ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport al
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
organizează
CONFERINŢA NAŢIONALĂ