Carti 2009
Gasit 39
1 2 3 4 5 6 7 8 »

Analiza echilibrului financiar al firmei
Lect. univ. dr. Danuletiu Adina Elena

Prin natura şi implicaţiile ei, problematica echilibrului financiar la nivelul unei întreprinderi este mereu actuală, iar estimarea echilibrului financiar la nivelul întreprinderii este dependentă de obiectivele persoanelor care comandă sau studiază astfel de analize (manageri, acţionari, creditori, salariaţi sau stat). Echilibrul financiar are o importanţă deosebită în adoptarea deciziilor, atât la nivel intern – în procurarea, alocarea şi gestionarea resurselor, cât şi la nivel extern, al diverşilor investitori – în opţiunile de plasare a disponibilităţilor băneşti.
Lucrarea de faţă a încercat să clarifice viziunea asupra problematicii echilibrului financiar prin contribuţii rezonabile din punct de vedere teoretic, demonstrate apoi prin aplicaţii practice la două întreprinderi cu capital privat din judeţul Alba. O contribuţie importantă o reprezintă determinarea prin intermediul unui model propriu a factorilor de influenţă asupra echilibrului pe termen lung pe baza unui eşantion de 48 de firme cotate la Bursa de Valori Bucureşti.

  ISBN: 978-973-1890-18-0 Seria: Stiinte economice ID: 33
Analiză complexă
Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, Prof. univ. dr. Breaz Daniel

Adresată atât studenţilor şi profesorilor din domeniu, cât şi tuturor pasionaţilor de analiză matematică, Lucrarea Analiză complexă aduce în discuţie următoarea problematică: noţiuni preliminare privind mulţimile numerelor naturale, a numerelor întregi, a numerelor raţionale şi a numerelor reale; numerele complexe; şiruri şi serii de numere complexe; funcţii complexe de o variabilă reală; funcţii olomorfe; şiruri şi serii de funcţii, serii de puteri; funcţii elementare; integrala complexă; formula lui Cauchy şi aplicaţii; prelungirea analitică; singularităţi ale ramurilor uniforme de funcţii analitice; teorema reziduurilor şi aplicaţii; funcţii univalente.

  ISBN: 978-973-1890-17-3 Seria: Matematica-Informatica ID: 3
Antologie de literatură şi filosofie italiană. Schiţe bio-bibliografice, selecţia textelor şi a opiniilor critice, repere bibliografice de…
Gabriel Brebenar

Volumul cuprinde informaţii bio-bibliografice prezentate bilingv, câteva texte reprezentative, opinii critice relevante, situaţia traducerilor şi o bibliografie minimală pentru un număr considerabil de reprezentanţi ai literaturii şi filosofiei italiene. Lucrarea este un instrument de popularizare şi se adresează celor interesaţi de cultura italiană.
Traducerea textelor în limba italiană de MONICA TEODORA COCÎRLĂ

  ISBN: 978-973-1890-44-9 Seria: Filologie ID: 35
Antologie de literatură şi filozofie italiană
Gabriel Brebenar

  ISBN: ISBN 978-973-1890-44-9 Seria: Filologie ID: 147
Baze de date şi limbaje de programare
Conf. univ. dr. Ceuca Emilian

Cartea prezintă elementele de bază referitoare la prelucrarea datelor. Este posibil ca o dată să nu aibă nicio semnificaţie dacă nu i se dă o anumită interpretare. Se consideră că o dată împreună cu semnificaţia acesteia formează o informaţie. O aceeaşi dată poate să genereze diferite informaţii, în funcţie de semnificaţia care i se atribuie acesteia.
În lucrare sunt prezentate şi principii de proiectare, modelare şi organizare şi tipurile corespunzătoare de instrumente pentru implementarea acestora. Datele urmează să fie gestionate (la nivel de utilizator) conform acestor modele, iar în memorie ele se stochează în diferite fişiere. Aceste modele trebuie să permită efectuarea rapidă a cel puţin patru operaţii de bază: adăugarea (inserarea) unei noi date, regăsirea datelor care verifică o anumită condiţie, ştergerea datelor care verifică o anumită condiţie, modificarea unor date existente.
În carte se prezintă, de asemenea, Mediul de lucru Access. Se pot face o mulţime de lucruri în Access fără a se folosi niciun element de programare. Totuşi, pentru dezvoltarea serioasă a bazelor de date şi pentru înzestrarea aplicaţiilor cu o interfaţă inteligentă şi profesională, trebuie însuşit codul pentru controlul tabelelor şi formularelor.
Exemple de cod şi programe sunt descrise succint în ultima parte a cărţii. Acestea sunt utile atât tinerilor programatori, cât şi studenţilor de la disciplinele informatice.

  ISBN: 978-973-1890-27-2 Seria: Matematica-informatica ID: 36
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan