Reguli de înscriere:

* Câmpurile nu se completează cu caractere româneşti: ş, ţ, ă, î, â, ...;

** Nu se completează cu majuscule (vezi exemplul din dreptul câmpurilor);

*** Toate câmpurile sunt obligatorii;

**** Înregistrările care nu respectă indicaţiile de mai sus, vor fi anulate.