Carti 2009
Gasit 39
«1 2 3 4 5 6 7 8 »

Limbaje formale şi automate
Conf. univ. dr. Olteanu Emil

Cartea se adresează studenţilor de la specializarea Informatică şi este structurată pe 4 capitole.
Primul capitol este o prezentare a instrumentului matematic necesar în domeniul limbajelor formale. Se pune accentul pe mulţimi (operaţii pe mulţimi, relaţii, partiţii, clase de echivalenţă), inducţie (inducţia matematică, inducţia completă, iteraţii, recursivitate), elemente de logică (operatori logici, tabel de adevăr, proprietăţi ale operatorilor logici, cuantificatori, logica predicatelor), grafe (grafe orientate, grafe neorientate, reprezentări ale grafelor, matricea de adiacenţă, matricea de incidenţă).
Capitolul al doilea prezintă gramatici şi limbaje formale. Se pune accentul pe noţiunile de alfabet, limbaj, operaţii cu limbaje, gramatici, derivare, limbaje generate de gramatici, metalimbajul BNF, ierarhia Chomsky, reprezentarea gramaticilor independente de context în memoria calculatoarelor.
Capitolul al treilea prezintă domeniul automate finite. Capitolul este structurat pe subcapitole automate finite deterministe, automate finite nedeterministe, modelul formal al automatului finit, tranziţii, limbaje acceptate de automatele finite, reprezentarea automatelor finite, funcţionarea unui automat finit, automate finite cu ε-mişcări.
Ultimul capitol se referă la expresii regulare. Sunt prezentate mulţimi şi expresii regulare, rezolvarea sistemelor de ecuaţii regulare, reprezentarea claselor identificatorilor printr-o gramatică regulară.

  ISBN: 978-973-1890-28-9 Seria: Matematica-informatica ID: 44
MANAGEMENT AND SUSTAINABLE PROTECTION OF ENVIRONMENT INTERNATIONAL U.A.B. – B.En.A CONFERENCE BOOK OF ABSTRACTS ALBA IULIA, ROMANIA MAY 6 -7 th, 2009 Coordinators: Maria Popa, Moise Achim, Simona Varvara, Dorin Popa
Volum colectiv

Volumul conţine rezumatele, în limba engleză, ale lucrărilor ştiinţifice prezentate la INTERNATIONAL U.A.B. – B.E.N.A WORKSHOP
MANAGEMENT AND SUSTAINABLE PROTECTION OF ENVIRONMENT, eveniment cu impact internaţional, având următoarele secţiuni:
1. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
2. SOIL, WATER AND AIR POLLUTION
3. FOOD CONTAMINATION
4. ENVIRONMENTAL MONITORING& DATA QUALITY

  ISBN: 978-973-1890-30-2 Seria: Stiintele vietii ID: 34
Managementul lucrărilor de geodezie şi cadastru
Prof. univ. dr. ing. Achim Moise Ioan, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel, Prof. univ. dr. ing. Palamariu Maricel

Lucrarea Managementul lucrărilor de geodezie şi cadastru încearcă prin conţinutul său, o abordare integrată a managementului în general şi a lucrărilor de măsurători terestre în special, precum şi a modalităţilor de finanţare a acestor lucrări. Structural, sunt abordate următoarele teme: probleme privind managementul firmei, managementul intreprenorial şi intraprenorial, modalităţi de identificare, iniţiere şi planificare a activităţilor economice, elaborarea planului de afaceri, identificarea surselor şi programelor de finanţare a afacerilor, studiul metodelor de măsurare şi normare a muncii, programarea lucrărilor de măsurători terestre. Cartea poate deveni un ghid util tuturor celor care doresc să iniţieze şi să dezvolte o activitate economică în domeniul geodeziei şi cadastrului şi nu numai.

  ISBN: 978-973-1890-19-7 Seria: Stiinte economice ID: 2
Mircea Popa la 70 de ani. Biobibliografie
Vaida Maria, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga, Morar Olga

Volumul reuneşte repere biografice şi bibliografice referitoare la istoricul literar Mircea Popa (sistematizate în capitole privind: volumele de autor, articole şi studii publicate în periodice, ediţii îngrijite, critică la volume, prestigiu profesional, premii, diplome, distincţii etc.).

  ISBN: 978-973-1890-16-6 Seria: Filologie ID: 22
Modele europene de adaptabilitate a întreprinderilor şi a lucrătorilor asimilabile pe piaţa muncii din România Editori coordonatori: Maria Popa, Ioan Ileană, Simona Varvara, Ionela Gavrilă-Paven, Dorin Popa
Volum colectiv

Publicaţia conţine lucrările prezentate în cadrul workshop-ului „Modele europene de adaptabilitate a întreprinderilor şi a lucrătorilor asimilabile, pe piaţa muncii din România“, organizat în cadrul proiectului „Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi serviciilor din Regiune, prin furnizarea de formare profesională specifică”, proiect finanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Contract nr. POSDRU/39/3.2/G/21784, 29-30 iunie 2009, Alba Iulia, şi reprezintă un studiu integrativ asupra posibilităţilor de adaptare a modelelor europene pentru îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor şi a lucrătorilor.

  ISBN: 978-973-1890-41-8 Seria: Stiinte ingineresti ID: 45
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan