Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Lista cu documente de interes public

 

Lista documentelor de interes public

    a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice;

    c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

    d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

    f) programele si strategiile proprii;

    g) lista cuprinzând documentele de interes public;

    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legi: Regulamente, Metodologii, Rapoarte, Proceduri, Decizii.  

    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămata în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

Lista categoriilor de documente produse şi/gestionate potrivit legii

Strategii şi planuri operaţionale - http://despre.uab.ro/

Rapoarte anuale privind starea instituției: http://despre.uab.ro/

Buletin informativ lunar cuprinzând hotărâri, regulamente, rapoarte, proceduri, distribuit in format tipărit şi prin INTRANET SSH

Regulamente, rapoarte, hotărâri și informații privind Senatul

http://academic.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=3&l=ro

Regulament de organizare și funcționare, structura și informații  publice - Facultatea de Istorie și Filologie

http://istoriefilologie.uab.ro/

Regulament de organizare și funcționare, structura și informații  publice - Facultatea de Științe Economice

http://stiinteeconomice.uab.ro/

Regulament de organizare și funcționare, structura și informații  publice - Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

http://stiinteexacte.uab.ro/

Regulament de organizare și funcționare, structura și informații  publice - Facultatea de Drept și Științe Sociale

http://drept.uab.ro/

Regulament de organizare și funcționare, structura și informații  publice - Facultatea de Teologie Ortodoxă

http://www.fto.ro/

Regulamente, rapoarte și informații privind activitatea de cercetare științifică și transfer tehnologic

http://cercetare.uab.ro/

Regulamente, rapoarte și informații privind asigurarea calității și strategie instituțională

http://cmcsi.uab.ro/

Regulamente, rapoarte și informații privind managementul proiectelor

http://cmcdiweb.uab.ro/

Regulamente, rapoarte și informații privind relațiile internaționale

http://relint.uab.ro/

Regulamente, rapoarte și informații privind învățământul la distanță, cu frecvență redusă și formare continuă

http://idfr.uab.ro/

Regulamente, rapoarte și informații privind consilierea, orientarea în carieră și voluntariat

http://cicoc.uab.ro/

Regulamente, rapoarte și informații privind programele de pregătire psihopedagogice

http://dppd.uab.ro/

Regulamente, rapoarte și informații privind școlile doctorale

http://doctorate.uab.ro/

Regulamente, rapoarte și informații privind Biblioteca Universitară

http://library.uab.ro/

Editura ETERNITAS

http://www.uab.ro/aeternitas/index.php

Informații în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante didactice, de cercetare, didactice auxiliare şi nedidactice: 

http://www.uab.ro/informare/index.php - Secțiunea Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice/Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice

Declaraţii de avere şi interese:

http://www.uab.ro/informare/index.php - Secțiunea Declarații de avere și interese

Informaţii privind licitaţiile -

http://www.uab.ro/informare/index.php - Secțiunea Licitații

Informaţii privind alegerile academice: http://www.uab.ro/informare/index.php - Secțiunea Alegeri academice

Informații privind activitatea comisiei de etică și deontologie universitară: http://despre.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=42&l=ro