Carti 2009
Gasit 39
«1 2 3 4 5 6 7 8 »

Bazele matematice ale calculatoarelor
Conf. univ. dr. Olteanu Emil

Cartea se adresează studenţilor şi specialiştilor, care doresc să-şi completeze cunoştinţele în domeniul fundamentelor calculatoarelor.
Capitolele sunt structurate într-o ordine logică, pornind de la complemente de matematică (mulţimi, relaţii, funcţii, inducţie, iteraţii, recursivitate, congruenţe), tipuri şi structuri de date (date nestructurate şi date structurate), elemente de logică (logică bivalentă, cuantificatori, logica predicatelor), bazele logice ale calculatoarelor (circuite logice combinaţionale – tabele de adevăr, formele canonice ale funcţiilor logice, diagrame Venn, diagrame Veitch, diagrame Karnaught, minimizarea funcţiilor logice, codificatoare, decodificatoare, multiplexoare, demultiplexoare, convertoare; circuite logice secvenţiale – bistabili, regiştri de deplasare, numărătoare, automate finite), bazele matematice ale calculatoarelor (codificarea informaţiei – coduri alfanumerice, reprezentarea numerelor în calculator; sisteme de numeraţie – zecimal, binar, octal, hexazecimal; coduri complementare – complement de 1, complement de 2, calcule în cod complementar; coduri zecimal codificat binare; conversii dintr-un sistem de numeraţie în altul – conversii din 2, 8, 16 în zecimal, conversii din zecimal în 2, 8, 16, conversii între 2, 8 şi 16).
Sunt prezentate o mulţime de aplicaţii, care sunt proiectate teoretic, din care multe sunt realizate în Matlab (Simulink) sau în Laview.
Ultimele trei capitole sunt un îndrumar de utilizare a două limbaje, care pot realiza aplicaţii în flux de date (Matlab – Simulink, Labview), foarte utile pentru realizarea circuitelor logice.

  ISBN: 978-973-1890-53-1 Seria: Matematica-informatica ID: 69
Bazele merceologiei
Conf. univ. dr. Olteanu Emil

Lucrarea are ca scop fundamentarea importanţei cunoaşterii mărfurilor, este o lucrare didactică, structurată în trei părţi. Prima parte abordează aspecte generale: obiectul de studiu al merceologiei, metodele de cercetare utilizate în studiul mărfurilor, proprietăţile mărfurilor, clasificarea şi codificarea mărfurilor, standardizarea mărfurilor, marcarea şi etichetarea produselor, ambalarea, transportul şi păstrarea produselor. În partea a doua a lucrării sunt prezentate cele mai importante grupe de mărfuri: produsele alimentare, mărfurile textile, mărfurile din piele şi înlocuitori, mărfurile electrotehnice, metale şi aliaje metalice, lemnul şi mărfurile din lemn. În partea a treia, lucrarea cuprinde testele de autoevaluare, cheia testelor grilă şi un dicţionar de merceologie. Având în vedere scopul didactic al cursului, fiind elaborat conform programei analitice, acesta se adresează deopotrivă studenţilor de la facultăţile cu profil economic, care studiază această disciplină, şi, în acelaşi timp, tuturor celor interesaţi de aspectele pe care le ridică domeniul ştiinţei mărfurilor – merceologia.

  ISBN: 978-973-1890-50-0 Seria: Stiinte ingineresti ID: 73
Cadastru – Îndrumător de proiect şi practică cadastrală
Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana

Prin utilizarea acestui îndrumător de proiect şi practică cadastrală, studenţii de la specializarea „Măsurători terestre şi cadastru” beneficiază de reducerea considerabilă a timpului de studiu prin comasarea informaţiilor, creându-se premisele realizării unor proiecte cu o precizie de execuţie ridicată. Astfel, studenţii pot accesa mai uşor şi în timp util informaţiile necesare rezolvării tuturor temelor, atingând mai rapid scopul principal al procesului de învăţare.

  ISBN: 978-973-1890-24-1 Seria: Stiinte ingineresti ID: 29
Cercetări şi studii filosofice
Lect. univ. dr. Scheau Ioan

Volumul de faţă adună principalele preocupări filosofice ale autorului din perioada 1999-2009, valorificate prin proiecte de cercetare şi studii prezentate la diferite conferinţe de specialitate. Cartea este structurată în patru părţi, fiecare parte reprezentând un domeniu major al problematicii filosofiei generale: Problema raportului Unu-Multiplu în Antichitate şi Evul Mediu; Filosofie – Teologie – Educaţie; Literatură – Retorică – Filosofie; Estetică şi filosofie. Cartea se adresează tuturor iubitorilor de filosofie, celor care mai acordă o şansă filosofiei clasice în perioada actuală, dominată de pragmatism şi postmodernism.

  ISBN: 978-973-1890-32-6 Seria: Stiinte sociale ID: 37
Challenges in Language, Literature and Arts at the Beginning of the 21st Century. Book of abstracts Editor in Chief: Ileana Voichiţa Ghemeş Editors: Georgeta Orian, Crina Herţeg, Aura Cibian
Volum colectiv

Volumul reuneşte rezumatele lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferinţa Challenges in Language, Literature and Arts at the Beginning of the 21st Century, în limbile engleză, franceză, spaniolă, germană, polonă, cu scopul de a indexa aceste contribuţii ştiinţifice în bate de date internaţionale, permiţând accesul după criterii cum sunt aria de interes (studii de limbă şi literatură română şi comparată, critică şi istorie literară, pragmatică, stilistică, didactică) cuvinte-cheie etc..

  ISBN: 978-973-1890-34-0 Seria: Filologie ID: 38
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan