Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Listă licitaţii

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   
   
   
 
 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia anunță că, în urma procedurii de Selecţie a unui Consultant Individual (SCI), în vederea contractării serviciilor de  Achiziție  Servicii de consultanță - 1 consultant individual  Coacher  (Activitatea A2),  pentru Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE);Schema de Granturi pentru universităţi; Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS),  ofertantul declarat câștigător  în urma evaluării candidaturilor depuse, respectiv a negocierii contractului este dnul. Docea Lucian Emilian  cu domiciliul în Alba Iulia, jud. Alba, Str. Gladiolelor nr.5,bl.9 ABC,sc.B,ap.23.

Obiectul contractului: Achiziție  Servicii de consultanță - 1 consultant individual  Coacher (Activitatea A2)

Durata contractului: 36 ore în perioada mai - septembrie 2018

Valoarea contractului: 5775 lei

 
 
 
 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia anunță că, în urma procedurii de Selecţie a unui Consultant Individual (SCI), în vederea contractării serviciilor de  Achiziție  Servicii de consultanță - 1 consultant individual  Consilier  (Activitatea A5),  pentru Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE);Schema de Granturi pentru universităţi; Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS),  ofertantul declarat câștigător  în urma evaluării candidaturilor depuse, respectiv a negocierii contractului este dna. Vîșcu Loredana-Ileana  cu domiciliul în Reșița, jud. Caraș-Severin, Str. Eftimie Murgu nr.7, ap.3

Obiectul contractului: Achiziție  Servicii de consultanță - 1 consultant individual  Consilier  (Activitatea A5)

Durata contractului: 36 ore în perioada mai - septembrie 2018

Valoarea contractului: 3240 lei

 

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia anunță că, în urma procedurii de Selecţie a unui Consultant Individual (SCI), în vederea contractării serviciilor de  Achiziție  Servicii de consultanță - 1 consultant individual  Psiholog  (Activitatea A5),  pentru Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE);Schema de Granturi pentru universităţi; Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS),  ofertantul declarat câștigător  în urma evaluării candidaturilor depuse, respectiv a negocierii contractului este dna. Buda Lucia cu domiciliul în Alba Iulia, jud. Alba, Str. Lupșa nr.17

Obiectul contractului: Achiziție  Servicii de consultanță - 1 consultant individual  Psiholog  (Activitatea A5)

Durata contractului: 36 ore în perioada mai - septembrie 2018

Valoarea contractului: 3240 lei

 
 
 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia anunță că, în urma procedurii de Selecţie a unui Consultant Individual (SCI), în vederea contractării serviciilor de  Achiziție  Servicii de consultanță - 1 consultant individual Trainer de comunicare (Activitatea A4),  pentru Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE);Schema de Granturi pentru universităţi; Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS),  ofertantul declarat câștigător  în urma evaluării candidaturilor depuse, respectiv a negocierii contractului este dl. Răducan  Radu cu domiciliul în Ghiroda, jud. Timiș, str. Codrului nr.2.

Obiectul contractului: Achiziție  Servicii de consultanță - 1 consultant individual Trainer de comunicare (Activitatea A4)

Durata contractului: 10 ore în perioada mai - iunie 2018

Valoarea contractului: 1000 lei

 
 
 

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

AchizițiA de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA ÎN BAZA CALIFICĂRII CONSULTANȚILOR

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță - organizare 2 ateliere de dezvoltare personală Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    29.05.2018 ora 16.

INVITATIE PARTICIPARE

TERMENI REFERINTA

ANEXAUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță - 1 consultant individual- Trainer de comunicare Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    11.04.2018 ora 16.

INVITATIE PARTICIPARE

 

TERMENI REFERINTAUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de (SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță  - 1 Consultant individual Psiholog

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    11.04.2018 ora 16.

INVITATIE PARTICIPARE

 

TERMENI REFERINTAUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță - 1 Consultant individual  Consilier

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    11.04.2018 ora 16.

 

INVITATIE PARTICIPARE

 

TERMENI REFERINTAUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță - 1 consultant individual Coacher

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    11.04.2018 ora 16.

INVITATIE PARTICIPARE

 

TERMENI REFERINTAUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA ÎN BAZA CALIFICĂRII CONSULTANȚILOR

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță - organizare 2 ateliere de dezvoltare personală Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    11.04.2018 ora 16.

 

INVITATIE PARTICIPARE

 

TERMENI REFERINTA

 

ANEXAUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de întreținere și reparații la un nr. de 14 agregate frigorifice la cantina studenţească din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    30.03.2018 ora 12.

 

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii SSM şi PSI pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    30.03.2018 ora 12.

invitatie si anexa


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Servicii medicale de medicina muncii pentru angajații Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28.03.2018  ora 12.

 

invitatie caiet de sarcini si anexa

clarificareUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de spălare interior și exterior a autoturismelor/autoutilitarelor din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    09 .03.2018, ora 12,00.

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII a ECHIPAMENTELOR TIPOGRAFICE precum şi a COPIATOARELOR ȘI IMPRIMANTELOR din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    24.01.2018, ora 12,00.

 

invitatie de participare si caiet de sarcini


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă Servicii de transport, servicii hoteliere şi de transport pe cablu, pe pârtia de schi, al participanţilor  la stagiul de aplicaţii practice - discipline sportive de iarnă - anul universitar 2017 - 2018

            Data limită de transmitere a ofertei este  19.01.2018 ora 12.

 

 INVITATIE PARTICIPARE SI CAIET DE SARCINI


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Servicii de închiriere echipamente pentru investigare defecte" (3 buc. camere Cognex CIC (CAM-CIC-10MR-10-G))   pentru proiectul: „Sistem inteligent bazat pe învățare automată și vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricație a porțelanului (Acronim: SIVAP)".Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27.11.2017 

 

 invitatie participare

caiet de sarciniUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Servicii de închiriere echipamente pentru investigare defecte" (3 buc. camere Cognex CIC (CAM-CIC-10MR-10-G))   pentru proiectul: „Sistem inteligent bazat pe învățare automată și vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricație a porțelanului (Acronim: SIVAP)".Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23.11.2017  ora 12.

 

invitatie de participare

caiet de sarciniUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIE DE SECURITATE LA INCENDII PENTRU   SALA DE SPORT din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

            Data limită de transmitere a ofertei este  21.11.2017.

 

INVITATIE DE PARTICIPARE SI CAIET DE SARCINI


UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL INOVĂRII - ACHIZIȚIE DE TRANSFER DE TEHNOLOGIE” pentru proiectul: „Sistem inteligent bazat pe învățare automată și vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricație a porțelanului (Acronim: SIVAP)”.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17.11.2017  ora 12.

 

invitatie de participare

caiet de sarcini

formulareUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Revizie anuală, reglare trimestrială şi reparaţii accidentale la echipamentele  şi instalaţiile termice respectiv sanitare din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia .Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 03.11.2017  ora 12.

Documentatie


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Lucrari de reabilitare instalație termică camin studențesc nr.1  din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

            Data limită de transmitere a ofertei este  19.10.2017 ora 12.

invitatie de participare

caiet de sarciniUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Servicii medicale de medicina muncii pentru angajații Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29.09.2017  ora 12.

invitatie caiet de sarcini si anexa
 
 
Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea sa va invite sa participati la atribuirea contractului de achizitie publica "SERVICII CONŢINÂND CAZARE, MASĂ, TRANSPORT, INTRARE ŞI GHID OBIECTIVE "pentru proiectul: „PROGRAM INTEGRAT DE FACILITARE A ACCESULUI ELEVILOR DIN LICEELE AFLATE ÎN MEDIILE DEFAVORIZATE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI DEZVOLTAREA ECHITĂŢII LA NIVEL INSTITUŢIONAL (PRO-ACCES) Termen de depunere oferte 29.09.2017 ora 12

INVITATIE DE PARTICIPARE

CAIET DE SARCINI

FORMULAR CENTRALIZATOR

FORMULARE/DECLARATII

ERATAUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă SERVICII  DE ORGANIZARE ȘI IMPLEMENTARE A UNOR  SEMINARII DE ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU ELEVII DIN MEDIILE DEFAVORIZATE  pentru proiectul: „Program integrat de facilitare a accesului elevilor din liceele aflate în mediile defavorizate la învăţământul superior şi dezvoltarea echităţii la nivel instituţional (PRO-ACCES).Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18.09.2017 ora 12,00  .

 

 invitatie de participare

 

caiet de sarcini

 

formulare

 

clarificariUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă furnizare Servicii de deratizare și dezinsecţie la obiectivele administrate de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18.09.2017 ora 12,00  .

 

invitatie de participare si caiet de sarcini


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea să vă invite să participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica "Furnizare pachet ce cuprinde 630 de portofolii de informare /promovare  pentru proiectul: PROGRAM INTEGRAT DE FACILITARE A ACCESULUI ELEVILOR DIN LICEELE AFLATE ÎN MEDIILE DEFAVORIZATE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI DEZVOLTAREA ECHITĂȚII LA NIVEL INSTITUȚIONAL (PRO-ACCES)

TERMEN DEPUNERE OFERTE 08.09.2017 ORA 12.
 

INVITATIE DE PARTICIPARE

CAIET DE SARCINI

FORMULARE DECLARAŢII

CLARIFICĂRI


 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea să vă invite să participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Servicii campanie de promovare prin

realizarea și difuzarea a 15 materiale mass - media (emisiuni / spoturi / articole /  editoriale / reportaje / interviuri) pentru proiectul: PROGRAM INTEGRAT DE FACILITARE A ACCESULUI ELEVILOR DIN LICEELE AFLATE ÎN MEDIILE DEFAVORIZATE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI DEZVOLTAREA ECHITĂȚII LA NIVEL INSTITUȚIONAL (PRO-ACCES).

Termen depunere oferte: 08.09.2017 ora 12

INVITATIE DE PARTICIPARE

CAIET DE SARCINI

FORMULARE DECLARATIIUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Furnizare articole de papetărie la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  04 .08.2017, ora 12:00.

 

invitatie participare si caiet de sarcini


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de transmisie semnale audio-video (televiziune prin cablu) la căminele studenţeşti şi Centrul de cercetare şi studii Gaudeamus(Schit) din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

            Data limită de transmitere a ofertei este  02.08.2017.

 

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de întreţinere şi reparaţie, pe bază de abonament lunar, pentru sistemele de alarmare la efracţie, sistemelor de control acces, supraveghere video, detecţie la incendiu.

            Data limită de transmitere a ofertei este  02.08.2017, ora 12,00.

 

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de întreţinere şi reparaţie, pe bază de abonament lunar, a aparatele de aer condiționat instalate

            Data limită de transmitere a ofertei este  02.08.2017, ora 12,00.

 

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Lucrări de reparaţii curente la Căminul studenţesc nr. 1 aparţinând Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia".

            Data limită de transmitere a ofertei este  28.07.2017, ora 12,00.

 

invitatie de participare

caiet de sarcini antemasuratoare

 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza achizitia publică lucrări de “REABILITARE INSTALATIE ELECTRICA LA CAMIN STUDENTESC NR.1  aparținând Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10.07.2017 ora 12,00

Invitatie de participare

caiet de sarcini

memoriu tehnic

scheme monofilareUNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă furnizare “PACHET SOFTWARE ANTIVIRUS utilizat în Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru 300 de stații de lucru și 3 servere fizice, pe o perioadă de 3 ani. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29.06.2017 ora 12,00

INVITATIE PARTICIPARE

SPECIFICATII TEHNICEUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă INSTALARE SISTEM CONTROL ACCES PENTRU CĂMIN STUDENŢESC NR.3 din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19.06.2017 Invitatie participare+fisa tehnica


UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ PENTRU STUDENŢI

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  07.04.2017 ora 12.

INVITATIE DE PARTICIPARE


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Externalizare servicii SSM şi PSI pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    24.03.2017 ora 12.

invitatie de participare

clarificareUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de „Modificare instalație utilizare gaze naturale prin montare detector de gaz cu electrovană în centrala termică a corpului G - Centru de Cercetare„ Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    22.03.2017.

 

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de „Servicii de expertiză tehnică în vederea consolidării și reparării clădirii Centru de Cercetare și Studii - Schit.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    07.03.2017.

 

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de spălare interior și exterior a autoturismelor/autoutilitarelor din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    24.02.2017, ora 12,00.

 

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de curăţat coşurile de fum.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    24.02.2017, ora 12,00.

 

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de reparare şi  încărcare stingătoare.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    24.02.2017, ora 12,00.

invitatie de participare

ERATAUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de verificare şi  întreţinere periodică a hidranţilor.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    24.02.2017, ora 12,00.

 

invitatie de participare

ERATAUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Servicii medicale de medicina muncii pentru angajații Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 03.02.2017  ora 12.

invitatie de participare si caiet de sarcini
 
 

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII a ECHIPAMENTELOR TIPOGRAFICE precum şi a COPIATOARELOR ȘI IMPRIMANTELOR din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    18.01.2017, ora 12,00.

 

invitatie de participare si caiet de sarcini


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Externalizare servicii SSM şi PSI pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    17.01.2017 ora 12.

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de închiriere spaţii destinate automatelor de cafea şi băuturi calde în cadrul căminelor studenţeşti  a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    13.01.2017, ora 12,00.

 

solicitare oferta


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea de a vă invita să participaţi la achizitia publică Servicii de internet pentru căminele studenţeşti din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Data limita pentru depunerea ofertei si  postarea ofertei financiare pe CATALOG SEAP este  09.12.2016 ora 12.

 

invitatie de participare


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea de a vă invita să participaţi la achizitia publică LUCRĂRI DE EXECUŢIE INSTALAŢIE DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI ALARMARE LA INCENDIU  PENTRU   CAMINUL STUDENTESC NR. 3 din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Data limita pentru depunerea ofertei şi  postarea ofertei financiare pe CATALOG SEAP este  09.12.2016 ora 12.

 

invitatie si caiet de sarcini


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează achiziția directă  Servicii de transport, servicii hoteliere şi de transport pe cablu, pe pârtia de schi, al participanţilor  la stagiul de aplicaţii practice - discipline sportive de iarnă - anul universitar 2016 - 2017, conform  informaţiilor prezentate în  ataşament. Data limită de depunere a ofertelor este 20.01.2017 ora 12.

invitatie si caiet de sarcini


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului  „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia", achiziția directă  „SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ"  conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 05.12.2016 ora 14.00.

 

invitatie de participare

caiet de sarciniUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea de a vă invita să participaţi la achizitia directă: Lucrări de reabilitare instalație termică sala de sport- separarea încălzirii de celelalte clădiri din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin montare cazan şi modificarea  instalaţie de utilizare gaz .

            Data limita pentru depunerea ofertei si  postarea ofertei financiare pe CATALOG SEAP este  29.11.2016 ora 12.

documentatie


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea de a vă invita să participaţi la achizitia publică Lucrări de reabilitare instalație termică amfiteatrul A9- separarea încălzirii de celelalte clădiri din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Data limita pentru depunerea ofertei si  postarea ofertei financiare pe CATALOG SEAP este  29.11.2016 ora 12.

 

documentatie


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează achiziţia directă de "INTOCMIRE DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ÎN VEDEREA OBŢINERII AUTORIZAŢIE DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU   CĂMIN STUDENŢESC NR. 3 din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 09.11.2016.

 

INVITATIE DE PARTICIPARE SI CAIET DE SARCINI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are onoarea să vă invite sa participați la atribuirea contractului de achiziție publică  - SERVICII DE EDITURĂ ŞI TIPĂRIRE lucrare: “Ghid de bune practici pentru echitate în educaţie” - pentru proiectul: „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional”, conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 02.11.2016 ora 12.00

INVITATIE DE PARTICIPARE

CAIET DE SARCINI

FORMULARE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________
Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului„Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia", achiziția directă  „ SERVICII DE BRANDING ȘI IDENTITATE VIZUALĂ, SERVICII DE TIPĂRIRE, PRODUSE ȘI MATERIALE PROMOȚIONALE CRINT-UAB "   conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 19.10.2016, ora 14.00.

 invitatie de participare

caiet de sarcini

formulareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului„Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia", achiziția directă  „SERVICII CATERING"   conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 14.10.2016, ora 09.00.

 

 Invitatie de participare

Caiet de sarcini

FormulareUniversitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului„Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional”, achiziția directă  „SERVICII DE PERFECȚIONARE PROFESIONALA - CURS DE PERFECȚIONARE A CONSILIERILOR IN CARIERĂ PENTRU STUDENȚII ÎN RISC”  conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 29.09.2016, ora 12.00.

 

Invitație de participare

Caiet de sarcini

FormulareUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional", achizitia directă "SERVICII DE TRAINING ÎN DOMENIUL ECHITĂȚII", conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 27.09.2016, ora 12.00.

Invitatie de participare

ERATA LA INVITATIA DE PARTICIPARE

caiet de sarcini

formulare

 

   


   

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional", achizitia directă "Servicii de realizare şi implementare a unei PLATFORME INFORMATICE INTEGRATE DE CONSILIERE, COMUNICARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ - INTEGRA, conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 14.09.2016, ora 12.00.

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Formulare

Raspuns solicitare de clarificare 1

Raspuns solicitare de clarificare 2

Raspuns solicitare de clarificare 3

Raspuns solicitare de clarificare 4Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional", achizitia directă "SERVICII DE TRAINING ÎN DOMENIUL ECHITĂȚII", conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 15.09.2016, ora 12.00.

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Formulare

Clarificare 1

 

 

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţii directe de  "Servicii de promovare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi a ofertei educaţionale, din perspectiva Admiterii 2016" conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  24 .03 .2016, ora 12:00.

solicitare oferte si caiet de sarcini 1

solicitare oferte si caiet de sarcini 2

solicitare oferte si caiet de sarcini 3

solicitare oferte si caiet de sarcini 4

 

 UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de  Servicii de reparare şi încărcare a stingătoarelor, întreţinerea hidranţilor, verificarea periodică, la 12 luni, a acestora. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  03 .02.2016, ora 12:00.

 solicitare oferta


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de  Servicii de curăţat coşurile de fum.

   Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  03 .02.2016, ora 12:00.

 solicitare oferta


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează:  achiziţia directă de Transportul, serviciile hoteliere şi transportul pe cablu pe pârtia de schi al participanţilor "la stagiul de aplicaţii practice discipline sportive de iarnă anul universitar 2015 - 2016. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    22.01.2015, ora 12:00.

documentatie de atribuire


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de închiriere spaţii destinate automatelor de cafea şi băuturi calde în cadrul căminelor studenţeşti  a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    14.12.2015, ora 12,00.

solicitare oferte


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizeaza achizitia directa pentru atribuirea contractului de „SERVICII DE ASIGURARE MASĂ PARTICIPANȚI LA CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI" în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limită de depunere a ofertelor: 06.11.2015 ora 13:00 Documentatie de atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizeaza achizitia directa pentru atribuirea contractului de „SERVICII DE IMPRIMARE / MULTIPLICARE A MATERIALELOR DE DISEMINARE" în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141529. Data limita de depunere a ofertelor este 26.10.2015 ora 15:00. Documetatie de atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizeaza achizitia directa pentru atribuirea contractului de „SERVICII DE ASIGURARE MASĂ (seminar de diseminare a rezultatelor proiectului, conferinţa de încheiere a proiectului)" în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141529.  Document de atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului „Stagii de practica si consiliere pentru studenti, POSDRU/189/2.1/G/156113, achizitia de „ECHIPAMENTE DE TIP FEDR". Data limita de depunere a ofertei este de 22.10.2015, ora 15:00.  Document de atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului „Practică și consiliere - pașii tăi spre o carieră de succes!, POSDRU/189/2.1/G/156608, achizitia de „ECHIPAMENTE DE TIP FEDR". Data limita de depunere a ofertei este de 22.10.2015 ora 13:00. Document de atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în calitate de beneficiar, organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare: „MATERIALE CONSUMABILE AFERENTE ACTIVITATIILOR DESFASURATE IN CADRUL PROIECTULUI" in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29.09.2015, ora 09:00.

Documentatie de atribuire


Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, organizeaza achizitia directa de „MATERIALE CONSUMABILE" în cadrul proiectului „Stagii de practica si consiliere pentru studenti" POSDRU/189/2.1/G/156113. Data limita de depunere a ofertelor 23.09.2015, ora 15:00.  Documentatie de atribuire


Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, organizeaza achizitia directa de „MATERIALE CONSUMABILE" în cadrul proiectului „Practică și consiliere - pașii tăi spre o carieră de succes!" POSDRU/189/2.1/G/156608. Data limita de depunere a ofertelor 23.09.2015, ora 10:00. Documentatie de atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează o achizitie publica directă în vederea atribuirii contractului de furnizare de "LICENȚE SOFTWARE" în cadrul proiectului „ Stagiul de practica-un pas către primul job" POSDRU/189/2.1/G/155983. Data limită de depunere a ofertelor :21.09.2015 ora 15:00. Documentatie de atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează o achizitie publica directă în vederea atribuirii contractului de furnizare de "ECHIPAMENTE HARDWARE" în cadrul proiectului „ Stagiul de practica-un pas către primul job" POSDRU/189/2.1/G/155983. Data limită de depunere a ofertelor :16.09.2015 ora 15:00. Documentatie de atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în calitate de beneficiar, organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare: „Servicii catering conferințe module de cercetare"  in cadrul proiectului „Doctorat European de Calitate - EURODOC", POSDRU/187/1.5/S/155450" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28.08.2015, ora 14:00.

Documentatie de atribuire

ErataUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în calitate de beneficiar, organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare: MATERIALE NECESARE ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ȘI MATERIALE CONSUMABILE  in cadrul proiectului „Doctorat European de Calitate - EURODOC", POSDRU/187/1.5/S/155450" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18.08.2015, ora 12:00 Anunt atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în calitate de beneficiar, organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare: MATERIALE NECESARE ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ȘI MATERIALE CONSUMABILE  in cadrul proiectului „Doctorat European de Calitate - EURODOC", POSDRU/187/1.5/S/155450" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18.08.2015, ora 12:00 Erata


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în calitate de beneficiar, organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare: MATERIALE NECESARE ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ȘI MATERIALE CONSUMABILE  in cadrul proiectului „Doctorat European de Calitate - EURODOC", POSDRU/187/1.5/S/155450" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18.08.2015, ora 12:00 Documentatie de atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează procedura de achiziție directă pentru achiziționarea de servicii de „Transport participanți" în cadrul proiectului "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21", POSDRU/156/1.2/G/137166, CPV 60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri), data limita de depunere a ofertelor este 07.08.2015, ora 13:00. Documentatie de atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în calitate de beneficiar, organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare: „Servicii catering conferințe module de cercetare"  in cadrul proiectului „Doctorat European de Calitate - EURODOC", POSDRU/187/1.5/S/155450" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30.07.2015, ora 09:00.

Documentatie de atribuireUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizeaza procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de furnizare „MATERIALE CONSUMABILE INSTRUIRE", in cadrul proiectului „ Stagiul de practica-un pas catre primul job" POSDRU/189/2.1/G/155983. Data limita de depunere a ofertelor este 30.07.2015 ora 15:00. DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,  organizeaza procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de furnizare  „MATERIALE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE", in cadrul proiectului Stagii de practica si consiliere pentru studenti" , POSDRU/189/2.1/G/156113. Data limita de depunere a ofertelor este ../2015 ora 15:00.  DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,  organizeaza procedura de achizitie directa pentru SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE"   in cadrul prouiectului, "Stagii de practica si consiliere pentru studenti",  POSDRU/189/2.1/G/156113. Data limita de depunere a ofertelor este  21.07.2015, ora 15:00.  DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,  organizeaza procedura de achizitie directa de Servicii de auditare financiara  in cadrul prouiectului, "Stagii de practica si consiliere pentru studenti",  POSDRU/189/2.1/G/156113. Data limita de depunere a ofertelor este  21.07.2015, ora 15:00. DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,  organizeaza procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de furnizare  „MATERIALE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE", in cadrul proiectului Practică și consiliere - pașii tăi spre o carieră de succes!" , POSDRU/189/2.1/G/156608. Data limita de depunere a ofertelor este ../2015 ora 15:00.  DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,  organizeaza procedura de achizitie directa pentru SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE"   in cadrul prouiectului, "Practică şi consiliere - paşii tăi spre o carieră de succes!",  POSDRU/189/2.1/G/156608. Data limita de depunere a ofertelor este  22.07.2015, ora 15:00.  DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,  organizeaza procedura de achizitie directa de Servicii de auditare financiara  in cadrul prouiectului, "Practică şi consiliere - paşii tăi spre o carieră de succes!",  POSDRU/189/2.1/G/156608. Data limita de depunere a ofertelor este  22.07.2015, ora 15:00. DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII


Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia organizeaza procedura de achizitie publica directa in vederea atribuirii contractului de Servicii tipografice (caiete practica) in cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/156113, „Stagii de practica si consiliere pentru studenti ". Data limita de depunere a ofertelor este 10.07.2015 ora 15:00.

DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICIIUniversitatea 1 Decembrie din Alba Iulia organizeaza procedura de achizitie publica directa in vederea atribuirii contractului de Servicii tipografice (caiete practica) in cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/156608, „Practică și consiliere - pașii tăi spre o carieră de succes! ". Data limita de depunere a ofertelor este 10.07.2015 ora 15:00.

DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICIIUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Execuţie lucrări de reparaţii curente la Căminul studenţesc nr. 3 din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia". Termenul limită pentru depunerea ofertelor este   10.07.2015, ora 12,00.

Documentatie

AntemasuratoareUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Înlocuire tablouri electrice la Cantina studenţească din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia",. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este   10.07.2015, ora 12,00.

Documentatie

Antemasuratoare

Scheme electriceUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de " Furnizare articole de papetărie la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia". Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  09 .06.2015, ora 12:00.

Documentatie

 

 
Universitatea "1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia organizează procedura de atribuire pentru contractul de servicii de asigurare masa în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limita de depunere a ofertelor este 01.04.2015, ora 13:00. Servicii asigurare masa


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în calitate de beneficiar, organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare: „MATERIALE CONSUMABILE AFERENTE ACTIVITATIILOR DESFASURATE IN CADRUL PROIECTULUI"  in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 02.03.2015, ora 13:00.

Documentatie de atribuire

ErataUniversitatea "1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia organizează procedura de atribuire pentru contractul de furnizare „Materiale consumabile" în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limita de depunere a ofertelor este 02.02.2015, ora 13:00.

Documentatie de atribuireUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul: "Împreună pentru un viitor de succes în Europa!" POSDRU/161/2.1/G/141529 organizează procedura de atribuire a contractului de serivicii de „Transport participanţi vizita de studiu". Data limită pentru depunerea ofertelor este 21.01.2015, ora 15:00.

Documentatie de atribuireUniversitatea "1 Decembrie 1918", cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr.5, Jud. Alba, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitate de drept privat, în vederea continuarii implementarii unui proiect finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 1.2, Proiect POSDRU/156/1.2/G/137166 

Organizatiile interesate să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenție, cu menţiunea: "Pentru selecţia de parteneri POSDRU 1.2, Proiect POSDRU/156/1.2/G/137166" la sediul Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu sediul in Str. Gabriel Bethlen nr.5, Jud. Alba până la data de 13 ianuarie 2015

ANUNT SELECTIE PARTENERI

Fisa Descriere Parteneri

Scrisoare IntentieUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 5.1.
pentru mai multe detalii si informatii despre obiectivele, activitatile proiectului, conditiile de participare si eligibilitate, accesati documentele din coloana alaturata.
Termen limita de depunere a scrisorilor de intentie: 06.01.2015.

Anunt selectie parteneri

Fisa descriere parteneri

Scrisoare de intentieUniversitatea "1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia organizează procedura de atribuire pentru contractul de furnizare „Materiale consumabile" în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limita de depunere a ofertelor este 17.12.2014, ora 15:00. Documentatie atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 5.1. Pentru mai multe detalii si informatii despre obiectivele, activitatile proiectului, conditiile de participare si eligibilitate, accesati documentele din coloana alaturata.
Termen limita de depunere a scrisorilor de intentie: 14.12.2014.

Anunt selectie parteneri

Fisa descriere parteneri

Scrisoare de intentie


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în calitate de beneficiar, organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare: „ Produse personalizate: sepci, tricouri, memory stick-uri "  in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29.10.2014, ora 10:00.

Invitatie de participare

Documentatie de atribuire

ERATAUniversitatea "1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia organizează procedura de atribuire pentru contractul de servicii „Asigurare masă participanți seminarii pentru corelarea programelor universitare cu piața muncii" în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limita de depunere a ofertei 14.10.2014, ora 11:00.

Documentatie de atribuireUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, in calitate de beneficiar, organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare „Materiale consumabile. Scaune" în cadrul proiectului cu titlul "Erasmus +, Acțiunea Cheie 1 - Mobilitatea persoanelor în scop educațional - Proiect de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul superior; contract nr. 2014-1-RO01-KA103-000043". Data limita de depunere a ofertelor 13.10.2014, ora 12:00.

Documentatie de atribuire

clarificareUniversitatea "1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia organizează procedura de atribuire pentru contractul de servicii „Asigurare masă participanți seminarii pentru corelarea programelor universitare cu piața muncii" în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limita de depunere a ofertei 08.10.2014, ora 11:00.

Documentatie de atribuireUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, in calitate de beneficiar, organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare „Materiale consumabile" în cadrul proiectului cu titlul "Împreună pentru un viitor de succes în Europa!" POSDRU/161/2.1/G/141529. Data limita de depunere a ofertelor 30.09.2014, ora 15:00.

 

Documentatie de atribuireUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează procedura de atribuire pentru contractul de „Servicii de asigurare participanți sesiune "Training for trainers" în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limita de depunere a ofertei 08.09.2014, ora 11:00.

Documentatie de atribuire

Erata nr 1Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează „ ACHIZITIE, LAPTOPURI, SOFT-URI, VIDEOPROIECTOR, APARAT FOTO ȘI MULTIFUNCȚIONALĂ " in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 04.08.2014, ora 10:00.

 

Documentatie de atribuire

Anunt atribuireUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează procedura de atribuire pentru contractul de „Servicii de auditare financiară" în cadrul proiectului cu titlul "Împreună pentru un viitor de succes în Europa!" POSDRU/161/2.1/G/141529. Data limita de depunere a ofertei 02.07.2014, ora 15:00.

Documentatie de atribuireUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizeaza procedura de atribuire pentru contractul de „Servicii de auditare financiară" în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limita de depunere a ofertei 02.07.2014, ora 15:00.

Documentatie de atribuireUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  organizeaza procedura de atribuire pentru contractul de „Servicii de machetare / imprimare / multiplicare a materialelor de promovare" în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limita de depunere a ofertei 02.07.2014, ora 15:00.

Documentatie de atribuireUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizeaza procedura de atribuire pentru contractul de  „Servicii de asigurare masă  la conferința de începere a proiectului" în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limita de depunere a ofertei 02.07.2014, ora 15:00.

Documentatie de atribuireUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  „Servicii de asigurare masă  la conferința de începere a proiectului" în cadrul proiectului cu titlul "Împreună pentru un viitor de succes în Europa!" POSDRU/161/2.1/G/141529. Data limita de depunere a ofertei 01.07.2014, ora 15:00.

Documentatie de atribuireUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  „Servicii de machetare / imprimare / multiplicare a materialelor de promovare" în cadrul proiectului cu titlul "Împreună pentru un viitor de succes în Europa!" POSDRU/161/2.1/G/141529. Data limita de depunere a ofertei 01.07.2014, ora 15:00.

Documentatie de atribuireUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizeaza:procedura de achizitie de "Materiale consumabile aferente activitatilor desfasurate in cadrul proiectului". Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 24.06.14, ora 11:00.

Anunt atribuire

Invitatie de participare

Documentatie de atribuire

Caiet de sarciniUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează „ ACHIZITIE,  LAPTOPURI, SOFT-URI, VIDEOPROIECTOR, APARAT FOTO "  in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19.06.2014, ora 10:00.

Erata

Invitatie de participare

Documentatie de atribuireUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează „ACHIZIȚIE  TIPARITURI"  in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 16.06.2014, ora 10:00.

Anunt atribuire

Clarificare

Invitatie de participare

Documentatie de atribuireUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează „ACHIZIȚIE MATERIALE CONSUMABILE AFERENTE ACTIVITATILOR DESFASURATE IN CADRUL PROIECTULUI"  in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 16.06.2014, ora 10:00.

Erata

Invitatie de participare

Documentatie de atribuireUniversitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia are onoarea să vă invite la procedura de atribuire privind achiziţia publică de furnizare de „Materiale consumabile" în cadrul proiectului cu titlul „3C - Calitatea Creaza Competențe" - Calitatea în formare crează Competențe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest și Nord-Vest"  derulat de Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia POSDRU/113/4.2/S/121748,

Data limită pentru depunerea ofertelor este 10.06.014 ora 13:00.

 

Erata

Clarificare

Invitatie de participare

Documentatie de atribuireUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează achizitie pentru contractarea de „SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA" cod CPV 79212100 - 4 Servicii de auditare financiara, in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 26.05.2014, ora 09:00.

anunt atribuire

invitatie de participare

documentatie de atribuireUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează „ACHIZIȚIE SET MOBILIER" cod CPV 39100000-3 Mobilier, in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20.05.2014, ora 14:00.

 

invitatie participare

fisa de date

anunt atribuireUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează „ACHIZIȚIE CARTI TIPARITE" cod CPV 22110000-4, in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20.05.2014, ora 15:00.

invitatie participare

fisa de dateniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează achizitie directa „Servicii de tipărire și livrare de materiale de promovare - tipărituri" CPV 79823000-9" in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 16.05.2014, ora 15:00.

Erata

Invitaţie de participare

Documentaţie de atribuire

Clarificare

anunt atribuireUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează „ACHIZIȚIE SERVICIU DE CATERING" cod CPV 55500000-5,  in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 16.05.2014, ora 14:00.

Erata

invitatie participare

documentatie de atribuire

anunt atribuire