Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Documentaţie

 

 

FORMULARE:

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs (RO)  

Declaratie de incompatibilitate - formular

ANEXE 1 -22 - La Metodologia UAB privind standardele și criteriile minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare - Word

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ

 

UNIVERISTATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

anunță scoaterea la concurs, în semestrul I al anului universitar 2016-2017,

a posturilor didactice vacante pe durată nedeterminată, publicate în

Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1631/28.11.2016

 

Anunț publicat în Monitor Oficial, partea a III-a, nr. 16../2016

 

Condițiile de participare la concurs, informații despre conținutul dosarului de concurs, tematica si bibliografia, precum și alte informații privind procedura de desfășurare a concursurilor, se vor publica în Secțiunea Informare publică/Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice/Posturi.

 CALENDAR CONCURS

 

COMISII DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT/LECTOR

 

COMISII DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE CONFERENȚIAR/PROFESOR

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ

 

UNIVERISTATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

anunță scoaterea la concurs, în semestrul I al anului universitar 2016-2017,

a următoarelor posturi didactice vacante pe durată determinată:

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

Departamentul de Filologie

Asistent universitar, poziția 4B, disciplinele: Limba străină engleză; Limba străină I; Limba străină II;

Perioada de angajare: 2 ani începând cu data de începere a semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

Asistent universitar, poziția 7, disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie; Managementul calității; Tehnica negocierii afacerilor; Economie europeană; Business to Business marketing;  Integrarea europeană; Convergență structurală; Strategii și politici de dezvoltare economică /Strategii și politici de dezvoltare; Instrumente de finanțare europeană; Managementul operațiunilor de turism; Strategii manageriale; Economia turismului; Management strategic; Management.

Perioada de angajare: 1 an începând cu data de începere a semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017.

 

CALENDARUL CONCURSURILOR

 

Condițiile de participare la concurs, informații despre conținutul dosarului de concurs, tematica si bibliografia, precum și alte informații privind procedura de desfășurare a concursurilor, se vor găsi în Secțiunea Informare publică/Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice/Posturi.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE VACANTE

ÎN SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2015-2016

 

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în sem II - 2015-2016, validate de Senat în data de 27.07.2016.

 

Comisie concurs lector_5_Teologie

 

Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent și lector

 

Comisie de concurs pentru postul de conferențiar, poz. 6 - Electronică

 

MONITOR OFICIAL, PARTEA A III-A NR.  571/10.05.2016

 

LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS

 

CALENDARUL CONCURSURILOR

 


CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE VACANTE

ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2015-2016

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SEM I 2015-2016, VALIDATE DE SENAT IN 17.02.2016

         

 

 

LISTA POSTURILOR VACANTE APARUTE ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA A III-A, NR. 1304/25.11.2015

CALENDARUL CONCURSURILOR 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, 2014-2015, IN URMA EVALUARII CANDIDAȚILOR DE CĂTRE  COMISIIILE DE CONCURS

NOU CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

SEMESTRUL AL II-LEA 2014-2015

În conformitate cu LEN nr.1/2011, şi a HG 457/2011 de aprobarea a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice, posturile didactice scoase la concurs in semestrul al IIlea al anului universitar 2014-2015 au fost publicate în MO, partea a III-a, nr. 402/28.04.2015.


Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 402/28.04.2015

Calendarul concursurilor sem II - 2014-2015

The calendar of the contest - second semester 2014-2015

Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de lector

Comisii pentru ocuparea posturilor de profesor şi conferentiar

 

 


 

REZULTATELE CONCURSURILOR   PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR DIDACTICE ÎN SEM I 2014/2015

CONCURSURI SEM.  I 2014-2015

ANUNT

În conformitate cu LEN nr.1/2011, şi a HG 457/2011 de aprobarea a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice, posturile didactice scoase la concurs in semestrul I al anului universitar 2014-2015 au fost publicate în MO, partea a II-a, nr. 662/24.11.2014

Lista posturilor vacante 

Calendarul concursului

Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor

Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent şi lector

 

 


 

 

CONCURSURI SEM. II  2013-2014

Lista posturilor publicate de MEN in MO partea a III-a nr. 324 din 10.06.2014

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice sem. II 2013-2014 (RO)  (ENG)

Decizia de numire a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante de conferenţiar

Decizia de modificare comisiei conferentiar. poz 1 - Sociologie

Decizia de numire a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante de lector şi asistent

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2013-2014