Carti 2019
Gasit 17
1 2 3 4 »

Introduction to archaeology: lecture notes
Mihai Gligor, Ana Fetcu

Lucrarea Introduction to archaeology: lecture notes are scopul de a familiariza studenţii cu principalele noţiuni specifice domeniului arheologiei. Pentru realizarea acestor note de lectură, autorii au folosit, mai ales, lucrări reprezentative din literatura engleză: P. Bahn, Archaeology. A Very Short Introduction, Oxford University Press, 1996; J. Balme, A. Paterson [Eds.], Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses, Blackwell Publishing, Oxford, 2006; P. Bogucki, P. J. Crabtree, [Eds] (2004): Ancient Europe 8000 B.C.–A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, vol. I, Thomson Gale; M. Carver, Archaeological Investigation, Routledge, London and New York, 2009; J. Grant, S. Gorin, N. Fleming, The Archaeology. Coursebook, Third Edition, Routledge, London and New York, 2008; K. Green, Archaeology. An introduction, Third Edition, Routledge, London and New York, 1995; H. M.-L. Miller, Archaeological Approaches to Technology, Elsevier, Academic Press, 2007; C. Renfrew, P. Bahn, [Eds.], Archaeology. The key concepts, Routledge, London and New York, 2005; P. Wilkinson, Archaeology, Archaeopress, Oxford, 2007; M. Walker, Quaternary Dating Methods, John Wiley & Sons Ltd, 2005.  ISBN: 978-606-613-184-1 Seria: Istorie-arheologie ID: 355
Paleografia româno-chirilică: manual universitar
Cornelia Popa-Gorjanu

Scopul acestui manual este de a facilita studenților de la specializarea Istorie (licență și masterat) dobândirea unor cunoștințe de paleografie româno-chirilice care să le permită descifrarea unor texte vechi românești, fie tipărite sau manuscris de dificultate redusă, medie și mare. Dificultatea familiarizării cu un alfabet necunoscut este compensată de faptul că sunt scrise în limba română, chiar dacă textele sunt pline de cuvinte arhaice, regionalisme sau cuvinte ieșite definitiv din uz.
Manualul cuprinde alfabetul cu slovele și slovo-cifrele, dar și denumirea fiecărei slove, texte românești tipărite și manuscrise și pisanii. Dacă textul este tipărit, el cuprinde o parte transliterată și o parte lăsată intenționat fără transliterare pentru exercițiu individual. În cazul textelor manuscrise, pe lângă cele transliterate au fost adăugate unele fără transliterare, dar de o dificultate asemănătoare.

  ISBN: 978-606-613-190-2 Seria: Istorie-arheologie ID: 354
Teoria şi metodologia curriculumului: note de curs
Grigore-Dan Iordăchescu

Cursul este destinat familiarizării studenţilor cu conceptele fundamentale ale disciplinei Teoria şi metodologia curriculumului, cu specificul, funcţiile şi rolul acesteia în cadrul mai larg al sistemului ştiinţelor educaţiei, cu scopurile şi obiectivele educaţionale în raport cu nevoile de formare ale studenţilor. Autorul urmăreşte dezvoltarea unui suport informaţional care să constituie o bază teoretică utilizabilă în cadrul activităţilor asistate ale disciplinei. După studierea materialului Teoria şi metodologia curriculumului, studenţii vor fi capabili, printre altele: să utilizeze corect şi în contexte adecvate conceptele specifice teoriei curriculumului, să identifice toate produsele şi documentele curriculare, să opereze conceptual şi metodologic cu tipurile de curriculum din învăţământul primar şi preprimar, să proiecteze diferite unităţi de conţinut din perspectivă curriculară.

  ISBN: 978-606-613-192-6 Seria: Ştiinţele educaţiei ID: 353
Aplicaţii practice privind fiscalitatea directă în România
Simion Iosif Mihon, Attila Tamas-Szora

Lucrarea conţine o serie de exemple privind calcule de obligaţii fiscale principale şi accesorii, precum şi tipuri de impozite directe şi modalităţi de calcul al acestor impozite.

  ISBN: 978-606-613-172-8 Seria: Ştiinţe economice ID: 338
Aplicaţii practice privind procedura fiscală naţională
Simion Iosif Mihon, Decebal Bogdan

Lucrarea cuprinde aplicaţii practice privind modalităţile concrete prevăzute de Legislaţia Naţională, în sensul procedurilor fiscale aplicabile.

  ISBN: 978-606-613-171-1 Seria: Ştiinţe economice ID: 339
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian