Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Documentaţie

 

 

 

 

FORMULARE:

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs (RO)  

Declaratie de incompatibilitate - formular

ANEXE 1 -22 - La Metodologia UAB privind standardele și criteriile minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare - Word

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ

 

UNIVERISTATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

anunță scoaterea la concurs, în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017,

a următoarelor posturi didactice vacante, publicate de MEN în MO, partea a III-a, nr. 569/28.04.2017

 

 

PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

 

Asistent universitar, poziția 6. Disciplinele: Drept civil (parte generală); Drept civil (persoană fizică și juridică); Drept penal general I; Drept penal general II; Drept penal general; Drept european al concurenței.

 

Asistent universitar, poziția 7. Disciplinele: Drept civil - Drepturi reale; Drept civil - Teoria generală a obligațiilor; Drept procesual civil - parte generală; Drept procesual civil - parte specială; Dreptul muncii și securității sociale II.

 

PE DURATĂ DETERMINATĂ  

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

 

Asistent universitar, poziţia 7, Disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie; Managementul calității; Tehnica negocierii afacerilor; Economie europeană; Business to Business marketing;  Integrarea europeană; Convergență structurală; Strategii și politici de dezvoltare economică; Instrumente de finanțare europeană; Managementul operațiunilor de turism; Strategii manageriale; Economia turismului; Management strategic; Management; Strategii și politici de dezvoltare.

 

Perioada de angajare: 2 ani începând cu data de începere a semestrului I al anului universitar 2017-2018.

 

Calendarul concursurilor

 

Condițiile de participare la concurs, informații despre conținutul dosarului de concurs, tematica si bibliografia, precum și alte informații privind procedura de desfășurare a concursurilor, se vor găsi în Secțiunea Informare publică/Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice/Posturi.

 

 

                                                                                                                             Secretar șef UAB

 

 

 

ARHIVA REZULTATE CONCURSURI

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL I, 2016-2017

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA, 2015-2016

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SEM I 2015-2016

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, 2014-2015

REREZULTATELE CONCURSURILOR   PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR DIDACTICE ÎN SEM I 2014/2015


REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2013-2014


 

New layer...