Carti 2003
Gasit 9
«1 2

Problematica socială în zonele defavorizate. Aplicaţii la oraşul şi zona Zlatna
Cornel Filipescu

Lucrarea încearcă o analiză economică, administrativă şi sociologică a şomajului, o abordare a problematicii sociale şi a conceptului de zonă defavorizată pe trei nivele: naţional, judeţean şi local, în ideea identificării corelaţiilor şi interdependenţelor existene între fenomenele economice, sociale, cultuale şi administrative. Scopul lucrării este situarea zonei Zlatna în contextul judeţului Alba şi în plan naţional din perspectiva fenomenelor enunţate mai sus.

  ISBN: 973-7942-15-9 Seria: Ştiinţe sociale ID: 117
Probleme ale terminologiei sintactice moderne în româna contemporană
Constantin-Ioan Mladin

Lucrarea, la bază teza de doctorat a autorului, tratează termeni specifici sintaxei, precum: Relații sintactice; Unitățile sintactice; Subiectul;Predicatul; Complementul; Atributiva; Topica; Vorbirea directă și vorbirea indirectă.

  ISBN: 973-7942-10-8 Seria: Filologie ID: 118
Probleme juridice privind protecţia minorilor în sistemul legislativ românesc
Adam Drăgoi

Cartea cuprinde aspecte legate de „Problemele juridice privind protecţia minorilor în sistemul legislativ românesc”, grupate în patru capitole mari: Noţiuni generale privind familia şi protecţia minorilor; Protecţia şi asistenţa copilului aflat în dificultate în sistemul legislativ românesc; Competenţa autorităţii tutelare în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate; Competenţele consiliului judeţean în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate.

  ISBN: 973-86146-0-0 Seria: Ştiinţe juridice ID: 119
Protecţia copilului – perspectiva practicianului
Petronela Talpaş

În lucrare sunt trecute în revistă atât informaţiile de ordin legislativ, cât şi cele ce ţin de politicile sociale relevante în domeniul protecţiei copilului. Sunt, de asemenea, analizaţi principalii descriptori de risc în ceea ce prieşte abuzul asupra copiilor.

  ISBN: 973-7942-16-7 Seria: Ştiinţe sociale ID: 120
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan