Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Documentaţie

 

 

 

 

FORMULARE:

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs (RO)  

Declaratie de incompatibilitate - formular

ANEXE 1 -22 - La Metodologia UAB privind standardele și criteriile minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare - Word

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

scoase la concurs  în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017

publicate în MO nr. 569 din data de 28.04.2017

 

Durată nedeterminată

 

Facultatea

Departamentul

Postul

Poziția din statul de funcții

Rezultatul comisiei de concurs

Avizul Consiliului facultății

 

Rezoluția Senatului

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 

Asistent  universitar

 

6

Gheberta

Ioana Nicoleta

 

Avizat

17.07.2017

Validat

21.07.2017

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 

Asistent  universitar

 

7

Pleșa

Ioana Andra

Avizat

17.07.2017

Validat

21.07.2017

 

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

scoase la concurs  în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017

 

Durată determinată

 

Facultatea

Departamentul

Postul

Poziția din statul de funcții

Rezultatul comisiei de concurs

Avizul Consiliului facultății

 

Rezoluția Senatului

Facultatea de Științe Economice

 

Departamentul Administrarea Afacerilor și Marketing

 

Asistent  universitar

 

7

Nechita

Ramona Anca

Validat 13.07.2017

Validat

21.07.2017

 

 

REZULTATELE COMISIILOR DE CONCURS IN CADRUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL II, 2016-2017 - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

REZULTATELE COMISIEI DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT, POZ. 7 - DEPARATAMENTUL ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING (PERIOADĂ DETERMINATĂ)

 

PERIOADA DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR: 05.07.2017 - 11.07.2017

 

ANUNȚ

 

UNIVERISTATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

anunță scoaterea la concurs, în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017,

a următoarelor posturi didactice vacante, publicate de MEN în MO, partea a III-a, nr. 569/28.04.2017

 

 

PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

 

Asistent universitar, poziția 6. Disciplinele: Drept civil (parte generală); Drept civil (persoană fizică și juridică); Drept penal general I; Drept penal general II; Drept penal general; Drept european al concurenței.

 

Asistent universitar, poziția 7. Disciplinele: Drept civil - Drepturi reale; Drept civil - Teoria generală a obligațiilor; Drept procesual civil - parte generală; Drept procesual civil - parte specială; Dreptul muncii și securității sociale II.

 

PE DURATĂ DETERMINATĂ  

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

 

Asistent universitar, poziţia 7, Disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie; Managementul calității; Tehnica negocierii afacerilor; Economie europeană; Business to Business marketing;  Integrarea europeană; Convergență structurală; Strategii și politici de dezvoltare economică; Instrumente de finanțare europeană; Managementul operațiunilor de turism; Strategii manageriale; Economia turismului; Management strategic; Management; Strategii și politici de dezvoltare.

 

Perioada de angajare: 2 ani începând cu data de începere a semestrului I al anului universitar 2017-2018.

 

Calendarul concursurilor

 

Condițiile de participare la concurs, informații despre conținutul dosarului de concurs, tematica si bibliografia, precum și alte informații privind procedura de desfășurare a concursurilor, se vor găsi în Secțiunea Informare publică/Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice/Posturi.

 

 

                                                                                                                             Secretar șef UAB

 

 

 

ARHIVA REZULTATE CONCURSURI

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL I, 2016-2017

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA, 2015-2016

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SEM I 2015-2016

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, 2014-2015

REREZULTATELE CONCURSURILOR   PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR DIDACTICE ÎN SEM I 2014/2015


REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2013-2014


 

New layer...