Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Documentaţie

 

 

FORMULARE:

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs (RO)  

Declaratie de incompatibilitate - formular

ANEXE 1 -22 - La Metodologia UAB privind standardele și criteriile minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare - Word

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ

 

UNIVERISTATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

anunță scoaterea la concurs, în semestrul I al anului universitar 2016-2017,

a posturilor didactice vacante pe durată nedeterminată, publicate în

Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1631/28.11.2016

 

Anunț publicat în Monitor Oficial, partea a III-a, nr. 16../2016

 

Condițiile de participare la concurs, informații despre conținutul dosarului de concurs, tematica si bibliografia, precum și alte informații privind procedura de desfășurare a concursurilor, se vor publica în Secțiunea Informare publică/Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice/Posturi.

 CALENDAR CONCURS

 

COMISII DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT/LECTOR

 

COMISII DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE CONFERENȚIAR/PROFESOR

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ

 

UNIVERISTATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

anunță scoaterea la concurs, în semestrul I al anului universitar 2016-2017,

a următoarelor posturi didactice vacante pe durată determinată:

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

Departamentul de Filologie

Asistent universitar, poziția 4B, disciplinele: Limba străină engleză; Limba străină I; Limba străină II;

Perioada de angajare: 2 ani începând cu data de începere a semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

Asistent universitar, poziția 7, disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie; Managementul calității; Tehnica negocierii afacerilor; Economie europeană; Business to Business marketing;  Integrarea europeană; Convergență structurală; Strategii și politici de dezvoltare economică /Strategii și politici de dezvoltare; Instrumente de finanțare europeană; Managementul operațiunilor de turism; Strategii manageriale; Economia turismului; Management strategic; Management.

Perioada de angajare: 1 an începând cu data de începere a semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017.

 

CALENDARUL CONCURSURILOR

 

Condițiile de participare la concurs, informații despre conținutul dosarului de concurs, tematica si bibliografia, precum și alte informații privind procedura de desfășurare a concursurilor, se vor găsi în Secțiunea Informare publică/Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice/Posturi.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA, 2015-2016


REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SEM I 2015-2016

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, 2014-2015


REZULTATELE CONCURSURILOR   PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR DIDACTICE ÎN SEM I 2014/2015


REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2013-2014