Carti 2009
Gasit 39
«1 2 3 4 5 6 7 8 »

Gestiunea financiară a întreprinderii
Prof. univ. dr. Hada Teodor

Cartea abordează problemele actuale ale gestiunii financiare a întreprinderii. Capitolele tratează problematica gestionării activelor fixe, circulante, gestiunea trezoreriei, indicatorii de performanţă, previziunea financiară şi diagnosticul financiar.
Lucrarea se adresează studenţilor de la specializările Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe etc. De asemenea, se adresează specialiştilor din întreprinderi, bănci, precum şi doctoranzilor din domeniu.

  ISBN: 978-973-1890-37-1 Seria: Stiinte economice ID: 43
Greaca veche. Morfologie
Lect. univ. dr. Wainberg Petronela

Cunoaşterea limbii vechilor greci este indispensabilă studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filologie, viitorilor arheologi, lingvişti şi literaţi. Lucrarea cuprinde: elemente de fonetică şi morfologie, citate şi maxime greceşti, inscripţii greceşti din Dacia, texte greceşti propuse pentru traducere (din Homer, Hesiod, Thucidides, Herodot etc.).

  ISBN: 978-973-1890-23-4 Seria: Filologie ID: 31
Guvernanţa corporativă şi auditul intern
Ghiţă Marcel, Prof. univ. dr. Briciu Sorin, Sas Florentina, Ghiţă Răzvan, Lect. univ. dr. Dobra Iulian Bogdan, Lect. univ. dr. Tamas Szora Atila, Lect. univ. dr. Tamas Szora Atila, Lect. univ. dr. Tamas Szora Atila, Lect. univ. dr. Tamas Szora Atila, Lect. univ. dr. Tamas Szora Atila, Lect. univ. dr. Tamas Szora Atila, Lect. univ. dr. Tamas Szora Atila, Lect. univ. dr. Tamas Szora Atila, Lect. univ. dr. Tamas Szora Atila, Lect. univ. dr. Tamas Szora Atila

Guvernanţa corporativă a crescut mult în ultimii ani, devenind adevăratul plus pe care îl pot demonstra organizaţiile, în transparenţa oferită publicului şi mass-mediei, în oportunităţile de a oferi o calitate ridicată şi servicii competitive din punct de vedere al costurilor, inclusiv prin activităţile obţinute prin externalizare şi parteneriat.Lucrarea reprezintă o premieră în domeniu, care încearcă să abordeze şi să clarifice elementel care încă duc la confuzii, privind principiile guvernanţei corporative, necesitatea implementării sistemului de control intern, administrarea managementului riscurilor în întreaga organizaţie şi rolul auditului intern. În acelaşi timp, lucrarea se constituie într-un îndrumar pentru implementarea şi eficientizarea funcţiilor auditului intern în viaţa organizaţiilor.Foarte utile pentru cei interesaţi se pot dovedi şi anexele pe care autorii au considerat necesar să le ataşeze.

  ISBN: 978-973-1890-21-01 Seria: Stiinte economice ID: 27
Inteligenţă artificială
Prof. univ. dr. Ileana Ioan, Conf. univ. dr. Rotar Corina, Lect. univ. dr. Muntean Maria-Viorela

Lucrarea abordează principalele domenii ale Inteligenţei Artificiale, pornind de la metodele generale de rezolvare a problemelor de IA şi încheindu-se cu prezentarea unor aplicaţii semnificative. Cartea este împărţită în patru părţi: Fundamentele Inteligenţei Artificiale, Paradigma conexionistă a IA, Paradigma evolutivă a IA şi Aplicaţii ale IA.

  ISBN: 978-973-1890-49-4 Seria: Matematica-informatica ID: 75
Jocul didactic
Aurel Ioan Gligor

  ISBN: 978-973-1890-57-9 Seria: Stiintele educatiei ID: 150
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan