Home » Redactarea lucrării

Redactarea lucrării

Redactarea lucrărilor se va face folosind una din versiunile WORD anterioare 2007.

Lucrările vor fi redactate în limba română sau în limba engleză, pe format A4, pe o singură faţă la un rând.
Textul va fi aliniat “justified” /“full”, font: Times New Roman.
Marginile: sus 3 cm (cu excepţia primei pagini a lucrării, care va avea 5 cm); jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm.

Specificaţii:

  • titlu: TNR bold, 14 pt, centrat,
  • sub titlu, la două rânduri se vor scrie autorii, precizând titlul didactic şi instituţia, cu TNR bold, 12 pt.
  • la două rânduri sub numele ultimului autor se va scrie rezumatul lucrării, în limba engleză, franceză sau germană, folosind font TNR 12 pt, italic.
  • La două rânduri sub rezumat se scrie textul lucrării.
  • Titlurile capitolelor, subcapitolelor vor fi scrise cu font TNR, 12 pt, bold.
  • Figurile, tabelele, diagramele vor fi numerotate şi inserate în text.
  • Bibliografia va fi plasată la sfârşitul lucrării.
  • Lucrarea trebuie să aibă un număr par de pagini, numărul lor va fi de maximum 8 pagini.

Lucrările vor fi trimise în format electronic la înscrierea lucrării (termen limită – 01 aprilie 2016), menţionând în denumirea fişierului şi secţiunea la care participă. Exemplu: Fişierul cu lucrarea „Documentatii cadastrale” participantă la secţiunea "Inginerie Geodezica", va fi denumit: "Documentatii cadastrale_Inginerie Geodezica.doc".