Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Posturi vacante

 

LISTA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ  

SEMESTRUL  I,  2016-2017

Nr. crt.

Postul

Facultatea

Departamentul

Discipline

Documente

1

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 3B

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Departamentul Istorie, Arheologie și Muzeografie

 

 

Introducere în istoria veche a românilor;

Introducere în istoria veche universală;

Civilizația geto-dacică în contextul lumii antice;

Habitatul în preistorie;

Arheologia de salvare și soluții de conservare in situ.

Informații asupra postului

 

Information about the job

2

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2B

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Departamentul Filologie

 

 

Analiza textului. Elemente de fonetică, lexicologie și semantică; Analiză conversațională;

Limba engleză. Pragmatică; Cultură și civilizație americană.

 

 

Informații asupra postului

 

Information about the job

 

 

3

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 4

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 

Tehnici și metode de evaluare a entităților;

Contabilitate în asigurări;

Bazale contabilității;

Contabilitate financiară fundamentală;

Contabilitate asistată de calculator;

Fiscalitate;

Sisteme informatice de gestiune; Norme contabile internaționale pentru sectorul public; Contabilitatea operațiunilor speciale;

Sisteme informatice de gestiune.

 

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

4

PROFESOR UNIVERSITAR,

poz. 1

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

 

Medii de programare și arhitecturi software dedicate;

Roboti inteligenți;

Computațional intelligence;

Programare Mobile.

 

Informații asupra postului

 

Information about the job

 

 

5

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 1

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 

Drept civil - contracte;

Drept civil - succesiuni;

Etică și deontologie în administrația publică.

 

Informații asupra postului

 

Information about the job

 

 

6

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul Științe Juridice și Administrative

 

Drept roman;

Dreptul muncii și securității sociale I;

Dreptul muncii și securității sociale II;

Dreptul muncii și securității sociale; 

Arbitraj intern și internațional.

 

Informații asupra postului

 

Information about the job

 

 

7

LECTOR UNIVERSITAR

poz 1

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

Managementul calității în educație; Consiliere educațională și managementul carierei; Managementul clasei de elevi; Managementul clasei/grupei; Orientare școlară și profesională; Evaluarea factorilor de risc în mediul școlar.

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

8

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 3

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: fotbal și handbal;

Teoria și practica în sporturile de combat (judo);

Metodica predării fotbalului în școală.

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

9

CONFERENȚIAR  UNIVERSITAR,

poz. 2

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

Omiletică și catehetică (I);

Omiletică și catehetică (II);

Omiletică și catehetică (III);

Omiletică și catehetică (IV);

Catehismele moderne și confesionalismul.

Informații asupra postului

 

Information about rhe job

 

10

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 6

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

Practică artistică - ansamblu psaltic (1); Practică artistică - ansamblu psaltic (2); Cânt bizantin (3); Paleografie muzicală bizantină (3); Practică artistică - ansamblu psaltic (3); Cânt bizantin (4); Paleografie muzicală bizantină (4); Practică artistică - ansamblu psaltic (4); Cânt bizantin (5); Practica artistică - ansamblu psaltic (5); Cânt bizantin (6); Practica artistică - ansamblu psaltic (6); Citire de partituri (1); Istoria muzicii bizantine (3); Istoria muzicii bizantine (4); Cânt bizantin (2).

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

 

11

LECTOR UNIVERSITAR

poz. 7

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

 

Teoria instrumentelor muzicale (1); Teoria instrumentelor muzicale (2); Citire de partituri (2); Canto coral pe voci (2/h) (1); Citire de partituri (1).

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

12

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz 12

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

Teologie morală (IV); Spiritualitatea Bizanțului (II); Istoria Bizanţului (I); Spiritualitatea Bizanţului (I); Teologie dogmatică, simbolică și fundamentală (III); Teologie Dogmatică (III); Teologie Dogmatică (IV); Teologie pastorală (I); Teologie pastorală (II); Practică liturgică (1); Practică liturgică (2); Practică omiletică (2); Practică omiletică (1); Istoria şi filosofia religiilor (III); Teologie liturgică: Liturgică generală (II); Patrologie (II); Patrologie (I); Istoria Bisericii Ortodoxe Române (IV); Patrologie (IV); Patrologie (III); Teologie morală (II); Teologie liturgică: Liturgică generală (I); Istoria şi filozofia religiilor (I); Misiologie ortodoxă (II); Misiologie ortodoxă (IV); Muzică teoretică (I); Teologie dogmatică, simbolică și fundamentală (I).

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

_________________________________________________________________________________________________________

POSTURI  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS

ÎN SEMESTRUL  I,  2016-2017, PE DURATĂ DETERMINATĂ

Nr. crt.

Postul

Facultatea

Departamentul

Discipline

Documente

2

ASISTENT  UNIVERSITAR,

poz. 4B

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Departamentul Filologie

 

Limba străină engleză; Limba străină I; Limba străină II;

 

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

 

3

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 7

Facultatea de Științe Economice

 

 

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

Microeconomie; Macroeconomie; Managementul calității; Tehnica negocierii afacerilor; Economie europeană; Business to Business marketing;  Integrarea europeană; Convergență structurală; Strategii și politici de dezvoltare economică /Strategii și politici de dezvoltare; Instrumente de finanțare europeană; Managementul operațiunilor de turism; Strategii manageriale; Economia turismului; Management strategic; Management.

 

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

 

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS

ÎN SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2015-2016

 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 

Asistent universitar, poziția 8

-          Informații despre post

-          Tematică și bibliografie

 

Lector universitar, poziția 11.

-          Informații despre post

-          Tematică și bibliografie

 

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

 

Asistent universitar, poziția 10.

-          Informații despre post

-          Tematică și bibliografie

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

 

Conferențiar universitar, poziția 6,

-          Informații despre post_ro

-          Job information_en

 

Asistent universitar, poziția 19.

-          Informații despre post

-          Tematică și bibliografie

 

Asistent universitar, poziția 36.

-          Informații despre post

-          Tematică și bibliografie

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

Lector universitar, poziția 4.

-          Informații despre post

-          Tematică și bibliografie

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Teologie și Asistență socială

 

Lector universitar, poziția 5.

-          Informații despre post

-          Tematică și bibliografie  

 

   ANUNT

LISTA POSTURI DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2015-2016, APARUTE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A, NR. 1304/25.11.2015

 

MO partea a III-a nr. 1304/25.11.2015

Calendar de desfășurare

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ȘI MUZEOLOGIE

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3B

   - Informații post

  - Tematica si bibliografie

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 4B

 

  - Informații post

 

  - Tematică și bibliografie

 

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL I, POZIȚIA 196

 

   - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

CERCETĂȚOR ȘTIINȚIIFC GRADUL II, POZIȚIA 201

 

   - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3B

 

   - Informații post

 

  - Tematică și bibliografie

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 4B

 

  - Informații post

 

  - Tematică și bibliografie

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

DEPARTAMENTUL DE FINANȚE CONTABILITATE

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 1

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

 

   - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 4

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 5

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 1

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 5

 

  - Informații post

 

  - Tematică și bibliografie

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 1

 

  - Infomrații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

 

  - Informații post_RO

 

  - Infomrații post_ENG

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 4

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

CONFERENȚIAR UNIVERISTAR, POZIȚIA 5

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 8

 

  - Informații post

 

  - Tematică și bibliografie

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 1

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

 

  - Informații post

 

  - Tematică și bibliografie

 

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 5

 

  - Informații post

 

  - Tematică și bibliografie

 

LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 6

 

  - Informații post

 

  - Tematică și bibliografie

 

ASISTENT UNIVERSITAR, POZIȚIA 7

 

  - Informații post

 

  - Tematică și bibliografie

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

 

  - Informații post_RO

 

  - Informații post_ENG