Prezentare general„

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Centrul de Cercetare
a Imaginarului SPECULUM
Universitatea 1 Decembrie 1918
Alba Iulia

University of Africa de Sud

Centrul de Cercetare a Imaginarului Phantasma
Facultatea de Litere
Universitatea „Babes-Bolyai”
Cluj-Napoca, România

au plăcerea de a vă invita la

Colloquium-ul MIT, MUZICA, RITUAL. ABORDARI DIN PERSPECTIVA LITERATURII COMPARATE

DATA: 15-17 SEPTEMBRIE 2016

Program conferinta

LOCUL: UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918, ALBA IULIA (ROMÂNIA)

Asocierea dintre mit, ritual şi muzică permite o mai bună înţelegere a mesajului pe care mitul trebuie să-l transmită unei comunităţi.  Ritmul muzicii reuşeşte adesea să creeze o atmosferă capabilă să-i ajute pe participanţi să trăiască ritualul respectiv. Pe de altă parte, dacă ritualul ar fi „pus în scenă”, ar fi nevoie mai întâi să se invite un povestitor care să explice conţinutul mitului în faţa auditoriului astfel încât, după aceea, prin dezvoltarea ritualului însoţit de muzică, auditoriul să fie atras în comunicarea mitică. Acest proces ne permite să observăm asemănările şi deosebirile din cadrul comunităţilor.
Sensul mitului poate fi interpretat diferit. Anne Holden Rønning îi evocă pe bună dreptate pe Bidermann şi Scharfstein care sugerează că mitul este format din „povestiri contradictorii care devin implicate unele într-altele precum firele unei ţesături, prea întreţesute spre a putea fi rezumate în mod adecvat, şi nesfârşite”, pe Roland Barthes care vede în el „un sistem de comunicare” şi pe Bultman pentru care mitul reprezintă expresia „înţelegerii pe care fiinţa umană o are despre sine în lumea în care trăieşte” (2009 p. 143).
Miturile sunt ficţiuni iar cei care le fac ştiu acest lucru. Altfel imaginaţia nu şi-ar găsi locul în crearea lor iar ele nu s-ar putea deosebi ca idiom şi situare de naraţiunile literale. Cu alte cuvinte miturile explică lumea din jurul nostru într-o modalitate naratologică. Ele fie celebrează fie dezvăluie când sunt repovestite generaţiilor următoare. Formele lor de manifestare şi impactul asupra comunităţilor diferă de la o epocă la alta. Putem vorbi astfel despre mituri ale faptelor eroice, mituri ale creaţiei, mituri ale potopului, mituri ale paradisului, despre mituri ale viitorului etc. Mitul este adesea folosit drept mesaj politic deghizat sau drept comentariu asupra lumii contemporane. El este conectat la o realitate deja familiară oamenilor. Mitul se constituie de asemenea în metamorfoză a unor teme care nu sunt limitate de graniţe culturale sau istorice.

Abordarea face apel la interdisciplinaritate, la pluridisciplinaritate, iar lucrările se pot axa pe domenii precum folclorul, muzica tradiţională sau clasică, literatura, ştiinţa-ficţiune, filosofia, religia, antropologia, istoria, studiile sociale etc.