Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Candidaţi

                               

 

REZULTATELE  CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL I,  2016-2017 -DURATĂ NEDETERMINATĂ

validate în ședința Senatului din 22.02.2017

 

Nr. crt.

Postul/poziția/

departamentul

POSTUL, POZIȚIA

Ocupantul postului

1

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Istorie, Arheologie și Muzeografie

 

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 3B

 

 

POPA CRISTIAN IOAN

 

 

2

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Filologie

 

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2B

 

 

BĂRBULEȚ GABRIEL

 

 

3

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 4

 

CIOCA IONELA CORNELIA

 

 

4

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

 

PROFESOR UNIVERSITAR,

poz. 1

 

 

 

OLTEAN MIHAI NICOLAE

 

 

5

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 1

 

 

 

TUDORAȘCU MIHAELA MIRUNA

 

 

6

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

 

 

 

HURBEAN ADA

 

 

7

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

 

LECTOR UNIVERSITAR

poz 1

 

HERMAN RAMONA IULIA

 

8

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 3

 

 

URSU VASILE EMIL

 

9

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

 

JAN NICOLAE

 

10

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 6

 

NECHITA COSTEL MIREL

 

 

11

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 7

 

SIMIONESCU DORIN MIRCEA

 

 

12

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

 

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz 12

BRUDIU RĂZVAN

 

 

               

 

REZULTATELE  CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL  I,  2016-2017 -DURATĂ DETERMINATĂ

validate în ședința Senatului din 22.02.2017

 

Nr. crt.

Postul/poziția/

departamentul

POSTUL, POZIȚIA

Candidați reușiți

 

1

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Filologie

 

 

ASISTENT

 poz. 4B

 

 

MUREȘAN MARIA

 

 

 

 

 

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR, LOCUL ȘI ORA DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE

SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL AL I,  2016-2017 - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Nr. crt.

Facultatea/departamentul

Postul/poziția/

 

Candidat

Aviz juridic

Data

Locul desfășurării concursului

Ora

1

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Istorie, Arheologie și Muzeografie

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 3B

 

 

POPA CRISTIAN IOAN

 

Admis

01.02.2017

11.00

Aula Mică,

corp C et. I

11.00

2

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Filologie

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2B

 

 

BĂRBULEȚ GABRIEL

 

 

Admis

01.02.2017

ora 10.00

Sala prodecan,

corp C, et. I

10.00

3

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Finanțe Contabilitate

LECTOR UNIVERSITAR,

 

poz. 4

CIOCA IONELA CORNELIA

 

 

Admis

01.02.2017

ora 09.00

Sala LC1

09.00

4

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

PROFESOR UNIVERSITAR,

poz. 1

 

 

OLTEAN MIHAI NICOLAE

 

 

Admis

01.02.2017

ora 10.00

Sala CA,

Palat Apor, et. I

10.00

5

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 1

 

 

TUDORAȘCU MIHAELA MIRUNA

 

 

Admis

01.02.2017

ora 12.00

Sala Decanat,

Corp C, parter

12.00

6

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

 

 

HURBEAN ADA

 

 

Admis

01.02.2017

ora 14.00

Sala Decanat,

Corp C, parter

14.00

7

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

LECTOR UNIVERSITAR.

poz 1

 

HERMAN RAMONA IULIA

 

 

 

 

Admis

01.02.2017

ora 10.00

Sala DPPD

Corp C, parter

10.00

8

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

 

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 3

 

 

URSU VASILE EMIL

 

 

Admis

01.02.2017

ora 11.00

Sala de Gimnastică,

corp C

11.00

9

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

 

 

JAN NICOLAE

 

Admis

01.02.2017

ora 13.00

Aula Simion Ștefan,

Facultatea de Teologie Ortodoxă

13.00

10

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

 

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 6

NECHITA COSTEL MIREL

 

 

Admis

01.02.2017

ora 09.00

Sala Augustin Bena

Facultatea de Teologie Ortodoxă

9.00

11

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

 

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 7

 

SIMIONESCU DORIN MIRCEA

 

 

Admis

01.02.2017

ora 11.00

Sala Augustin Bena

Facultatea de Teologie Ortodoxă

11.00

12

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

 

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz 12

BRUDIU RĂZVAN

 

 

Admis

01.02.2017

ora 13.00

Sala profesorală

Facultatea de Teologie Ortodoxă

13.00

      

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR, LOCUL ȘI ORA DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE

SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL AL I,  2016-2017 - PERIOADĂ DETERMINATĂ

Nr. crt.

Facultatea/departamentul

Postul/poziția/

 

Candidat

Aviz juridic

Data

Locul desfășurării concursului

Ora

2

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Filologie

Asistent,

poz. 4B

Mureșan Maria Elisabeta

Admis

01.02.017

ora 12.00

Sala S8,

12.00

3

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Administrarea Afacerilor și  Marketing

Asistent

poz. 7

Puțan Alina

Admis

01.02.2017

ora 10.00

Laborator AA

corp D, et. I

10.00

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL AL I,  2016-2017

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

                   

Nr. crt.

Postul/poziția/

departamentul

Discipline

Candidat

1

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Departamentul Istorie, Arheologie și Muzeografie

 

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

 

poz. 3B

 

 

Introducere în istoria veche a românilor;

Introducere în istoria veche  universală;

Civilizația geto-dacică în contextul lumii antice;

Habitatul în preistorie;

Arheologia de salvare și soluții de conservare in situ.

 

 

  POPA CRISTIAN IOAN

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor    de  participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

2

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Filologie

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2B

 

Analiza textului. Elemente de fonetică, lexicologie și semantică; Analiză conversațională;

Limba engleză. Pragmatică; Cultură și civilizație americană.

 

 

  BĂRBULEȚ GABRIEL

 

 Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

3

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 4

Tehnici și metode de evaluare a entităților;

Contabilitate în asigurări;

Bazale contabilității;

Contabilitate financiară fundamentală;

Contabilitate asistată de calculator;

Fiscalitate;

Sisteme informatice de gestiune; Norme contabile internaționale pentru sectorul public; Contabilitatea operațiunilor speciale;

Sisteme informatice de gestiune.

  CIOCA IONELA CORNELIA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

4

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

 PROFESOR UNIVERSITAR,

poz. 1

 

  Medii de programare și arhitecturi software dedicate;

Roboti inteligenți;

Computațional intelligence;

Programare Mobile.

 

  OLTEAN MIHAI NICOLAE

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

 Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

5

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 1

 

Drept civil - contracte;

Drept civil - succesiuni;

Etică și deontologie în administrația publică.

 

 

  TUDORAȘCU MIHAELA MIRUNA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

6

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

Drept roman;

Dreptul muncii și securității sociale I;

Dreptul muncii și securității sociale II;

Dreptul muncii și securității sociale; 

Arbitraj intern și internațional.

 

  HURBEAN ADA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

7

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 LECTOR UNIVERSITAR

poz 1

Managementul calității în educație; Consiliere educațională și managementul carierei; Managementul clasei de elevi; Managementul clasei/grupei; Orientare școlară și profesională; Evaluarea factorilor de risc în mediul școlar.

 

  HERMAN RAMONA IULIA

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

8

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 3

 

Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: fotbal și handbal;

Teoria și practica în sporturile de combat (judo);

Metodica predării fotbalului în școală.

 

  URSU VASILE EMIL

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

9

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

 

Omiletică și catehetică (I);

Omiletică și catehetică (II);

Omiletică și catehetică (III);

Omiletică și catehetică (IV);

Catehismele moderne și confesionalismul.

   JAN NICOLAE

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

10

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 LECTOR UNIVERSITAR

poz. 6

Practică artistică - ansamblu psaltic (1); Practică artistică - ansamblu psaltic (2); Cânt bizantin (3); Paleografie muzicală bizantină (3); Practică artistică - ansamblu psaltic (3); Cânt bizantin (4); Paleografie muzicală bizantină (4); Practică artistică - ansamblu psaltic (4); Cânt bizantin (5); Practica artistică - ansamblu psaltic (5); Cânt bizantin (6); Practica artistică - ansamblu psaltic (6); Citire de partituri (1); Istoria muzicii bizantine (3); Istoria muzicii bizantine (4); Cânt bizantin (2).

  NECHITA COSTEL MIREL

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

11

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 LECTOR UNIVERSITAR

poz. 7

 

Teoria instrumentelor muzicale (1); Teoria instrumentelor muzicale (2); Citire de partituri (2); Canto coral pe voci (2/h) (1); Citire de partituri (1).

 

  SIMIONESCU DORIN MIRCEA

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

12

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz 12

Teologie morală (IV); Spiritualitatea Bizanțului (II); Istoria Bizanţului (I); Spiritualitatea Bizanţului (I); Teologie dogmatică, simbolică și fundamentală (III); Teologie Dogmatică (III); Teologie Dogmatică (IV); Teologie pastorală (I); Teologie pastorală (II); Practică liturgică (1); Practică liturgică (2); Practică omiletică (2); Practică omiletică (1); Istoria şi filosofia religiilor (III); Teologie liturgică: Liturgică generală (II); Patrologie (II); Patrologie (I); Istoria Bisericii  Ortodoxe Române (IV); Patrologie (IV); Patrologie (III); Teologie morală (II); Teologie liturgică: Liturgică generală (I); Istoria şi filozofia religiilor (I); Misiologie ortodoxă (II); Misiologie ortodoxă (IV); Muzică teoretică (I); Teologie dogmatică, simbolică și fundamentală (I).

  BRUDIU RĂZVAN

 

  Curriculum Vitae

  Lista de lucrări

  Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

  Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

               

 

 

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE,

PE DURATĂ DETERMINATĂ,  SCOASE LA CONCURS

ÎN SEMESTRUL  I,  2016-2017

 

Nr. crt.

Postul

Discipline

CANDIDAȚI

2

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul Filologie

 

ASISTENT  UNIVERSITAR,

poz. 4B

 

Limba străină engleză; Limba străină I; Limba străină II;

 

    MUREȘAN MARIA ELISABETA

   Curriculum vitae

    Lista de lucrări

    Fișa de verificare a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

   Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

3

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

 

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 7

Microeconomie; Macroeconomie; Managementul calității; Tehnica negocierii afacerilor; Economie europeană; Business to Business marketing;  Integrarea europeană; Convergență structurală; Strategii și politici de dezvoltare economică /Strategii și politici de dezvoltare; Instrumente de finanțare europeană; Managementul operațiunilor de turism; Strategii manageriale; Economia turismului; Management strategic; Management.

    PUȚAN ALINA

    Curriculum vitae

    Lista de lucrări

    Fișa de verificare a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

    Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

 

                        

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

LISTA PARTICIPANTILOR LA CONCURS, DATA SI LOCUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE CONCURS

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSURILE

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA,  2015-2016

 

Nr. crt.

Postul

Facultatea

Departamentul

Numele și prenumele candidatului

Documente

1

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 8

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 

ROF

LETIȚIA MARIA

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne-b

 

PUȚAN

ALINA

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - b

 

2

LECTOR UNIVERSITAR,

 poz. 11

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 

TOPOR

IOAN DAN

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - a

Fișa standardelor minimale interne - b

 

RADU

CLAUDIA FLORINA

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - a

Fișa standardelor minimale interne - b

 

3

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 10

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

-

 

4

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 6

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

DOBRA REMUS

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - a

Fișa standardelor minimale interne - b

Fișa standardelor minimale naționale

5

ASISTENT UNIVERSITAR, poz.19

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

BOSTAN ROXANA NADINA

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - b

 

6

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 36

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

 SÂRB LUCIAN

CV

Lista de lucrari

Fasa standardelor minimale interne - b

 

7

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 4

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport EFS

HĂISAN

ANGEL ALEX

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - a+b

 

 

8

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 5

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și asistență socială

ȘUȘMAN

DRAGOȘ IOAN

CV

Lista de lucrări

Fișa standardelor minimale interne - a

Fișa standardelor minimale interne - b

 

 

 

 

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

DIDACTICE ȘI DE CERCETARE VACANTE ÎN SEM. I 2015-2016, PUBLICATE ÎN MO NR. 1304/25.11.2015

 

LISTA CANDIDATILOR CU AVIZUL JURIDIC, DATA, LOCUL SI ORA DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR

 

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ȘI MUZEOLOGIE

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

POPA GORJANU CORNELIA

- CV

- Lista de lucrări

-Fișa de verificare a standardelor interne_a

- Fișa de verificare a standardelor interne_b

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 4B

ARHIRE SORIN

-CV

-Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne

 

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL I - ISTORIE

ROTAR MARIUS

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL II

CIUTĂ ELENA BEATRICE

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 4B

HERȚEG MARIA CRINA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne: a)

- Fișa de verificare standarde interne  b)

 

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3B

IONESCU PETRU ȘTEFAN

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_ a)

- Fișa de verificare standarde interne_b)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL DE FINANȚE CONTABILITATE

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 1

CENAR IULIANA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

 

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

SOCOL ADELA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne a)

- Fișa de verificare standarde interne b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR POZIȚIA 4

IVAN OANA RALUCA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR POZIȚIA 5

TAMAS SZORA ATTILA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare standarde interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR POZIȚIA 1

MOISĂ CLAUDIA OLIMPIA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standerdelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR POZIȚIA 2

PAȘTIU CARMEN ADINA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 5

MAICAN SILVIA ȘTEFANIA

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne-a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 1

DIMEN LEVENTE

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

LUDUȘAN NICOLAE

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

TULBURE ADRIAN ALEXANDRU

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale: Criterii A.1,    Criterii A.2Punctaj criterii A.2, Criterii A.3, Criterii A.4,

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 4

BORȘAN TUDOR

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 5

MARC GHEORGHE

-CV

-Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 8

CUCU CIPRIAN

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 21

SCHEAU IOAN

-CV

-Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

IGNA CORNEL VICTOR

-CV

-Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne

 

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

GROZA GOGEAN GINA

-CV

-Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

MAVRITSAKIS NIKOLAOS

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

- Fișa de verificare a standardelor naționale

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 5

ȘIMON SORIN

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne_a)

- Fișa de verificare a standardelor interne_b)

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 6

CULDA PAUL EMIL

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne-a)

- Fișa de verificare a standerdelor interne_b)

 

ASISTENT UNIVERSITAR, POZIȚIA 7

RUSU RĂZVAN GHEORGHE

-CV

-Lista de lucrări

-Fișa de verificare a condițiilor de participare la concurs

- Fișa de verificare a standardelor interne

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

ADAM DOMIN

- CV

- Lista de lucrări

- Fișa de verificare a standardelor interne

- Fișa de verificare a standardelor naționale

New ew layer