Carti 2007
Gasit 22
«1 2 3 4 5 »

Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară
Conf. univ. dr. Voiculescu Elisabeta, Prof. univ. dr. Voiculescu Florea, Lect. univ. dr. Todor Ioana, Delia Aldea, Lect. univ. dr. Tausan Liana, Lect. univ. dr. Tausan Liana, Buda Lucia

Această amplă şi foarte utilă lucrare, editată sub egida Departamentului pentru Pregătirea Personalului didactic din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia cuprinde într-o manieră exhaustivă şi sistematizată o problematică diversă vizând aspecte care trebuie să preocupe orice cadru didactic sau viitor cadru didactic. Lucrarea tratează pe capitole: educaţia şi pedagogia în societatea cunoaşterii (fundamentări epistemologice şi ademersuri practice); finalităţile educaţiei; conţinuturile educaţiei şi învăţământului; curriculum-ul ca şi concept pedagogic integrator; teoria şi metodologia instruirii; teoria şi metodologia evaluării şcolare; elemente de psihologie generală şi şcolară; elemente de metodologie a cercetării psihopedagogice.

  ISBN: 978-973-7942-85-2 Seria: Stiintele educatiei ID: 10
Pre-service English Teacher Education. Classroom Observation ans Teaching Practice Booklet
Conf. univ. dr. Iordachescu Teodora

Aşa cum o arată şi titlul lucrării, aceasta este un instrument de lucru pentru studenţii la specializarea engleză, menit să îi ghideze pe perioada practicii pe care o efectuează la diferite instituţii de învăţământ, practică în urma căreia se intenţionează ca studenţii să dobândească competenţe specifice activităţii didactice pe care o vor desfăşura la terminarea facultăţii. Caietul de practică acoperă toată problematica predării unei limbi străine, de la managementul clasei şi al resurselor materiale, la planificarea didactică şi aspecte ale evaluării elevilor.

  ISBN: 978-973-7942-92-0 Seria: Filologie ID: 7
Relaţii culturale şi literare româno-spaniole de-a lungul timpului (53-2007). Bibliografie cronologică selectivă
Prof. univ. dr. Popa Mircea

După o muncă anevoioasă de documentare şi organizare a materialelor, autorul a elaborat această lucrare, în argumentul căreia mărturiseşte: „dăm la iveală astăzi, chiar în această formă nedesăvârşită o Cronologie de tip selectiv, urmând ca în anii următori să realizăm o adevărată Bibliografie în conformitate cu normele şi uzanţele corespunzătoare, manifestându-ne speranţa că şi în forma de faţă, lucrarea noastră acoperă un gol adânc resimţit de informare şi cunoaştere.”

  ISBN: 978-973-7942-99-9 Seria: Filologie ID: 12
Sustainable development in Balkan area: vision and reality. Proceedings of the conference B.EN.A. – ICAI 2007, Alba Iulia, 18th-20th July
Volum colectiv

.

  ISBN: 978-973-7942-88-3 Seria: Stiintele vietii ID: 65
Tehnici de analiză şi proiectare în managementul educaţional strategic, 2007
Prof. univ. dr. Voiculescu Florea

Lucrarea prezintă un set de demersuri logice, metodologice şi pragmatice aplicabile în managementul educaţional strategic, atât la nivelul procesului educaţional, cât şi la nivelul organizaţiei şcolare. Dintre tehnicile prezentate pot fi enumerate: analiza resurse-nevoi, tehnica referenţialelor de formare, analiza de cost, analiza de randament şi eficienţă aplicatî în sfera educaţiei, analiza SWOT, analiza de context ş.a. Pe lângă acestea, lucrarea cuprinde capitole dedicate managementului resurselor temporale, sistemului creditelor de studii, analizei educaţiei în contextul economiei de piaţă, planificării strategice instituţionale.

  ISBN: 978-973-7942-93-7 Seria: Stiintele educatiei ID: 9
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan