Carti 2006
Gasit 16
«1 2 3 4 »

Du jeux aux activités ludiques
Adina Curta

Sunt urmărite, în lucrare, valenețele formatoare ale jocului ca metodă de predare-învățare a limbii franceze ca limbă străină. Exemplele de jocuri, pe care autoarea le oferă, sunt precedate de un istoric al noțiunii, o abordare pluridisciplinară și de analiză a avantajelor și a inconveniențelor pe care jocul le poate crea în clasă.

  ISBN: (10) 973-7942-61-2 Seria: Ştiinţele educaţiei ID: 140
Elaborarea şi implementarea curriculum-ului de limba engleză la facultăţile cu profil economic
Teodora Popescu

Lucrarea este rezultatul cercetării doctorale desfășurate de autoare. Cartea este structurată în patru părți: Considerații teoretice asupra temei de cercetat, Abordarea curriculară a procesului de predare-învățare a limbii engleze la Facultatea de Științe Economice, Metodologia cercetării, Prezentarea și interpretarea datelor.

  ISBN: 978-973-7942-70-8 Seria: Ştiinţele educaţiei ID: 141
Introducere în psihologie
Ioana Todor, Florea Voiculescu

Lucrarea este un curs universitar, care se adresează studenţilor din anul I de la specializările Asistenţă socială şi Sociologie. Obiectivul principal al cursului îl constituie familiarizarea studenţilor cu obiectul şi temele fundamentale ale psihologiei şi formarea bazei de cunoştinţe psihologice de care studenţii au nevoie pentru înţelegerea fenomenelor psihice. Cursul poate fi util tuturor studenţilor din sfera socio-umană, pentru înţelegerea componentelor şi dimensiunilor psihologice ale fenomenelor pe care le studiază. Unele dintre capitolele cursului sunt foarte utile studenților care se pregătesc pentru profesia de cadru didactic, dar şi cadrelor didactice care participă la cursuri de perfecţionare.

  ISBN: 978-973-7942-5 Seria: Ştiinţele educaţiei ID: 26
Presa românească şi ideea naţională
Mircea Popa, (coordonatori)

Lucrarea a fost gândită să pună în valoare următoarele aspecte: Momente şi aspecte din lupta ideologică şi politică a românilor, reflectate în presă; Idealul naţional şi poezia transilvăneană; Momente ale luptelor naţionale ale românilor oglindite de revista „Familia” în perioada mişcării memorandiste; Cronologie privind acţiunile culturale şi politice din ţinutul Albei Iulia, excerptate din presa timpului; Dosar critic privind presa transilvăneană. Toate acestea sunt însoţite de un amplu studiu introductiv privind momentele mai importante care definesc configurarea şi îmbogăţirea conceptuală şi faptică a idealului naţional până în 1918.

  ISBN: 978-973-7942-60 Seria: Filologie ID: 4
Proiectarea sistemelor informatice de gestiune
Emil Olteanu

Baze de date, Proiectarea logică a bazelor de date relaţionale, Etapele proiectăriii logice a bazelor de date, Implementarea Bazelor de Date Acces, Macrocomenzi sunt câteva dintre aspectele avute de autor în vedere.

  ISBN: (10) 973-7942-63-9 Seria: Matematică-informatică ID: 274
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan