Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Candidaţi

 

                                    

      

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL AL I,  2016-2017

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

                   

Nr. crt.

Postul/poziția/

departamentul

Discipline

Candidat

1

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Departamentul Istorie, Arheologie și Muzeografie

 

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

 

poz. 3B

 

 

Introducere în istoria veche a românilor;

Introducere în istoria veche  universală;

Civilizația geto-dacică în contextul lumii antice;

Habitatul în preistorie;

Arheologia de salvare și soluții de conservare in situ.

 

 

  POPA CRISTIAN IOAN

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor    de  participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

2

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Filologie

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2B

 

Analiza textului. Elemente de fonetică, lexicologie și semantică; Analiză conversațională;

Limba engleză. Pragmatică; Cultură și civilizație americană.

 

 

  BĂRBULEȚ GABRIEL

 

 Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

3

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 4

Tehnici și metode de evaluare a entităților;

Contabilitate în asigurări;

Bazale contabilității;

Contabilitate financiară fundamentală;

Contabilitate asistată de calculator;

Fiscalitate;

Sisteme informatice de gestiune; Norme contabile internaționale pentru sectorul public; Contabilitatea operațiunilor speciale;

Sisteme informatice de gestiune.

  CIOCA IONELA CORNELIA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

4

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

 PROFESOR UNIVERSITAR,

poz. 1

 

  Medii de programare și arhitecturi software dedicate;

Roboti inteligenți;

Computațional intelligence;

Programare Mobile.

 

  OLTEAN MIHAI NICOLAE

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

 Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

5

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 1

 

Drept civil - contracte;

Drept civil - succesiuni;

Etică și deontologie în administrația publică.

 

 

  TUDORAȘCU MIHAELA MIRUNA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

6

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

Drept roman;

Dreptul muncii și securității sociale I;

Dreptul muncii și securității sociale II;

Dreptul muncii și securității sociale; 

Arbitraj intern și internațional.

 

  HURBEAN ADA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

7

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 LECTOR UNIVERSITAR

poz 1

Managementul calității în educație; Consiliere educațională și managementul carierei; Managementul clasei de elevi; Managementul clasei/grupei; Orientare școlară și profesională; Evaluarea factorilor de risc în mediul școlar.

 

  HERMAN RAMONA IULIA

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

8

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 3

 

Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: fotbal și handbal;

Teoria și practica în sporturile de combat (judo);

Metodica predării fotbalului în școală.

 

  URSU VASILE EMIL

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

9

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

 

Omiletică și catehetică (I);

Omiletică și catehetică (II);

Omiletică și catehetică (III);

Omiletică și catehetică (IV);

Catehismele moderne și confesionalismul.

   JAN NICOLAE

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

10

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 LECTOR UNIVERSITAR

poz. 6

Practică artistică - ansamblu psaltic (1); Practică artistică - ansamblu psaltic (2); Cânt bizantin (3); Paleografie muzicală bizantină (3); Practică artistică - ansamblu psaltic (3); Cânt bizantin (4); Paleografie muzicală bizantină (4); Practică artistică - ansamblu psaltic (4); Cânt bizantin (5); Practica artistică - ansamblu psaltic (5); Cânt bizantin (6); Practica artistică - ansamblu psaltic (6); Citire de partituri (1); Istoria muzicii bizantine (3); Istoria muzicii bizantine (4); Cânt bizantin (2).

  NECHITA COSTEL MIREL

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

11

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 LECTOR UNIVERSITAR

poz. 7

 

Teoria instrumentelor muzicale (1); Teoria instrumentelor muzicale (2); Citire de partituri (2); Canto coral pe voci (2/h) (1); Citire de partituri (1).

 

  SIMIONESCU DORIN MIRCEA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

12

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz 12

Teologie morală (IV); Spiritualitatea Bizanțului (II); Istoria Bizanţului (I); Spiritualitatea Bizanţului (I); Teologie dogmatică, simbolică și fundamentală (III); Teologie Dogmatică (III); Teologie Dogmatică (IV); Teologie pastorală (I); Teologie pastorală (II); Practică liturgică (1); Practică liturgică (2); Practică omiletică (2); Practică omiletică (1); Istoria şi filosofia religiilor (III); Teologie liturgică: Liturgică generală (II); Patrologie (II); Patrologie (I); Istoria Bisericii  Ortodoxe Române (IV); Patrologie (IV); Patrologie (III); Teologie morală (II); Teologie liturgică: Liturgică generală (I); Istoria şi filozofia religiilor (I); Misiologie ortodoxă (II); Misiologie ortodoxă (IV); Muzică teoretică (I); Teologie dogmatică, simbolică și fundamentală (I).

  BRUDIU RĂZVAN

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

               

 

 

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE,

PE DURATĂ DETERMINATĂ,  SCOASE LA CONCURS

ÎN SEMESTRUL  I,  2016-2017

 

Nr. crt.

Postul

Discipline

CANDIDAȚI

2

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Filologie

 

ASISTENT  UNIVERSITAR,

poz. 4B

 

Limba străină engleză; Limba străină I; Limba străină II;

 

    MUREȘAN MARIA ELISABETA

   Curriculum vitae

    Lista de lucrări

    Fișa de verificare a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

   Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

3

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

 

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 7

Microeconomie; Macroeconomie; Managementul calității; Tehnica negocierii afacerilor; Economie europeană; Business to Business marketing;  Integrarea europeană; Convergență structurală; Strategii și politici de dezvoltare economică /Strategii și politici de dezvoltare; Instrumente de finanțare europeană; Managementul operațiunilor de turism; Strategii manageriale; Economia turismului; Management strategic; Management.

    PUȚAN ALINA

    Curriculum vitae

    Lista de lucrări

    Fișa de verificare a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

    Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

 

                        

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

LISTA PARTICIPANTILOR LA CONCURS, DATA SI LOCUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE CONCURS

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSURILE

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA,  2015-2016

 

Nr. crt.

Postul

Facultatea

Departamentul

Numele și prenumele candidatului

Documente

1

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 8

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 

ROF

LETIȚIA MARIA

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne-b

 

PUȚAN

ALINA

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - b

 

2

LECTOR UNIVERSITAR,

 poz. 11

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 

TOPOR

IOAN DAN

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - a

Fișa standardelor minimale interne - b

 

RADU

CLAUDIA FLORINA

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - a

Fișa standardelor minimale interne - b

 

3

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 10

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

-

 

4

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 6

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

DOBRA REMUS

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - a

Fișa standardelor minimale interne - b

Fișa standardelor minimale naționale

5

ASISTENT UNIVERSITAR, poz.19

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

BOSTAN ROXANA NADINA

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - b

 

6

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 36

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

 SÂRB LUCIAN

CV

Lista de lucrari

Fasa standardelor minimale interne - b

 

7

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 4

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport EFS

HĂISAN

ANGEL ALEX

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - a+b

 

 

8

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 5

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și asistență socială

ȘUȘMAN

DRAGOȘ IOAN

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - a

Fișa standardelor minimale interne - b

 

 

 

 

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

DIDACTICE ȘI DE CERCETARE VACANTE ÎN SEM. I 2015-2016, PUBLICATE ÎN MO NR. 1304/25.11.2015

 

LISTA CANDIDATILOR CU AVIZUL JURIDIC, DATA, LOCUL SI ORA DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR

 

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ȘI MUZEOLOGIE

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

POPA GORJANU CORNELIA

- CV

- Lista de lucrări

-Fișa de verificare a standardelor interne_a

- Fișa de verificare a standardelor interne_b

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 4B

ARHIRE SORIN

-CV

-Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne

 

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL I - ISTORIE

ROTAR MARIUS

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL II

CIUTĂ ELENA BEATRICE

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 4B

HERȚEG MARIA CRINA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne: a)

- Fișa de verificare standarde interne  b)

 

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3B

IONESCU PETRU ȘTEFAN

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_ a)

- Fișa de verificare standarde interne_b)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL DE FINANȚE CONTABILITATE

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 1

CENAR IULIANA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

 

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

SOCOL ADELA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne a)

- Fișa de verificare standarde interne b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR POZIȚIA 4

IVAN OANA RALUCA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR POZIȚIA 5

TAMAS SZORA ATTILA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare standarde interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR POZIȚIA 1

MOISĂ CLAUDIA OLIMPIA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standerdelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR POZIȚIA 2

PAȘTIU CARMEN ADINA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 5

MAICAN SILVIA ȘTEFANIA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne-a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 1

DIMEN LEVENTE

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

LUDUȘAN NICOLAE

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

TULBURE ADRIAN ALEXANDRU

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale: Criterii A.1,    Criterii A.2Punctaj criterii A.2, Criterii A.3, Criterii A.4,

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 4

BORȘAN TUDOR

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 5

MARC GHEORGHE

-CV

-Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 8

CUCU CIPRIAN

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 21

SCHEAU IOAN

-CV

-Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

IGNA CORNEL VICTOR

-CV

-Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne

 

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

GROZA GOGEAN GINA

-CV

-Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

MAVRITSAKIS NIKOLAOS

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 5

ȘIMON SORIN

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 6

CULDA PAUL EMIL

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne-a)

- Fișa de verificare a standerdelor interne_b)

 

ASISTENT UNIVERSITAR, POZIȚIA 7

RUSU RĂZVAN GHEORGHE

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

ADAM DOMIN

- CV

- Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

New layer...
New layer...
New laer...
New layer...
N
New layer