Carti 2010
Gasit 26
1 2 3 4 5 6 »

Asigurări şi reasigurări
Dan Constantin Dănuleţiu, Adina Elena Dănuleţiu

Lucrarea surprinde aspecte teoretice şi practice ale mecanismului complex al activităţii de asigurare şi reasigurare şi contribuie la însuşirea temeinică a noţiunilor prezentate. Evidenţiind legătura dintre risc şi asigurări, lucrarea detaliază elementele tehnice ale asigurării şi le particularizează teoretic, dar şi prin exemple pentru diferite tipuri de asigurări: de bunuri, de răspundere civilă, de viaţă şi de riscuri financiare. Lucrarea abordează, în mod succint, problematica reasigurărilor.

  ISBN: 978-973-1890-64-7 Seria: Ştiinţe economice ID: 84
Basmul – lecturi critice
Maria Holhoș

Volumul are la bază un parcurs doctoral şi conţine o serie de studii critice având drept obiect de interes basmul. Lecturile critice ale autoarei aplică fie o grilă simbolică, fie una tematică sau principii ale teoriei imaginarului.

  ISBN: 978-973-1890-77-7 Seria: Filologie ID: 89
Baze de date relaţionale
Emil Olteanu, Maria Muntean

Cartea se adresează studenţilor de la profilurile informatică şi ştiinţe economice, precum şi specialiştilor care doresc să studieze proiectarea şi gestiunea bazelor de date. Lucrarea este structurată în patru capitole: Baze de date, Proiectarea conceptuală şi logică a bazelor de date, Implementarea bazelor de date Access şi Implementarea bazelor de date MySQL. În primul capitol sunt prezentate noţiuni fundamentale din domeniul bazelor de date: persoanele implicate în mediul bazelor de date, arhitectura bazelor de date, limbajele bazelor de date, modele de date, modelul relaţional, chei relaţionale, algebra relaţională, regulile lui Codd, normalizarea, limbajul SQL. În al doilea capitol este prezentată practic, prin exemple specifice, o metodă de proiectare conceptuală şi logică a bazelor de date. Proiectarea este independentă de un SGBD dat. S-a urmărit, cu multă consecvenţă, ca proiectarea să fie independentă de implementare, să nu fie afectată de calităţile sau lipsurile unui SGBD, motiv pentru care s-a evitat folosirea vreunuia. În ultimele capitole sunt implementate, în Access şi MySQL, modelele proiectate în capitolele precedente. Fiecare implementare este însoţită de referinţele corespunzătoare din capitolul de proiectare.

  ISBN: 978-973-1890-86-9 Seria: Matematică-informatică ID: 257
Business English Tests
Teodora Popescu, Crina Herţeg

Business English Tests se adresează studenţilor de la facultăţile de ştiinţe economice din ultimii ani de studiu, care se pregătesc pentru susţinerea examenului de competenţă lingvistică la limba engleză. Ţinând cont de structura testelor şi de modul de concepere a acestora, materialul este de asemenea extrem de util tuturor celor care doresc să îşi testeze şi să îşi îmbunătăţească cunoştinţele de limba engleză de afaceri, precum şi celor care se pregătesc pentru examenul Cambridge Business English Certificates (BEC Vantage sau Higher).

  ISBN: 978-973-1890-69-2 Seria: Filologie ID: 87
Contabilitatea şi controlul de gestiune: instrumente pentru evaluarea performanţei entităţii
Sorin Briciu, Sorinel Căpușneanu, Letiţia Maria Rof, Dan Topor

Lucrarea tratează problema contabilităţii şi a controlului de gestiune drept instrumente de evaluare a performanţei entităţilor. Contabilitatea de gestiune furnizează informaţii necesare elaborării de rapoarte şi analize interne utilizate de managementul unităţii în luarea deciziilor. Contabilitatea de gestiune ajută managementul românesc să-şi organizeze afacerile existente şi viitoare de aşa manieră încât să-şi evalueze, controleze şi gestioneze viitorul. Controlul de gestiune permite managementului să se asigure dacă deciziile de pilotaj luate la diferite niveluri organizatorice ale entităţii sunt coerente între ele şi dacă, pe termen scurt, acestea concură la îndeplinirea obiectivelor strategice. Prin funcţia de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau preventive ce se impun. Mediul economic impune o redefinire a raportului contabilitate–control de gestiune. Pe de o parte, contabilitatea de gestiune trebuie să se doteze cu noi proceduri şi tehnici care să facă din informaţia contabilă un instrument mai fiabil pentru controlul de gestiune. Pe de altă parte, controlul de gestiune se găseşte astăzi „prins” între o funcţie contabilă, care devine din ce în ce mai performantă şi funcţiunile personalului operaţional, care dispune direct de informaţii utile în luarea deciziilor, informaţii care permit o acţiune instantanee.Cartea se adresează atât studenţilor de la facultăţile cu profil economic, cât şi tuturor celor interesaţi de acest domeniu.

  ISBN: 978-973-1890-71-5 Seria: Ştiinţe economice ID: 88
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan