiunii de audit public intern, fiind structurată pe următoarele teme, ce dau şi titlul capitolelor: conceptul de audit public intern, guvernanţa corporatistă, conceptul de control intern, paralele între conceptul de audit intern şi alte concepte, implementarea controlului intern, reglementarea şi coordonarea auditului intern în România, standardizarea auditului intern, managementul riscului, planificarea auditului intern, adoptarea aquis-ului comunitar şi efectul acestuia asupra controlului financiar în România şi un studiu de caz privind auditul gestiunii resurselor umane.

  ISBN: 978-973-7942-5 Seria: Ştiinţe economice ID: 23
„Revista politică şi litearară” (1906-1907, 1909-1914). Indice bibliografic şi antologie de texte
Ileana Ghemeş

Autoarea dedică un volum Revistei politice şi literare deoarece „prin materialul bogat publicat, „Revista politică şi literară” a ilustrat cu discernământ situaţia complexă a românilor transilvăneni, cu diversitatea formelor concrete de manifestare din domeniile social, politic, economic şi cultural, a căutat o soluţie globală pentru problema naţională şi a proiectat strategiile necesare privind evoluţia viitoare a evenimentelor. A fost, deopotrivă, o şcoală şi un organ de îndrumare şi de luptă naţională, o revistă necesară, cu o contribuţie însemnată în formarea opiniei publice ardelene în direcţia istorică finalizată prin documentele Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.”

  ISBN: 978-973-7942-6 Seria: Filologie ID: 6
Contabilitate financiară, contabilitate de gestiune şi analiză economico-financiară
Nicolae Todea, Sorin Briciu, Vasile Burja, Camelia Burja, Iuliana Cenar, Sorin Ciprian Teiuşan, Sorin-Constantin Deaconu

Lucrarea este destinată studenţilor facultăţilor de profil, la dispoziţia cărora pune o serie de aplicaţii practice pentru examenul de licenţă. Astfel, în domeniul contabilităţii financiare, regăsim în volum: contabilitatea capitalurilor, a imobilizărilor, a stocurilor, a terţilor, situaţiile financiare, analiza pe baza bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere etc. În domeniul contabilității de gestiune sunt tratate practic costurile şi cheltuielile, procedeele de calculaţie a costurilor, contabilitatea de gestiune a cheltuielilor, metodele de calculaţie a costurilor şi de contabilitate de gestiune. Capitolul dedicat analizei economico-financiare tratează printre altele analiza volumului activităţii de producţie şi comercializare, analiza cheltuielilor întreprinderii, analiza rentabilităţii şi altele.

  ISBN: 978-973-7942-5 Seria: Ştiinţe economice ID: 24
Contabilitate financiară. Curs universitar
Nicolae Todea

Destinat studenţilor de la specializarea contabilitate, dar în egală măsură şi absolvenţilor de specialitate care simt nevoia de a-şi reîmprospăta cunoştinţele, cursul universitar de contabilitate financiară oferă într-o manieră comprehensivă şi structurată informaţii referitoare la contabilitatea capitalurilor proprii şi a datoriilor pe termen lung; contabilitatea imobilizărilor; contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie; contabilitatea terţilor; contabilitatea trezoreriei; contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor; contabilitatea operaţiunilor speciale; situaţiile financiare anuale şi analiza financiară pe baza situaţiilor financiare anuale.

  ISBN: 973-7942-51-5 Seria: Ştiinţe economice ID: 25
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan