Carti 2013
Gasit 18
«1 2 3 4 »

Competenţa de autonomie educaţională: fundamente teoretice şi metodologice
Grigore-Dan Iordăchescu

Lucrarea propune, în vocabularul pedagogic, o nouă paradigmă: competența de autonomie educațională. Paradigma socio-pedagogică a competenței de autonomie educațională este o construcţie teoretică, necesară pentru identificarea/ valorificarea exactă a componentelor competenței de autonomie educațională şi a circuitelor acestora, determinate teleologic la nivelul curriculumului pedagogic universitar, reliefând o viziune sistemică şi procesual-instrumentală asupra competenţei de autonomie educaţională. În baza analizei concepţiilor privind libertatea în educaţie – esenţa paradigmei socio-pedagogice tratate în lucrare, constă în interacţiunea componentelor: socială şi educaţională, fiind reprezentate de atitudini, capacităţi şi cunoştinţe ce activează anumite valori ale autonomiei educaţionale a cadrelor didactice.

  ISBN: 978-606-613-073-8 Seria: Ştiinţele educaţiei ID: 226
Complicaţiile facoemulsificării. Suport de curs
Adrian Teodoru

Cartea, ce constituie un suport de curs adresat studenţilor medicinişti, medicilor oftalmologi care urmează cursul de facoemulsificare, descrie momentele operatorii principale şi prezintă eventualele incidente ce pot să apară relativ la acestea. De asemenea, sunt prezentate şi complicaţiile care pot surveni în perioada postoperatorie.

  ISBN: 978-606-613-060-8 Seria: Ştiinţele vieţii ID: 228
Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice”, ediţia a II-a
Carmen Paştiu (editor)

Volumul cuprinde 18 contribuţii ştiinţifice ale participanţilor la simpozion. Sunt tratate teme, precum: Stimularea spiritului antreprenorial la şcolarii mici; Dezvoltarea creativităţii în învăţământ; Evaluarea proprietăţilor imobiliare; Împreună ne jucăm - matematică învăţăm!

  ISBN: 978-606-613-063-9 Seria: Ştiinţe economice ID: 229
Exploratory workshop: Social economy - its place and role in contemporary economy
Ionela Gavrilă-Paven, (coordonator)

Volumul conţine contribuţiile ştiinţifice ale participanţilor la Workshopul Exploratoriu „SOCIAL ECONOMY. ITS PLACE AND ROLE IN CONTEMPORARY ECONOMY”, din domeniul Ştiinţelor economice.

  ISBN: 978-606-613-062-2 Seria: Ştiinţe economice ID: 217
Limba română: exerciţii de gramatică pentru gimnaziu - fişe de lucru
Simona Zdrenghea, Adriana Obreja

Volumul conţine fişe de lucru cu o structură unitară: texte-suport şi cerinţe vizând noţiunile de fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, stilistică etc. care se studiază în gimnaziu.

  ISBN: 978-606-613-082-0 Seria: Auxiliare didactice ID: 227
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian