Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Posturi vacante

LISTA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS

ÎN SEMESTRUL AL II-LEA,  2016-2017

PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

  CALENDARUL CONCURSURILOR

Nr. crt.

Postul

Facultatea

Departamentul

Discipline

Documente

1

ASISTENT

UNIVERSITAR

poz. 6

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

 

Drept civil (parte generală); Drept civil (persoană fizică și juridică); Drept penal general I; Drept penal general II; Drept penal general; Drept european al concurenței.

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

Comisie de concurs

 

2

ASISTENT

UNIVERSITAR

poz. 7

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

 

Drept civil - Drepturi reale; Drept civil - Teoria generală a obligațiilor; Drept procesual civil - parte generală; Drept procesual civil - parte specială; Dreptul muncii și securității sociale II.

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

Comisie de concurs

               

 

PE DURATĂ DETERMINATĂ - 2 ani

           CALENDAR DE DESFĂȘIRARE A PROBELOR DE CONCURS

 

Nr. crt.

Postul

Facultatea

Departamentul

Discipline

Documente

1

ASISTENT

UNIVERSITAR

poz. 7

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

 

Microeconomie; Macroeconomie; Managementul calității; Tehnica negocierii afacerilor; Economie europeană; Business to Business marketing;  Integrarea europeană; Convergență structurală; Strategii și politici de dezvoltare economică /Strategii și politici de dezvoltare; Instrumente de finanțare europeană; Managementul operațiunilor de turism; Strategii manageriale; Economia turismului; Management strategic; Management.

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

Comisie de concurs