Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Calendar

CALENDARUL ALEGERILOR PARȚIALE A STUDENȚILOR REPREZENTANȚI ÎN SENATUL UNIVERSITAR ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR DIN 11.10.2017

 

- Data  limită de depunere a candidaturilor: 10 noiembrie  2017

 

- Data de desfășurare a alegerilor: 11 noiembrie 2017

 

Alegerile vor avea loc în holul Amfiteatrului A9 între orele 10.00 - 16.00.

 

 


 

CALENDARUL ALEGERILOR ACADEMICE PARȚIALE DIN DATA DE 09.11.2016 PENTRU ALEGEREA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE, REPREZENTANT AL STUDENȚILOR DE LA SPECIALIZĂRILE DIN DOMENIUL ISTORIE

 

- Data  limită de depunere a candidaturilor: 03 noiembrie  2016

- Data de desfășurare a alegerilor: 09 noiembrie 2016

- Validarea alegerilor în Consiliul facultății: 10 - 18 noiembrie 2016

- Validarea alegerilor în ședința Senatului din luna noiembrie 2016.

Alegerile vor avea loc în holul Amfiteatrului A9 între orele 09.00 - 16.00.  

 

Prezentul calendar  a fost aprobat în ședința Senatului Universității din 26.10.2016

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

CALENDARUL ALEGERILOR ACADEMICE PARȚIALE DIN DATA DE 17.10.2016

 

PENTRU MEMBRU ÎN SENATUL UAB

- Perioada de depunere a candidaturilor: 03 - 10 octombrie 2016

- Data de desfășurare a alegerilor: 17 octombrie 2016

Validarea alegerilor în ședința Senatului din luna octombrie.

Alegerile vor avea loc în holul Amfiteatrului A9, între orele 10.00 - 16.00.

PENTRU MEMBRII ÎN CONSILIILE DEPARTAMENTELOR

- Perioada de depunere a candidaturilor: 03 - 10 octombrie 2016

- Data de desfășurare a alegerilor: 17 octombrie 2016

- Validarea alegerilor în Consiliile facultăților: 19.10.2016

Validarea alegerilor în ședința Senatului din luna octombrie.

Alegerile vor avea loc la sediul departamentelor, iar orele de desfășurare a alegerilor vor fi aduse la cunoștința membrilor departamentelor prin intermediul convocatorului.

 Departamentul de Științe Exacte și inginereștiSala Senatului între orele 9.00 - 10.00

Departamentul de Științe Sociale: Cladire G, între orele 9.00 - 10.00

Prezentul calendar  a fost aprobat în ședința Senatului Universității din 28.09.2016

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Calendarul alegerilor pentru locul vacant CSUD - 1 membru (reprezentantul conducatorilor de doctorat din UAB)

- 26 septembrie 2016 - alegeri la nivelul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 23 septembrie 2016;

- 27 septembrie 2016 - validarea alegerilor membrului in Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat;

- validarea membrului ales in CSUD de Senatul UAB din luna septembrie 2016.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Calendarul alegerilor pentru locul vacant -  1 membru în Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie

- 19 iulie 2016 - alegeri la nivelul Consiliului Şcolii Doctorale de Teologie, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 18 iulie 2016;

- 19 iulie 2016 - validarea alegerilor membrului în Consiliul Şcolii Doctorale;

- 20 iulie 2016 - validarea alegerilor la nivelul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat; 

- Validarea membrilor Consiliilor Şcolilor Doctorale de Senatul UAB din luna iulie 2016.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

CALENDARUL

ALEGERILOR PARȚIALE PENTRU ALEGEREA A 2 MEMBRI ÎN CONSILIILE ȘCOLILOR DOCTORALE DE TEOLOGIE ȘI CONTABILITATE

   Data alegerilor: 14 iunie 2016

  Data limită de depunere a candidaturilor: 13 iunie 2016

  Data validării în Consiliile Școlilor Doctorale: 15 iunie 2016

  Data validării în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat: 16 iunie 2016

  Alegerile vor fi validate de către Senat în ședința din luna iunie.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

CALENDARUL

CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR CSUD

 

Data limită a publicării anunțului privind organizarea concursului: 06.05.2016

Perioada de înscriere: 10.05. - 12.07.2016

Stabilirea și emiterea deciziei pentru Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 20.06 - 27.06.2016

Acordarea avizului juridic: 15.07.2016

Desfășurarea concursului: 18.07.2016, ora 10, Sala Consiliului de Administrație - Palat Apor, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia

Afișarea rezultatelor: 18.07. 2016

Depunerea contestațiilor: 18-20.07.2016

Rezolvarea contestațiilor: 20-22.07.2016

Validarea de către Senat a concursului pentru funcţia de Director CSUD: 27.07.2016

Numirea Directorului CSUD se va face prin decizie a Rectorului, în urma validării concursului de către Senat.

 

Aprobat CA - 04.05.2016

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

CALENDARUL ALEGERILOR:

 

Alegerile se organizează în perioada februarie-martie 2016, potrivit următorului calendar:

 

- 19 februarie 2016 - alegeri la nivelul departamentelor didactice și de cercetare, a consiliului departamentului și a directorului departamentului, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 15 februarie 2016;

- 19 februarie 2016- alegerea Consiliilor șcililor doctorale, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 15 februarie 2016;

- 22 februarie 2016 – validarea alegerilor la nivelul departamentelor și a școlilor doctorale, de către Consiliile facultăților

- 23 februarie 2016 – alegeri la nivelul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 17 februarie 2016.

- 23 februarie 2016 – alegeri pentru consiliul facultăților, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 17 februarie 2016;

- 24 februarie 2016 – alegeri la nivelul Senatului, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 22 februarie 2016;

- 25 februarie 2016 – validarea alegerilor la nivelul Consiliilor facultăților și a Consiliului studiilor universitare de doctorat și a Senatului 

- 29 februarie 2016 - alegerea rectorului, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 23 februarie 2016;

- 10 martie 2016 – avizarea candidaturilor pentru funcția de decan în Consiliile facultăților, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 8 martie 2016;

- 11 martie 2016 – numirea prorectorilor cu consultarea Senatului universitar;

11 martie 2016 – numirea a 4 membrii reprezentanți ai Școlilor doctorale în CSUD   

- în 14 martie 2016, după confirmarea rectorului prin ordin al ministrului se organizează concursuri publice pentru desemnarea decanilor

- 14 martie 2016 –  ședința CSUD de numire  a directorilor  școlilor doctorale

- 18 martie 2016 – numirea prodecanilor cu consultarea Consiliului facultății;

- 22 martie 2016 – concurs public pentru desemnarea directorilor centrelor administrativ-funcționale, ultima zi pentru depunerea candidaturilor fiind 18 martie 2016.