Carti 2019
Gasit 5

Aplicaţii practice privind fiscalitatea directă în România
Simion Iosif Mihon, Attila Tamas-Szora

Lucrarea conţine o serie de exemple privind calcule de obligaţii fiscale principale şi accesorii, precum şi tipuri de impozite directe şi modalităţi de calcul al acestor impozite.

  ISBN: 978-606-613-172-8 Seria: Ştiinţe economice ID: 338
Aplicaţii practice privind procedura fiscală naţională
Simion Iosif Mihon, Decebal Bogdan

Lucrarea cuprinde aplicaţii practice privind modalităţile concrete prevăzute de Legislaţia Naţională, în sensul procedurilor fiscale aplicabile.

  ISBN: 978-606-613-171-1 Seria: Ştiinţe economice ID: 339
Dicţionarul scriitorilor Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan" din Alba Iulia
Ironim Muntean, (coordonator)

În paginile prezentului dicţionar, apărut cu ocazia aniversării unui secol de la înființarea celei mai prestigioase instituții de învățământ din județul Alba, Colegiul Național „Horea Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia (anterior denumit, în evoluția istorică, Liceul de Stat „Mihai Viteazul” și, respectiv, Liceul de Matematică-Fizică „Horea, Cloşca şi Crişan”), se regăsesc o serie de voci din agora culturală, care au trecut, în cursul generațiilor, pragul liceului – fie ca elevi, fie ca dascăli, fie ca elevi deveniți, peste ani, profesori în cadrul instituției. Aşadar, dicționarul reunește numele tuturor celor care au fost și sunt activi în domeniul culturii, ca poeți, prozatori, dramaturgi, eseiști, critici și istorici literari, etno-folcloriști, lingviști, filozofi, istorici, cu succinte medalioane de prezentare a vieții și activității lor.

  ISBN: 978-606-613-167-4 Seria: Varia ID: 334
Filosofia educaţiei
Ioan Scheau

Lucrarea de faţă îşi propune să argumenteze rolul filosofiei educaţiei în formarea specialiştilor în ştiinţele educaţiei şi să precizeze rolul acestei discipline în cadrul celorlalte discipline psihopedagogice, deoarece şi astăzi filosofia educaţiei este văzută ca o anexă a filosofiei generale. Filosofia educaţiei este finalitatea filosofiei generale deoarece toate noţiunile, valorile şi cunoştinţele celei din urmă îşi găsesc aplicare în filosofia educaţiei. Se realizează astfel mutarea accentului de la teorie la practică în cadrul demersului investigativ al filosofiei. Filosofia educaţiei, privită în acest fel, nu este doar o „simplă achiziţie de cunoştinţe”, ci devine o ştiinţă menită să formeze priceperi şi deprinderi.

  ISBN: 978-606-613-173-5 Seria: Ştiinţele educaţiei ID: 341
Ghid de antreprenoriat
Carmen Paştiu, Mălina Darja, Claudia Moisă

Lucrarea Ghid de antreprenoriat se adresează studenților, absolvenților, precum și acelora care doresc sa-și dezvolte competențe în domeniul antreprenoriatului.Structurat în două părți, ghidul oferă informații teoretice despre activitățile antreprenoriale, management interprenorial, tipologia IMM-urilor și aspecte legate de înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Partea a doua a lucării oferă exemple concrete de realizare a unui plan de afaceri.

  ISBN: 978-606-613-170-4 Seria: Ştiinţe economice ID: 337
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian