Informaţii generale

Facultatea de ştiinţe Exacte şi Inginereşti, din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, organizează sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor. Sunt invitaţi şi în acelaşi timp bineveniţi să prezinte cele mai noi contribuţii în domeniile ştiinţelor inginereşti, studenţii şi masteranzii din toate centrele universitare, precum şi elevii.

 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
 A STUDENŢILOR  IN-EXTENSO
Ediţia a XVI-a

 PROGRAM GENERAL 

Vineri, 15 Aprilie 2016

08.30 – 09.30

Înregistrarea participanţilor (Sala A9)

09.30 – 10.15

Deschidere festivă (Sala A9)

10.15 – 10.30

Pauză de cafea

10.30 – 13.00

Lucrări pe secţiuni

13.00 – 14.00

Pauză de masă

14.00 – 15.30

Lucrări pe secţiuni

15.30 – 16.00

Pauză de cafea

16.00 – 17.00

Ceremonia de premiere (Sala A9)

 

Secţiunea Matematică - Informatică:
Lector univ.dr. Boca Loredana Maria, e_mail:  loredana_boca1@yahoo.com

 

Secţiunea Electronică aplicata şi telecomunicaţii:
Lector univ. dr.  ing. Ciortea Mihaela Elisabeta, e_mail:  ciortea31mihaela@yahoo.com    

 

Secţiunea Ingineria mediului:
Lector univ. dr. Corcheş Mihai, e_mail:  corchesmihai@yahoo.com

Dr. Bostan Roxana, e_mail: a_roxananadina@yahoo.com

 

Secţiunea Inginerie geodezică:

Conf. univ. dr. ing. Borşan Tudor, e_mail: borsant@yahoo.com
Lector univ. dr.  ing. Begov Ungur Andreea, e_mail: andreeaungur@yahoo.com

 

Secţiunea Elevi in parteneriat cu Universitatea

Conf. univ. dr. ing. Olteanu Emil, e_mail: eolteanu@uab.ro
                                           

Termene limită:

  1. 01 aprilie 2016 - înscrierea lucrărilor on-line
  2. 04 aprilie 2016 - afişarea lucrărilor acceptate pe site-ul oficial al sesiunii de comunicări
  3. 08 aprilie 2016 - confirmarea participării la sesiunea de comunicări (prin completarea talonului de participare, plata taxei de participare şi transmiterea prin e-mail către responsabilii de secţiuni).

Taxe:
Se solicita o taxă de 40 lei/persoana pentru studenţii externi Universităţii „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Stimate cadre didactice contul valabil pentru virarea taxei de participare la sesiunea studenteasca este urmatorul:

COD FISCAL 5665935

CONT RO06TREZ00220F335000XXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia.


Publicare:
Lucrările vor fi publicate în volum cu ISSN în format electronic. Lucrările care nu corespund cerinţelor impuse nu vor fi publicate.
Materiale:
Participanţii la conferinţă vor primi mapa conferinţei (o mapă/lucrare), care include programul conferinţei, volumul conferinţei (editat pe CD), materiale publicitare.
Social:
Masa se va servi la cantina Universităţii, iar cazarea studenţiilor externi se va realiza în Campusul studenţesc.