Carti 2018
Gasit 17
1 2 3 4 »

Manual de limba română ca limbă străină: nivel B1-B2
Iuliana Wainberg-Drăghiciu

Lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor străini care doresc să urmeze în România cursuri universitare, dar și pubicului larg. Manualul cuprinde 13 unități tematice, perfect adaptate nevoilor de învățare specifice nivelului B1-B2. Lecțiile sunt completate de exerciții variate și eficiente.

  ISBN: 978-606-613-157-5 Seria: Filologie ID: 292
Activitățile fizice și de recuperare în societatea contemporană
Angel-Alex Hăisan, Sorin Şimon, (coordonatori)

Volumul conţine lucrări prezentate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Naţionale: „Sport şi societate. Concepte şi tendinţe actuale”, ediţia a II-a, organizată de Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Studiile cuprinse aici se bazează pe cercetări, precum: Rolul pregătirii coregrafice în gimnastica artistică, Acidul lactic în timpul efortului fizic, Surse de energie prin alimentație pentru dansatorii sportivi, Influența internetului asupra copiilor, Consumul de alcool în rândul tinerilor, Beneficiile exercițiului fizic în timpul sarcinii, Beneficiile exercițiilor fizice în timpul menopauzei.

  ISBN: 978-606-613-150-6 Seria: Ştiinţele vieţii ID: 282
Alte aspecte ale comportamentului pacienților în cabinetul dentar: psihosomatică și comunicare
Lucian Josan

Cartea descrie tipuri comportamentale ale pacienților întâlniți în cabinetul dentar, încadrați într-o serie de categorii în funcție de andragogia psihosexuală, starea fiziologică, timpul pe care îl alocă vizitei la medic, abordarea sănătății și igienei buco-dentare, nivelul de toleranță la durere, încadrarea în cele trei cercuri ale energiei, tipul de limbaj care îl caracterizează pe pacient, analiza tranzacțională, preponderența percepției raționale și rezonabile a recomandărilor și tratamentului medical.Conținutul cărții este un ghid folositor studenților la medicina dentară, medicilor tineri și medicilor rezidenți.

  ISBN: 978-606-613-153-7 Seria: Ştiinţele vieţii ID: 281
Comunicare şi metodologie didactică. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
Ioan Scheau

Ghidul de faţă, intitulat Comunicare și metodologie didactică, îşi propune să fie – pentru toţi cei implicaţi în procesul educaţional – un sprijin în familiarizarea cu diferite aspecte ale activității didactice: comunicare didactică, metodele de predare și metodele de evaluare. Din cuprins: Comunicarea – istoric şi perspective, Limbajul şi comunicarea, Comunicarea didactică, Elemente de proiectare didactică, Prezentarea metodelor gândirii critice.

  ISBN: 978-606-613-152-0 Seria: Ştiinţele educaţiei ID: 285
Etnologie şi folclor  folclor literar: manual pentru curs şi seminar
Georgeta Orian

Prezenta lucrare se adresează studenţilor filologi, precum şi tuturor celor interesaţi de fenomenul folcloric în general, de cultura populară şi de spiritualitatea pe care aceasta o generează şi care produce, la rândul său, efecte în literatură, muzică, artă, în general.
Structura fiecărui curs a fost concepută în aşa fel încât cititorul să poată parcurge cu uşurinţă o primă secvenţă, aceea cuprinzând Noţiuni teoretice, apoi să-şi fixeze câţiva Termeni-cheie, definitorii pentru tema parcursă, urmaţi de o Temă care să contribuie la sistematizarea şi ordonarea aspectelor importante, precum şi la realizarea feed-back-ului. În finalul fiecărei secvenţe, o Bibliografie minimală / obligatorie face trimitere la titluri şi autori reprezentativi pentru tema studiată, astfel încât, la finalul perioadei de învăţare, studentul să poată asimila un set de informaţii care, alături de cele însuşite la celelalte discipline filologice, să-i asigure cultura generală şi de specialitate în domeniul pentru care a optat.
În finalul cursului, secţiunea Anexelor propune câteva teme de studiu complexe, pe baza noţiunilor teoretice studiate, precum şi câteva lecturi complementare, din zona legislaţiei conexe, iar Bibliografia generală subliniază, încă o dată, oferta interdisciplinarităţii, specifică acestui curs, şi deschide noi posibilităţi de documentare pentru cei interesaţi.

  ISBN: 978-606-613-155-1 Seria: Filologie ID: 284
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian