Centrul pentru Transfer Tehnologic

Contribuţii în activitatea de Inovare şi Transfer Tehnologic

Standardul nostru viitor de viaţă depinde de capacitatea de a inova la nivel de produse, servicii, activităţi economice şi procese sociale, precum şi la nivel de modele. CTT prezintă activităţile de transfer tehnologic şi inovare realizate în cadrul Universităţii

1. Consultanţă

-        Consultanţă la parteneri în achiziţia de produse şi servicii specifice domeniului;

-        Asistenţă metodologică aferentă proiectelor de transfer tehnologic;

-        Consultanţă privind organizarea firmelor inovative şi a afacerilor în domeniul CDI;

-        Consultanţă privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;

-        Activităţi de demonstrare tehnologică.

2. Dezvoltare de proiecte de transfer tehnologic în domeniile: 

-        Tehnologia informatiei;

-        Inginerie şi consultanţă tehnică legată de acestea;

-        Testare si analize tehnice.

3. Organizarea de cursuri pentru studenţii din cadrul UAB şi de training-uri cu personalul CTT şi al partenerilor în domeniul specific al operaţiunilor de transfer tehnologic

4. Activităţi suport, de susţinere şi promovare a activităţilor şi rezultatelor din cadrul proiectelor de transfer tehnologic proprii şi ale partenerilor (marketing, publicitate, editare articole, propuneri legislative, identificare de surse de finanţare, management, ş.a.).

Contracte încheiate cu terţi

 • Oameni inteligenţi pentru oraşe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii şi ingineriei mediului la cerinţele secolului 21, cod contract POSDRU/156/1.2/G/137166.
 • Sistem inteligent bazat pe învăţare automată şi vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricaţie a porţelanului (SIVAP), cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0333, contract de finantare: 50 BG/2016.
 • Modele computaţionale pentru reproducerea culorilor în produse ceramice, cod contract: UEFISCDI/ PN-III-P2-2.1-PED-2016-1835.
 • Innovation in Intelligent Management of Heritage Building, cod contract: TD 1406, COST.
 • Contract Continental Toulouse - Divizia IBS Research Goup & IBS Continental Automotive Romania, contract nr.739_17.10.2016.
 • Contract de Cercetare - Dezvoltare şi Consultanţă (nr. Benef 376/28.06.2017) cu Miele Tehnica Brasov, contract nr. 527_28.06.2017.
 • Contract de Cercetare Dezvoltare şi Consultanţă MIELE TEHNICA 378 / perioada 2016 - 2021, contract nr. 378.
 • Contractul de Cercetare - Dezvoltare şi Consultanţă nr. 102 /22.03.2018 CONTINENTAL  AUTOMOTIVE & RESEARCH CENTER CONTINENTAL TOULOUSE / Act Adiţional 1  (DFMEA Design and FMEDA- element diagnose analyze) NISSAN - BCM (Body control module C1_HS_run1) -  2018, 2019, 2020".
 • Contractul de Cercetare - Dezvoltare şi Consultanţă nr. 185 /25.03.2016 CONTINENTAL  AUTOMOTIVE & RESEARCH CENTER CONTINENTAL TOULOUSE / Act Adiţional 1 + Act Adiţional Nr. 2 + Act Adiţional 3 + Act Aditional Nr. 4 (FMEDA-failure mode and element diagnose analyze) RENAULT - BCM (Body control module C1_A _) -  2016, 2017, 2018.
 • Optimizarea tehnologiilor de execuţie privind reabilitarea clădirilor de patrimoniu afectate de umiditate -OTERP, cod contract: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0302 - 124BG/1.10.2016.
 • Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a materialelor din deşeuri de echipamente informatice şi de telecomunicaţii, cod contract: PCCDI - 01-03-2018.
 • Măsurători experimentale pentru evaluarea nivelului radiaţiilor de câmp electromagnetic în locaţiile indicate şi interpretarea lor, contract nr. 187/20.10.2017.
 • Măsurări electrice, electronice, fluidice şi elaborarea auditului electroenergetic pentru punctele de lucru din Sibiu şi Buziaş ale companiei SC SIMEA SRL SIBIU, contract nr. 928/21.09.2015.
 • Studiu de coexistenţă electromagnetică pentru avizare PUG cu Primăria din Ocna Mureş, contract nr. 983/23.11.2015.
 • Consolidare Mănăstirea Tetu, contract nr. 7/29.09.2017
 • Construire Monumentul Eroilor Localităţii Miercurea Sibiului, contract nr. 4/08.05.2017
 • Construire sală de sport, com. Gârbova, jud.Alba, contract nr. 4/08.05.2017
 • Reabilitare Modernizare Grădiniţa din Galtiu, com. Sântimbru, jud.Alba, contract nr. 5/6.10.2017
 • Sală evenimente Hotel Mariss, Alba Iulia, contract nr. 3/01.07.2016
 • Modernizare şi extindere Casa de Cultură a oraşului Miercurea Sibiului, contract nr. 1/18.01.2016
 • Contract nr. 6646/23.01.2013 - Raport de mediu necesar etapei de definitivare a documentului Plan Urbanistic General si amenajarea teritoriului administrativ al Municipiul Alba Iulia - Reactualizare
 • Contract nr. 740/19.11.2014 - Servicii de cercetare în domeniul protecţiei mediului pentru întocmirea documentaţiilor de autorizare a fermei de tineret bovin de la Pianu,
 • Contract nr. 5611/29.04.2014 - Servicii de analize de laborator cu SC Apulum SA Alba Iulia).
 • Proiect CNCSIS A- Impactul poluării cu metale grele asupra zonelor agricole din Bazinul Văii Ampoiului şi soluţii de reabilitare a zonelor poluate, Contract: 33789. din 23.07.2002;
 • Proiect CNCSIS A-Cercetări privind stabilirea gradului de contaminare cu metale grele a mărfurilor agroalimentare din zona Zlatna şi posibilităţi de atenuare a efectelor negative, Contract: 40214 / 4.XI. 2003;
 • Proiect AUF - Methodes electrochimiques de controle et destruction des polluant organiques et inorganiques", Contract: 1391/12.XI. 2003;
 • CEEX 2006 „Cercetări privind dezvoltarea agriculturii durabile şi transferul rezultatelor către producatorii agricoli", Contract 2729/113 din 20.07.2007;
 • CEEX 2006 "Promovarea tehnologiilor agricole performante in acord cu politica UE de dezvoltare rurala", Contract: 418/17.04.2006;
 • BENA-Integration and using of the research results by application of the Aquis comunitaire in order to improve life quality and security", Contract 59/01.04.2007;
 • CNCSIS - Cercetări privind crearea si dezvoltarea de noi filiere economice in munţii Apuseni-jud. Alba din perspectiva dezvoltării regionale- COD 1277, nr. contract. 40214/4XI.2003;
 • CONTRACT CU AGENT ECONOMIC- Universal Spray service SRL Cluj Napoca, Lucrari de cercetare privind realizarea unui sistem expert pentru activitatea de marketing a societatii Universal Spray service SRL Cluj Napoca - 572/21.02.2005;
 • BENA, Honey Qualities Control In Transylvania, contract 24/7.04.2009;
 • BENA, Parameter controls quality and enzymatic activity of grain mill products REGION IN TRANSYLVANIA, Contract 44/201.

Contact

 • Adresa Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5
 • Cod Postal 510009
 • Locatie Locatie universitate

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK