Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Candidaţi

                          

CANDIDAȚII CARE AU OBȚINUT AVIZUL JURIDIC PENTRU PARTICIPAREA LA

CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL AL II-LEA,  2016-2017

DURATĂ NEDETERMINATĂ

Nr. crt.

Postul/Discipline

Facultatea

Departamentul

Candidați

Documente

 

1

ASISTENT

UNIVERSITAR

poz. 7

 

Drept civil – Drepturi reale;

Drept civil – Teoria generală a obligațiilor; Drept procesual civil – parte generală;

Drept procesual civil – parte specială;

Dreptul muncii și securității sociale II.

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

PLEȘA IOANA ANDRA

 

 

· Curriculum Vitae

 

· Lista de lucrări

 

· Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne și Fisa standarde interne

 

 

2

ASISTENT

UNIVERSITAR

poz. 6

 

Drept civil (parte generală);

Drept civil (persoană fizică și juridică);

Drept penal general I;

Drept penal general II;

Drept penal general;

Drept european al concurenței.

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

GHEBERTA IOANA NICOLETA

 

 

· Curriculum Vitae

 

· Lista de lucrări

 

· Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

Fisa standarde interne

 

 

DURATĂ DETERMINATĂ – 2 ani

 

Nr. crt.

Postul/ Discipline

Facultatea

Departamentul

Candidați

Documente

1

ASISTENT

UNIVERSITAR

poz. 7

 Microeconomie;

Macroeconomie;

Managementul calității;

Tehnica negocierii afacerilor;

Economie europeană;

Business to Business marketing; 

Integrarea europeană;

Convergență structurală;

Strategii și politici de dezvoltare economică /Strategii și politici de dezvoltare;

 Instrumente de finanțare europeană; Managementul operațiunilor de turism; Strategii manageriale;

Economia turismului;

Management strategic;

 Management.

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

1.   NICHITA RAMONA ANCA

 

 

· Curriculum Vitae

 

· Lista de lucrări

 

·Fisa verificare conditii

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

2. PÎRVU FLORIN LUCIAN

 

 

· Curriculum Vitae

 

· Lista de lucrări

 

·Fisa indeplinire conditii

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

3. SÎRB LUCIAN

 

 

· Curriculum Vitae

 

· Lista de lucrări

 

·Fisa indeplinire conditii 

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

 

     

 

 

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL AL I,  2016-2017

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

                   

Nr. crt.

Postul/poziția/

departamentul

Discipline

Candidat

1

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Departamentul Istorie, Arheologie și Muzeografie

 

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

 

poz. 3B

 

 

Introducere în istoria veche a românilor;

Introducere în istoria veche  universală;

Civilizația geto-dacică în contextul lumii antice;

Habitatul în preistorie;

Arheologia de salvare și soluții de conservare in situ.

 

 

  POPA CRISTIAN IOAN

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor    de  participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

2

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Filologie

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2B

 

Analiza textului. Elemente de fonetică, lexicologie și semantică; Analiză conversațională;

Limba engleză. Pragmatică; Cultură și civilizație americană.

 

 

  BĂRBULEȚ GABRIEL

 

 Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

3

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 4

Tehnici și metode de evaluare a entităților;

Contabilitate în asigurări;

Bazale contabilității;

Contabilitate financiară fundamentală;

Contabilitate asistată de calculator;

Fiscalitate;

Sisteme informatice de gestiune; Norme contabile internaționale pentru sectorul public; Contabilitatea operațiunilor speciale;

Sisteme informatice de gestiune.

  CIOCA IONELA CORNELIA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

4

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

 PROFESOR UNIVERSITAR,

poz. 1

 

  Medii de programare și arhitecturi software dedicate;

Roboti inteligenți;

Computațional intelligence;

Programare Mobile.

 

  OLTEAN MIHAI NICOLAE

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

 Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

5

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 1

 

Drept civil - contracte;

Drept civil - succesiuni;

Etică și deontologie în administrația publică.

 

 

  TUDORAȘCU MIHAELA MIRUNA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

6

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

Drept roman;

Dreptul muncii și securității sociale I;

Dreptul muncii și securității sociale II;

Dreptul muncii și securității sociale; 

Arbitraj intern și internațional.

 

  HURBEAN ADA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

7

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 LECTOR UNIVERSITAR

poz 1

Managementul calității în educație; Consiliere educațională și managementul carierei; Managementul clasei de elevi; Managementul clasei/grupei; Orientare școlară și profesională; Evaluarea factorilor de risc în mediul școlar.

 

  HERMAN RAMONA IULIA

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

8

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 3

 

Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: fotbal și handbal;

Teoria și practica în sporturile de combat (judo);

Metodica predării fotbalului în școală.

 

  URSU VASILE EMIL

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

9

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

 

Omiletică și catehetică (I);

Omiletică și catehetică (II);

Omiletică și catehetică (III);

Omiletică și catehetică (IV);

Catehismele moderne și confesionalismul.

   JAN NICOLAE

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

10

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 LECTOR UNIVERSITAR

poz. 6

Practică artistică - ansamblu psaltic (1); Practică artistică - ansamblu psaltic (2); Cânt bizantin (3); Paleografie muzicală bizantină (3); Practică artistică - ansamblu psaltic (3); Cânt bizantin (4); Paleografie muzicală bizantină (4); Practică artistică - ansamblu psaltic (4); Cânt bizantin (5); Practica artistică - ansamblu psaltic (5); Cânt bizantin (6); Practica artistică - ansamblu psaltic (6); Citire de partituri (1); Istoria muzicii bizantine (3); Istoria muzicii bizantine (4); Cânt bizantin (2).

  NECHITA COSTEL MIREL

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

11

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 LECTOR UNIVERSITAR

poz. 7

 

Teoria instrumentelor muzicale (1); Teoria instrumentelor muzicale (2); Citire de partituri (2); Canto coral pe voci (2/h) (1); Citire de partituri (1).

 

  SIMIONESCU DORIN MIRCEA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

12

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz 12

Teologie morală (IV); Spiritualitatea Bizanțului (II); Istoria Bizanţului (I); Spiritualitatea Bizanţului (I); Teologie dogmatică, simbolică și fundamentală (III); Teologie Dogmatică (III); Teologie Dogmatică (IV); Teologie pastorală (I); Teologie pastorală (II); Practică liturgică (1); Practică liturgică (2); Practică omiletică (2); Practică omiletică (1); Istoria şi filosofia religiilor (III); Teologie liturgică: Liturgică generală (II); Patrologie (II); Patrologie (I); Istoria Bisericii  Ortodoxe Române (IV); Patrologie (IV); Patrologie (III); Teologie morală (II); Teologie liturgică: Liturgică generală (I); Istoria şi filozofia religiilor (I); Misiologie ortodoxă (II); Misiologie ortodoxă (IV); Muzică teoretică (I); Teologie dogmatică, simbolică și fundamentală (I).

  BRUDIU RĂZVAN

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

               

 

 

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE,

PE DURATĂ DETERMINATĂ,  SCOASE LA CONCURS

ÎN SEMESTRUL  I,  2016-2017

 

Nr. crt.

Postul

Discipline

CANDIDAȚI

2

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Filologie

 

ASISTENT  UNIVERSITAR,

poz. 4B

 

Limba străină engleză; Limba străină I; Limba străină II;

 

    MUREȘAN MARIA ELISABETA

   Curriculum vitae

    Lista de lucrări

    Fișa de verificare a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

   Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

3

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

 

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 7

Microeconomie; Macroeconomie; Managementul calității; Tehnica negocierii afacerilor; Economie europeană; Business to Business marketing;  Integrarea europeană; Convergență structurală; Strategii și politici de dezvoltare economică /Strategii și politici de dezvoltare; Instrumente de finanțare europeană; Managementul operațiunilor de turism; Strategii manageriale; Economia turismului; Management strategic; Management.

    PUȚAN ALINA

    Curriculum vitae

    Lista de lucrări

    Fișa de verificare a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

    Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

 

                        

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________