Carti 2020
Gasit 3

Ars poetica
Vasile Jeflea

Volumul Ars poetica conţine 40 de poezii despre zbor și viață, despre noi și alții, despre călători și chipuri, despre vise și imaginație, despre om și umanitate. Astfel, printre poeziile, cuprinse în volum, se regăsesc: Nu mă uita, Mi-e frică, Trece timpul, Ochiul trist, Călimara iubirii, Albia vieții, Ești prea târzie, Lacrimi pe pomeți, Inima, Mama tuturor. A doua parte a volumului este formată dintr-o serie de maxime.

  ISBN: 978-606-613-199-5 Seria/Colectia: Varia ID: 357
Connecting worlds through science fiction
Rodica-Gabriela Chira

Ca disciplină de studiu, știința-ficțiune este recunoscută pe plan internațional din 1962, dar mai ales din 1970, având o rază de extindere mult mai vastă în spațiul american decât în cel european. Volumul Connecting Worlds through Science Fiction (Lumi conectate prin știință-ficțiune) se adresează în primul rând masteranzilor filologi, dar și nefilologilor.
El reunește nouă texte în limba engleză, publicate, începând cu primul deceniu al secolului XXI, în diferite reviste de specialitate sau în volume colective. Toate pornesc de la ideea că societățile, de-a lungul timpului, stau sub influența modului în care imaginarul acționează asupra grupărilor umane mai reduse sau mai extinse. Acesta influențează totalitatea formele de manifestare, de la credințe religioase la știință.
Dintre toate speciile genului SF, știința-ficțiune speculativă este cea mai îndreptățită să exprime imaginarul unei epoci. Interesată de ideologii, de modul în care grupările umane reacționează la stimulii externi, ea poate transmite mesaje prin care se realizează conexiuni între discipline, ducând astfel spre o înțelegere și o viziune holistă asupra universului. Abordările din acest volum merg de la pluridisciplinar la interdisciplinar și chiar la transdisciplinar, prin texte aparținând cu precădere autorilor Cyrano de Bergerac, Edwin. A. Abbott, Lewis Carroll, George Orwell, Ray Bradbury, Serge Lehman, Suzanne Collins, Basarab Nicolescu.

  ISBN: 978-606-613-201-5 Seria/Colectia: Filologie ID: 358
Filosofia educaţiei, ediţia a II-a
Ioan Scheau

Lucrarea, aflată la cea de-a doua ediţie, îşi propune să argumenteze rolul filosofiei educaţiei în formarea specialiştilor în ştiinţele educaţiei şi să precizeze rolul acestei discipline în cadrul celorlalte discipline psihopedagogice, deoarece şi astăzi filosofia educaţiei este văzută ca o anexă a filosofiei generale. Filosofia educaţiei este finalitatea filosofiei generale deoarece toate noţiunile, valorile şi cunoştinţele celei din urmă îşi găsesc aplicare în filosofia educaţiei. Se realizează astfel mutarea accentului de la teorie la practică în cadrul demersului investigativ al filosofiei. Filosofia educaţiei, privită în acest fel, nu este doar o „simplă achiziţie de cunoştinţe”, ci devine o ştiinţă menită să formeze priceperi şi deprinderi.

  ISBN: 978-606-613-200-8 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 363
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian