Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Posturi vacante

 

LISTA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS  ÎN SEMESTRUL I,  2017-2018

ȘI PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A, nr. 1647/24.11.2017

 DURATĂ NEDETERMINATĂ

               

Nr. crt.

Postul /poziția

Facultatea

Departamentul

Discipline

Documente

 

1

 

 

Profesor universitar

 

poziția 1B

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie

 

 

 

 

 

Domeniul Istorie

 

Preistorie; Introducere în arheologie; Arta și spiritualitatea preistorică; Apariția civilizațiilor agricole din vechea Europă; Arheotanatologie.

 

 

 

 

 

Informații asupra postului

 

Information_en

 

 

 

 

 

2

 

 

Profesor universitar,

 

poziția 1B

 

 

 

 

 

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Departamentul de Filologie

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul Filologie

 

Literatură, cultură și civilizație română (1870-1890); Istoria literaturii și civilizației române (1989-azi); Literatură comparată. Proza secolului XX; Poezia secolului XX. Teorie literară și comparatism; Identitate culturală și discurs literar; Curs monografic M. Eminescu.

 

 

 

 

Informații asupra postului

 

Information_en

 

 

 

 

 

3

 

 

Conferențiar universitar

 

Poziția 2B

 

 

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Departamentul de Filologie

 

 

Domeniul Filologie

 

Istoria literaturii și civilizației engleze. Modernismul; Istoria literaturii și civilizației engleze. Postmodernismul; Migrația conceptelor culturale europene. Identități centrale și periferice; Limba engleză în contextul globalizării; Cultură și civilizație britanică și americană; Civilizație britanică și americană.

 

 

 

Informații asupra postului

 

Information_en

 

 

 

 

 

4

 

 

Lector universitar

 

poziția 3B

 

 

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Departamentul de Filologie

 

 

Domeniul Filologie

 

Literatura engleză. Literatura veche și a Renașterii; Literatura engleză. Restaurația, iluminismul și romantismul; Istoria literaturii și civilizației engleze. Victorianismul și literatura secolului al XIX-lea; Analiza textului literar; Limba engleză. Traduceri literare; Limba engleză. Traduceri literare (2); Limba străină; Limba străină engleză.

 

 

 

Informații asupra postului

 

 

Tematică și bibliografie

 

 

 

 

 

5

 

 

Conferențiar universitar

 

Poziția 1

 

 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

 

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

 

 

Domeniul Informatică

 

Mașini instruibile și recunoașterea formelor; Baze de date orientate obiect; Algoritmi fundamentali; Software matematic; Modelare matematică și simulare.

 

 

 

Informații asupra postului

 

Information_en

 

 

 

 

 

6

 

 

Lector universitar

 

Poziția 2

 

 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

 

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

 

 

Domeniul Matematică

 

Matematici speciale 1; Matematici superioare; Matematică inginerească în modelarea sistemelor electronice; Modelarea şi simularea poluării mediului; Matematică - învățământului primar și preșcolar; Didactica matematicii în învățământul primar; Metode numerice; Calcul numeric.

 

 

 

Informații asupra postului

 

 

Tematică și bibliografie

 

 

 

 

 

7

 

 

Lector universitar

 

Poziția 3

 

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Departamentul de Științe Sociale

 

 

Domeniul Psihologie.

 

Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupațională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învățare; Evaluare în terapie ocupațională; Neuropsihologie; Psihologia personalității; Testarea și evaluarea psihologică a resurselor umane.

 

 

 

Informații asupra postului

 

 

Tematică și bibliografie

 

 

 

 

 

8

 

 

Conferențiar universitar

 

Poziția 1

 

 

 

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

 

Domeniul Psihologie.

 

Metodologia cercetării și managementul proiectelor de cercetare în științele educației; Managementul stresului profesional; Metode de cercetare calitativă în educație; Psihologia educației;

 

 

 

Informații asupra postului

 

Information_en

 

 

 

 

 

9

 

 

Conferențiar universitar

 

Poziția 2

 

 

 

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

 

Domeniul Științe ale educației.

 

Didactica specialității; Instruire asistată de calculator.

 

 

Informații asupra postului

 

Information_en

 

 

 

 

 

10

 

 

Lector universitar

 

Poziția 3

 

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

 

Domeniul Educație fizică și sport.

 

Educație fizică ; Educație fizică 1; Educație fizică 2; Educație fizică 3; Educație fizică 4; Metodica predării handbalului în școală; Educație pentru sănătate; Educație pentru sănătate și prim ajutor.

 

 

 

Informații asupra postului

 

 

Tematică și bibliografie

 

 

 

 

 

11

 

 

Lector universitar

 

Poziția 4

 

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

 

Domeniul Educație fizică și sport.

 

Comunicare în Educație fizică și sport; Comunicare şi consiliere în kinetoterapie; Teoria şi practica în sporturi de apă (înot); Înot și hidrokinetoterapie; Didactica specialității; Educație fizică; Educație fizică 4.

 

 

 

Informații asupra postului

 

 

Tematică și bibliografie

 

 

 

 

 

12

 

 

Profesor universitar

 

Poziția 1

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

 

 

 

Domeniul Teologie

 

Teologie liturgică: Liturgică generală (I); Teologie liturgică: Liturgică generală (II); Teologie liturgică: Liturgică generală (III); Teologie liturgică: Liturgică generală (IV); Liturgică și tipic (1); Liturgică și tipic (2).

 

 

Informații asupra postului

 

Information_en

 

 

 

 

 

13

 

 

Lector universitar

 

Poziția 4

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

 

 

 

Domeniul Muzică.

 

Teorie, dicteu, solfegiu (1); Teorie, dicteu, solfegiu (2); Teorie, dicteu, solfegiu (4); Teorie, dicteu, solfegiu (5); Teorie, dicteu, solfegiu (6); Folclor (1); Folclor (2); Pian general-individual (1); Pian general-individual (2); Instrumente populare (1); Instrumente populare (3); Instrumente populare (5).

 

 

 

Informații asupra postului

 

 

Tematică și bibliografie

 

 

 

 

 

 

POSTURI  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS

ÎN SEMESTRUL  I,  2017-2018,

DURATĂ DETERMINATĂ

 

 

Nr. crt.

 

 

Postul

 

 

Facultatea

 

Departamentul

 

 

Discipline

 

 

Documente

 

1

ASISTENT  UNIVERSITAR,

poz. 5

 

Durata - 3 ani

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Sociale

 

Domeniul Sociologie

Metodologia cercetării în științele sociale; Voluntariat și responsabilitate socială; Metodologia cercetării științifice; Sociologia comunităților rurale şi urbane; Cercetare calitativă avansată; Sociologie regională; Sociologia educației; Metode și tehnici de cercetare sociologică; Laborator de sociologie aplicată; Psihologie socială; Relații interetnice; Scriere academică; Consiliere și orientare în carieră; Demografie; Psihosociologia organizațiilor; Sociologia organizațiilor; Politica ocupării forței de muncă.

Informații asupra postului

Tematică și bibliografie

2

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 8

 

Durata - 2 ani

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Domeniul: Științe ale educației

Psihologia educației; Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului; Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării;

Informații asupra postului

Tematică și bibliografie

 

3

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 6

 

Durata - 2 ani

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Domeniul Educație fizică și sport (Kinetoterapie).

Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale; Kinetoterapia în afecțiuni reumatologice; Gimnastică recuperatorie; Stagiu de parctică în centre de recuperare II; Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie; Bazele generale ale kinetoterapiei; Educație pentru sănătate și prim ajutor.

 

Informații asupra postului

Tematică și bibliografie

 

4

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 7

 

Durata - 2 ani

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Domeniul Educație fizică și sport (Kinetoterapie).

Kinetoterapia în afecțiuni ortopedico-traumatice cu aplicații în sport; Stagiu de practică în centre de recuperare I; Măsurare și evaluare în kinetoterapie; Kinetoterapia în afecțiunile cardio-respiratorii; Ortezare-protezare; Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie.

Informații asupra postului

Tematică și bibliografie

Aprobate în Consiliul de Administrație din data de 19.10.2017.