Prezentare general„

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Centrul de Cercetare
a Imaginarului SPECULUM
Universitatea 1 Decembrie 1918
Alba Iulia

Grupul de Cercetări
pentru Secolul de Aur
Universitatea din Navarra, Spania

Institutul de Cercetări
Socio-Umane,

Craiova, România

au plăcerea de a vă invita la

Colloquium-ul – Imaginar, identitate şi alteritate în literatură

7-9 SEPTEMBRIE 2017

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA (ROMÂNIA)

Imaginar, identitate şi alteritate este o temă ce înglobează o multitudine de posibile subteme şi tipuri de abordări din cele mai versatile, de la cele literare până la cele legate de istoria culturală şi a imaginarului, cu incursiuni credibile şi în lumea artei sau a filosofiei. Acest aspect se datorează faptului că identitate şi alteritate sunt două dintre conceptele prin care ne definim propria natură (autocaracterizare), respectiv îi percepem pe ceilalţi, două moduri de definire a ego-ului care în era globalizării dobândesc o importanţă covârşitoare. Felul în care ne integrăm în TOT, la care se adaugă aproprierea diversităţii şi complexităţii celuilalt, fără de care se poate ajunge la respingere, intoleranţă şi violenţă, este esenţial pentru o mai bună cunoaştere şi acceptare. Toate epocile istorice, fără excepţie, au fost supuse procesului de cunoaştere realizat prin interacţiune. Războaiele, cuceririle, expansiunile teritoriale, procese precum cel al romanizării sau marile descoperii geografice, pentru a numi doar câteva dintre momentele fundamentale, au determinat punerea în legătură a diferitelor civilizaţii care s-au văzut nevoite de cele mai multe ori să coabiteze. Această stare de fapt poate fi întâlnită şi în contemporanitatea proximă datorită globalizării care a strâns laolaltă etnii, religii, stiluri de viaţă diferite.
Acceptare, diversitate şi integrare sunt, de fapt, cuvintele cheie ce se circumscriu universului semantic al temei alese, ele putându-se regăsi, practic, în oricare dintre produsele culturale ale diverselor epoci istorice. Literatura, istoria, filosofia, arta reprezintă tot atâtea ocazii de a aprofunda aceste instantanee de viaţă, de experienţă, de concept, de estetic, menite să ne aducă pe toţi mai aproape.