Carti 2004
Gasit 16
«1 2 3 4 »

Elemente de criminologie
Adrian Tulbure

Autorul tratează, în opt capitole, aspecte, precum: Definiţia şi obiectul criminologiei, Scopul şi funcţiile criminologiei, Privire istorică asupra modului de abordare a cercetării Criminologice, Cercetarae criminologică, Explicaţia crimei în general.

  ISBN: 973-7942-27-2 Seria: Ştiinţe juridice ID: 126
Elemente de drept civil, drept funciar şi publicitate imobiliară
Adam Drăgoi

Cursul de faţă doreşte să asigure, pe de-o parte, o iniţiere indispensabilă a specialistului cu noţiunile ştiinţei juridice, a dreptului, iar, pe de altă parte, punerea la îndemână a unor acte normative, care diriguiesc întreaga activitate de cadastru şi publicitate imobiliară din ţara noastră.

  ISBN: 973-7942-26-4 Seria: Ştiinţe juridice ID: 127
English Phonetics and Phonology
Marinela Lupşa

Lucrarea este un curs complet de bază în fonetica și fonologia engleză.

  ISBN: 973-7942-32-9 Seria: Filologie ID: 128
Ghidul social al judeţului Alba
Claudiu Ştefani, Călina Ana Buţiu, Mărioara Luduşan, Personal Auxiliar Padurean Cornelia Carmen, Petronela Talpaş

Structura lucrării are două componete: catalogul organizaţiilor nonguvernamentale şi al instituţiilor publice ofertante de servicii sociale şi partea de studii şi cercetări.

  ISBN: 973-7942-34-5 Seria: Ştiinţe sociale ID: 129
Latina perrenis
Ileana Ghemeş

Din cuprinsul lucrării: Latina, limbă indo-europeană; Morfologia; Sintaxa cazurilor; Sintaxa frazei; Scene din viaţa românilor şi a altor popoare din vechime, texte latine; Histora fabularis, imagines rerum gestarum. Texte latine; Mari personalităţi ale culturii romane.

  ISBN: 973-7942-26-4 Seria: Filologie ID: 130
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan