Carti 2010
Gasit 26
«1 2 3 4 5 6 »

Culegere de matematică pentru clasele a II-a şi a III-a
Aurel Ioan Gligor

Cartea este un auxiliar didactic şi se adresează elevilor, învăţătorilor sau părinţilor care doresc să îmbogăţească oferta manualelor şcolare cu probleme şi exerciţii suplimentare de matematică.

  ISBN: 978-973-1890-61-6 Seria: Auxiliare didactice ID: 152
Curs de fizică generală: mecanică, termodinamică şi fizică statistică
Ioana Todor, Alexandra Lup

Cartea se adresează prioritar studenţilor din anul I, specializările Măsurători terestre şi cadastru, respectiv Ingineria mediului, unde disciplina Fizică se regăseşte ca disciplină fundamentală în planul de învăţământ. Obiectivul general este acela de a oferi studenţilor cunoştinţe generale privind fenomenele fizice şi modalităţile prin care acestea pot fi studiate şi descrise logico-matematic. Cursul este structurat în unsprezece capitole, abordând trei domenii distincte din fizica generală: mecanica, termodinamica şi fizica statistică.

  ISBN: 978-973-1890-84-5 Seria: Ştiinţele vieţii ID: 254
Didactica ştiinţelor juridice şi administrative
Laura Cetean-Voiculescu

Cartea, având un profil didactic, se adresează, în principal, studentului din cadrul specializărilor Drept, Administraţie publică sau de Asistenţă managerială şi secretariat, care urmează, în acelaşi timp, cursurile la disciplinele care compun modulul pedagogic, pregătindu-se, astfel, şi pentru o viitoare carieră didactică. Absolventul de ştiinţe juridice şi administrative are posibilitatea de a transmite mai departe cunoştinţele dobândite pe parcursul celor patru, respectiv trei ani de studii universitare, fie în forma disciplinelor de Drept care se studiază la liceele cu profil economic sau tehnologic, chiar dacă acestea apar sau vor apărea sub alte denumiri, fie în cea a disciplinelor care se referă la educaţia civică, ce se studiază în ciclul gimnazial. Nicidecum nu vor fi suficiente cunoştinţele juridice în activitatea didactică, motiv pentru care aceşti studenţi trebuie să dobândească şi unele cunoştinţe psihopedagogice, Didactica ştiinţelor juridice şi administrative fiind predată în acest scop, alături de celelalte discipline absolut necesare oricărui cadru didactic. De asemenea, cursul se adresează şi practicienilor – referindu-ne la cei care deja au început munca didactică în domeniul juridic sau administrativ şi care se pregătesc pentru examenele inerente de definitivat în învăţământ sau de obţinere a gradelor didactice.

  ISBN: 978-973-1890-62-3 Seria: Ştiinţe juridice ID: 82
Educaţia din perspectiva valorilor. Tom I: Summa Theologiae
Dorin Opriş, Ioan Scheau, (editori)

Volumul, în cele două tomuri ale sale, cuprinde comunicările ştiinţifice prezentate la conferinţa "Educaţia din perspectiva valorilor". Conferinţa şi-a propus să ofere un cadru de prezentare şi dezbatere a lucrărilor realizate de cadre didactice din învăţământul universitar şi de cercetători din institute specializate în cercetare din domeniul educaţional şi din mediul cultural, pe un set de direcţii-cadru precum: curente noi în educaţie, educaţia în societatea modernă, educaţia religioasă, educaţia morală, cercetări experimentale, cercetări constatative şi istorice. Sunt publicate, astfel, peste 90 de lucrări ale unor cercetători din ţară şi din străinătate. Dintre aceştia, aminitim: Constantin Cucoş, Alexei Galiţ, Mihaela Palade, Emil Jurcan, Vasile Gordon, Valeria Lavcheva, Rositsa Georgieva, Luis Varandas, Octavian Tătar, Elisabeta Voiculescu, Florea Voiculescu, Costel Belizna, Nicoleta Duţă, Vangelis Karafillidis.

  ISBN: 978-973-1890-82-1 Seria: Ştiinţele educaţiei ID: 153
Educaţia din perspectiva valorilor. Tom II: Summa Paedagogica
Dorin Opriş, Ioan Scheau, (editori)

Volumul, în cele două tomuri ale sale, cuprinde comunicările ştiinţifice prezentate la conferinţa "Educaţia din perspectiva valorilor". Conferinţa şi-a propus să ofere un cadru de prezentare şi dezbatere a lucrărilor realizate de cadre didactice din învăţământul universitar şi de cercetători din institute specializate în cercetare din domeniul educaţional şi din mediul cultural, pe un set de direcţii-cadru precum: curente noi în educaţie, educaţia în societatea modernă, educaţia religioasă, educaţia morală, cercetări experimentale, cercetări constatative şi istorice. Sunt publicate, astfel, peste 90 de lucrări ale unor cercetători din ţară şi din străinătate. Dintre aceştia, aminitim: Constantin Cucoş, Alexei Galiţ, Mihaela Palade, Emil Jurcan, Vasile Gordon, Valeria Lavcheva, Rositsa Georgieva, Luis Varandas, Octavian Tătar, Elisabeta Voiculescu, Florea Voiculescu, Costel Belizna, Nicoleta Duţă, Vangelis Karafillidis.

  ISBN: 978-973-1890-83-8 Seria: Ştiinţele educaţiei ID: 154
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan