Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Candida��i

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

SEMESTRUL II  - 2017-2018

Nr. crt.

Postul /poziția/discipline

Facultatea

Departamentul

CANDIDATI

Aviz

Oficiu juridic

ADMIS/

RESPINS

Data, ora și locul de desfășurare

1

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 3

 

Domeniul Psihologie.

Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupațională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învățare; Evaluare în terapie ocupațională; Neuropsihologie; Psihologia personalității; Testarea și evaluarea psihologică a resurselor umane.

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Sociale

RADUCAN RAMONA

 

Curriculum Vitae

 

Lista de lucrări

 

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

 

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

ADMIS

28.06.2018

Ora: 09:00

Sala LG 3, CORP G

 

2

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 4B

 

Domeniul Filologie

Atitudini culturale interbelice românești în context european; Epistemologia discursului literar; Teatru modern; Paradigme estetice și literare ale secolului XX; Literatura exilului românesc; Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar); Literatura română; Istoria limbii române. Noțiuni introductive; Cultură tradițională românească din perspectiva globalizării.

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

 

NANU PAUL VIRGIL

 

Curriculum Vitae

 

Lista de lucrări

 

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

 

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

ADMIS

28.06.2018

Ora:10.00

Corp B, et. 1 Cabinet An pregătitor

3

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poziția 2

 

Domeniul Teologie

Istoria Bisericii Ortodoxe Române I;

Istoria Bisericii Ortodoxe Române II;

Istoria Bisericii Ortodoxe Române III;

Istoria Bisericii Ortodoxe Române IV;

Comunicare și comuniune;

Ortodoxie și greco-catolicism.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

 

 

ALBU VIOREL ALIN

 

Curriculum Vitae

 

Lista de lucrări

 

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

 

Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

 

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

ADMIS

28.06.2018

Ora: 08:00

Facultatea de Teologie, Aula Mitropolit Simion Ştefan

 

 

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

SEMESTRUL II - 2017-2018 (pe durată determinată)

 

Nr. crt.

Postul

Facultatea

Departamentul

CANDIDAT

AVIZ JURIDIC

ADMIS /RESPINS

DATA

ORA

LOCUL DESFĂȘURĂRII

1

ASISTENT UNIVERSITAR

Poziția 9

Durata - 2 ani

Domeniul: Educație fizică și sport

Educație fizică; Teoria și practica în sporturi de apă (înot); Sport I; Sport II; Sport.

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

NEGRIU TIUCĂ IOANA CODRUȚA

 

Curriculum Vitae

 

Lista de lucrări

 

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

 

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

ADMIS

28.06.2018

Ora 10.00

Sala Kinetoterapie, Centrul de Cercetare Gaudeamus - Schit