Carti 2009
Gasit 39
«1 2 3 4 5 6 7 8 »

Opuscule filosofice
Conf. univ. dr. Popovici Dumitru

Cartea cuprinde două părţi:
I. despre RETORICA GENERALĂ CU O PARTE SPECIALĂ
Opusculul cuprinde două părţi: prima în care am arătat că retorica este arta de a vorbi bine, că este utilă şi merită să fie studiată (retorica generală) şi a doua, în care am arătat cum poate operaţionaliza comandantul în activitatea sa profesională ceea ce a însuşit din prima parte.
În Retorica generală cititorul va putea afla ecoul lecturilor din Retorica lui Aristotel, din Arta oratorică a lui Quintilian, ecoul altor cărţi pentru că nu m-am sfiit a mă inspira din cele mai limpezi izvoare ale spiritului universal.
A doua parte este o construcţie originală; căutările mele în direcţia găsirii unor surse bibliografice pentru retorica aplicată domeniului militar au rămas fără rezultat pozitiv. Este clar că absenţele şi erorile îmi aparţin în întregime; eu sper să fie neglijabile.

II. despre TIMP. ANALIZA CRITICA SI CONSTRUCTIVA
Complexitatea timpului a atras ca un magnet cercetătorul spre a-şi măsura puterile interpretative cu forţa sa enigmatică. Reuşitele au însemnat tot atâţia paşi îndrăzneţi în dezvelirea tainelor cu care s-a înveşmântat timpul. Slabele noastre puteri sunt îndreptate spre acelaşi obiectiv încercând să se măsoare nu numai cu realul, ci şi cu interpretările filozofice de până acuma. De aceea textul încredinţat tiparului şi judecăţii cititorului poartă şi un subtitlu: analiză critică şi constructivă
Resuscitarea analizei filozofice a timpului merită încercată. Noi o facem după exemplul importanţilor filozofi care au marcat istoria filosofiei universale aducând în atenţie necesitatea ca filozofia românească să revină, oricât de greu ar fi şi aparent neprofitabil în aceste timpuri, la analiza marilor probleme ale existenţei.

  ISBN: 978-973-1890-31-9 Seria: Stiinte sociale ID: 46
Paradigm Changes Within The Sciences of Education. PARCE III. Book of Abstracts
Lect. univ. dr. Ciortea Marcela Claudia, Conf. univ. dr. Barbulet Gabriel, Lect. univ. dr. Scheau Ioan

Manifestarea Paradigm Changes Within The Sciences of Education îşi propune să reunească specialişti şi practicieni din domeniul educaţiei, în scopul unui reuşit schimb de idei şi bune practici privind experienţa didactică şi de cercetare şi propune abordarea temei din următoarele perspective: postmodernismul, paradigma umanistă, culturală, axiologică; pedagogia medierii; pedagogia situaţiilor educative; abordarea calitativă (calitativistă); abordarea curriculară; abordarea ecologică, noile educaţii; educaţia şi globalizarea. Volumul reuneşte rezumatele în limba engleză a lucrărilor ştiinţifice de la a treia ediţie a manifestării.

  ISBN: 978-973-1890-26-5 Seria: Stiintele educatiei ID: 30
Prelucrarea automată a datelor analitice şi grafice din topografie şi cadastru
Prof. univ. dr. ing. Ienciu Ioan, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana, Conf. univ. dr. ing. Oprea Luciana

Modernizarea măsurătorilor topo-geodezice impune o serie de proiecte de mare anvergură pentru conturarea şi definitivarea unor proiecte competitive şi adaptate cerinţelor Uniunii Europene. Astfel, această carte a apărut din dorinţa de a răspunde cu succes la provocările domeniului măsurătorilor terestre, lucrarea adresându-se studenţilor de la specializarea „Măsurători terestre şi cadastru” fiind orientată spre folosirea celor mai noi programe de calcul şi reprezentare grafică din domeniu.

  ISBN: 978-973-1890-20-3 Seria: Stiinte ingineresti ID: 28
Proceduri şi documentaţii pentru managementul proceselor educaţionale Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Moise Achim, Prof. univ. dr. Nicolae Todea, Conf. univ. dr. Lucia Căbulea, Conf. univ. dr. Maria Popa
Volum colectiv

Volumul reuneşte toate procedurile care stau la baza funcţionării tuturor departamentelor din Universitate, în vederea utilizării volumului drept „manual al calităţii”.

  ISBN: 978-973-1890-40-1 Seria: Stiintele educatiei ID: 47
PROCEEDINGS of the Exploratory Workshop Linguistic and Intercultural Education in the Process of Europeanisation of Higher Education CLIE-2009 Editor: Teodora Popescu
Volum colectiv

Volumul conţine lucrări susţinute în cadrul workshopului exploratoriu Linguistic and Intercultural Education in the Process of The Europeanisation of Higher Education – CLIE-2009

  ISBN: 978-973-1890-36-4 Seria: Filologie ID: 42
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan