Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Documenta��ie

 

 

Legislație

anexe

FORMULARE:

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs (RO)  

Lista documentelor pentru înscrierea la concurs - posturi pe perioadă determinată

Declaratie de incompatibilitate - formular

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

______________________________________________________________________________________________________________________

ANUNT

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA, în conformitate cu Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, publicată în  Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 371  din data de 26 mai  2011, cu modificările prevăzute în HG 36/2013 și cu Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universitaţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează concursurile pentru ocuparea următorelor posturi didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, nr. 345/24.04.2018:

CALENDARUL CONCURSURILOR

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL AL II -LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018, VALIDATE DE SENATUL UNIVERSITAR ÎN DATA DE 26.07.2018.

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

 

Departamentul de Filologie

Lector universitar, poziția 4B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Atitudini culturale interbelice românești în context european; Epistemologia discursului literar; Teatru modern; Paradigme estetice și literare ale secolului XX; Literatura exilului românesc; Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar); Literatura română; Istoria limbii române. Noțiuni introductive; Cultură tradițională românească din perspectiva globalizării.

Câștigatorul concursului: NANU PAUL VIRGIL

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

Departamentul de Științe Sociale

Lector universitar, poziția 3. Domeniul Psihologie. Disciplinele: Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupațională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învățare; Evaluare în terapie ocupațională; Neuropsihologie; Psihologia personalității; Testarea și evaluarea psihologică a resurselor umane.

     Câștigatorul concursului: RĂDUCAN RAMONA

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

Conferențiar universitar, poziția 2. Domeniul Teologie. Disciplinele: Istoria Bisericii Ortodoxe Române I; Istoria Bisericii Ortodoxe Române II; Istoria Bisericii Ortodoxe Române III; Istoria Bisericii Ortodoxe Române IV; Comunicare și comuniune; Ortodoxie și greco-catolicism.


Câștigatorul concursului: ALBU ALIN VIOREL

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

Departamentul de Educație fizică și sport

Asistent universitar, poziția 9 (durată determinată de 2 ani). Domeniul Educație fizică și sport. Disciplinele: Educație fizică; Teoria și practica în sporturi de apă (înot); Sport I; Sport II; Sport.


Câștigatorul concursului: NEGRIU TIUCĂ IOANA CODRUȚA

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

ARHIVA REZULTATE CONCURSURI

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE - SEMESTRUL I  2017-2018

REZULTATELE COMISIILOR DE CONCURS IN CADRUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL II, 2016-2017 - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

REZULTATELE COMISIEI DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT, POZ. 7 - DEPARATAMENTUL ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING (PERIOADĂ DETERMINATĂ)

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL I, 2016-2017

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA, 2015-2016

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SEM I 2015-2016

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, 2014-2015

REREZULTATELE CONCURSURILOR   PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR DIDACTICE ÎN SEM I 2014/2015


REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2013-2014