Carti 2009
Gasit 39
«1 2 3 4 5 6 7 8 »

Proceedings of the International Conference Challenges in Language, Literature and Arts at the Beginning of the 21st century Germanic Languages
Volum colectiv

  ISBN: 978-973-1890-35-7 Seria: Filologie ID: 39
Proceedings of the International Conference Challenges in Language, Literature and Arts at the Beginning of the 21st century Romance Languages
Volum colectiv

  ISBN: 978-973-1890-39-5 Seria: Filologie ID: 40
Proceedings of the International Conference Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy, second edition – ICMEA 2008, Alba Iulia, 28-29 november 2008 Editori: Dan Constantin Dănuleţiu, Sorin Ciprian Teiuşan
Volum colectiv

Volumul conţine lucrări susţinute în cadrul Conferinţei Internaţionale Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy, ediţia a II-a, manifestare ce s-a desfăşurat la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în 28-29 noiembrie 2008. Lucrările tratează aspecte actuale ale vieţii economice, abordând probleme de contabilitate, finanţe, economie, management şi marketing.

  ISBN: 978-973-1890-15-9 Seria: Stiinte economice ID: 48
Programarea calculatoarelor pentru ingineri
Conf. univ. dr. Olteanu Emil

Cartea se adresează studenţilor de la profilele tehnice şi specialiştilor care doresc să studieze utilizarea calculatoarelor în probleme inginereşti.
Primul capitol face o referire la sistemul de operare Windows, prezentând organizarea informaţiei pe disc.
În următorul capitol sunt prezentate câteva elemente de editare avansată în Word, necesară pentru scrierea de articole ştiinţifice şi cărţi tehnice. Capitolul se încheie cu tehnici de lucru cu vectori în Word.
Pentru a se evita prezentarea tipurilor şi structurilor de date pentru fiecare tip de limbaj prezentat în carte, separat, în capitolul al treilea se face o succintă prezentare, comună, a acestui subiect.
În capitolele următoare sunt prezentate trei tipuri de limbaje, care pot fi utilizate pentru calcule inginereşti: Excel, Matlab şi Visual Basic. Sunt prezentate comparativ probleme rezolvate în cele trei limbaje, subliniindu-se avantajele şi dezavantajele fiecărui tip de limbaj: calcule de funcţii de mai multe variabile, rezolvare de ecuaţii, generare de numere aleatoare, calcule cu vectori, matrici, calcul trigonometric, calcul statistic, funcţii logice, diagrame, grafică.
În capitolul următor sunt prezentate câteva tehnici de calcul numeric, necesare pentru programarea în Visual Basic, urmate de câteva aplicaţii în acest limbaj.
În ultimul capitol sunt prezentate comparativ, probleme din topografie şi din domeniul electric, prezentându-se soluţii în Excel, Matlab şi Visual Basic.

  ISBN: 978-973-1890-52-4 Seria: Matematica-informatica ID: 70
Proiectarea şi implementarea bazelor de date
Conf. univ. dr. Olteanu Emil

Lucrarea se adresează studenţilor de la profilurile Informatică, Economic şi specialiştilor care doresc să studieze proiectarea şi gestiunea bazelor de date.
Lucrarea este structurată pe trei capitole: Baze de date, Proiectarea conceptuală şi logică a bazelor de date, Implementarea bazelor de date Access.
Proiectarea bazelor de date este un domeniu profund şi majoritatea cărţilor din domeniu, în limba română, sunt traduceri care amestecă noţiuni ca proiectare şi implementare.
În primul capitol sunt prezentate noţiuni fundamentale din domeniul bazelor de date: persoanele implicate în mediul bazelor de date, arhitectura bazelor de date, limbajele bazelor de date, modele de date, modelul relaţional, chei relaţionale, algebra relaţională, regulile lui Codd, normalizarea, limbajul SQL.
În al doilea capitol este prezentat practic, prin exemple specifice, o metodă de proiectare conceptuală şi logică a bazelor de date. Proiectarea este independentă de un SGBD dat. S-a urmărit cu multă consecvenţă ca proiectarea să fie independentă de implementare, să nu fie afectată de calităţile sau lipsurile unui SGBD, motiv pentru care s-a evitat folosirea vreunuia.
În ultimul capitol sunt implementate, în Access, modelele proiectate în capitolul precedent. Fiecare implementare este însoţită de referinţele corespunzătoare din capitolul de proiectare.

  ISBN: 978-973-1890-46-3 Seria: Matematica-informatica ID: 71
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan