Carti 2009
Gasit 39
«1 2 3 4 5 6 7 8

Retail & Corporate Banking. Mutaţii – Strategii – Performanţe
Lucian Găban

Lucrarea cuprinde aspectele teoretice şi practice privind fundamentarea strategiilor de retail şi corporate banking, cu analize, studii de caz şi modele econometrice referitoare la sistemul băncilor comerciale din România. Sunt abordate, pe rând, probleme privind relaţia dintre bancă şi client, managementul acestei relaţii, strategii relaţionale folosite de bănci în relaţia cu clienţii, analiza segmentului de retail prin prisma comportamentului clienţilor şi strategiile folosite de bănci pentru acapararea unei cote de piaţă cât mai mari, abordări ale activităţii de corporate banking, performanţe şi riscuri în activitatea de retail şi corporate banking. În încheiere, lucrarea cuprinde concluzii formulate pe baza analizelor întreprinse.

  ISBN: 978-973-1890-25-8 Seria: Stiinte economice ID: 32
Teoria codurilor
Conf. univ. dr. Olteanu Emil

Lucrarea se adresează studenţilor şi specialiştilor care doresc să-şi completeze cunoştinţele în domeniul codificării, prelucrării şi transmiterii informaţiei.
Capitolele sunt structurate într-o ordine logică, pornind de la complemente de matematică (mulţimi, relaţii, funcţii, inducţie, iteraţii, recursivitate, congruenţe), tipuri şi structuri de date (date nestructurate şi date structurate), bazele logice ale calculatoarelor (circuite logice combinaţionale – tabele de adevăr, formele canonice ale funcţiilor logice, diagrame Venn, diagrame Veitch, diagrame Karnaught, minimizarea funcţiilor logice, codificatoare, decodificatoare, multiplexoare, demultiplexoare, convertoare; circuite logice secvenţiale – bistabili, regiştri de deplasare, numărătoare, automate finite), dispozitive utilizate la codificarea datelor (dispozitiv de întârziere, sumator modulo p, dispozitiv de înmulţire scalară modulo p), coduri detectoare şi corectoare de erori (distanţă Hamming, coduri matriciale, codul Hamming, coduri polinomiale), metode de criptare a datelor (criptosisteme simetrice – confidenţialitate, autentificarea datelor, criptosisteme cu chei publice – confidenţialitatea cu chei publice, autentificarea cu chei publice, confidenţialitatea şi autentificarea cu chei publice), criptografia computaţională simetrică (criptografia prin transpoziţie, criptografia prin substituţie).
Sunt prezentate aplicaţii, care sunt proiectate teoretic, unele fiind realizate în Matlab (Simulink) sau în Laview.
Ultimele trei capitole sunt un îndrumar de utilizare a două limbaje care pot realiza aplicaţii în flux de date (Matlab – Simulink, Labview), foarte utile pentru realizarea circuitelor logice.

  ISBN: 978-973-1890-47-0 Seria: Matematica-informatica ID: 72
Teoria şi practica evaluării şcolare
Conf. univ. dr. Voiculescu Elisabeta, Prof. univ. dr. Voiculescu Florea

Lucrarea tratează aspectele teoretice şi metodologice contemporane ale evaluării şcolare. Sunt abordate metodele clasice şi cele moderne de evaluare, testele educaţionale, portofoliul, metodele bazate pe cercetarea pedagogică ş.a. Sunt prezentate tehnicile de măsurare aplicate în evaluarea şcolară. Lucrarea tratează factorii subiectivi ai evaluării, precum şi metodele de control al erorilor de evaluare.

  ISBN: 978-973-1890-48-7 Seria: Stiintele educatiei ID: 77
Teorie contabilă şi raportare financiară
Prof. univ. dr. Todea Nicolae

Cartea se referă la rolul contabilităţii în asigurarea informării cu privire la poziţia financiară şi performanţele entităţilor.

  ISBN: 978-973-1890-33-3 Seria: Stiinte economice ID: 64
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian
Inf. Popescu Ionatan