Sunt acceptate lucrări redactate în una din versiunile de editare de text: WORD, pe format A4.

     Textul va fi aliniat „justified”, respectiv „full”, redactat cu 12 pt, la un rînd.

     Margini:

     -sus 3 cm;

     -jos 2 cm;

     -stânga 2 cm;

     -dreapta 2 cm.

     Fontul utilizat: Times New Roman, cu urmatoarele specificatii: titlul va fi scris cu TNR bold, 14 pt, centrat, cu majuscule;

sub titlu, la doua rînduri, se vor nota autorii (inclusiv functia didactica si institutia), cu TNR bold, 12 pt, centrat.

     La doua rînduri sub numele ultimului autor se va scrie rezumatul lucrarii, (max. 200 cuvinte) în Engleza, folosind font TNR italic, 12 pt.;

     Sub rezumat se dau minim 5 cuvinte cheie, în aceeasi limba de circulatie internationala;

     Dupa doua rânduri urmează conținutul lucrarii.

     Titlurile capitolelor si subcapitolelor vor fi scrise cu font TNR, bold 12 pt.

     Figurile, tabelele, diagramele vor fi numerotate si inserate în text.

     Notele si bibliografia vor fi plasate la sfîrsitul lucrarii.

     Este de preferat ca întreg textul comunicarii sa se înscrie în maximum 10 pagini.