Fişe de disciplină

Fişe de disciplină

Informatică

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Arhitectura sistemelor de calcul Semestrul I Anul 1 2021-2024
Logică matematică şi computaţională Semestrul I Anul 1 2021-2024
Fundamentele programării Semestrul I Anul 1 2021-2024
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Semestrul I Anul 1 2021-2024
Analiză matematică Semestrul I Anul 1 2021-2024
Limba engleza 1 Semestrul I Anul 1 2021-2024
Educaţie fizică 1 Semestrul I Anul 1 2021-2024
Baze de date Semestrul I Anul 1 2021-2024
Structuri de date Semestrul II Anul 1 2021-2024
Sisteme de operare Semestrul II Anul 1 2021-2024
Algoritmica grafurilor Semestrul II Anul 1 2021-2024
Probabilităţi şi statistică Semestrul II Anul 1 2021-2024
Limba Engleză 2 Semestrul II Anul 1 2021-2024
Educatie fizica 2 Semestrul II Anul 1 2021-2024
Baze de date Semestrul I Anul 2 2020-2023
Algoritmi fundamentali Semestrul I Anul 2 2020-2023
Reţele de calculatoare Semestrul I Anul 2 2020-2023
Programarea orientată obiect Semestrul I Anul 2 2020-2023
Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate paţiale Semestrul I Anul 2 2020-2023
Software matematic Semestrul I Anul 2 2020-2023
Dezvoltarea aplicaţiilor WEB Semestrul II Anul 2 2020-2023
Sisteme de gestiune a bazelor de date Semestrul II Anul 2 2020-2023
Calcul numeric Semestrul II Anul 2 2020-2023
Limbaje formale şi compilatoare Semestrul II Anul 2 2020-2023
Tehnici de optimizare Semestrul II Anul 2 2020-2023
Tehnici avansate de programare Semestrul II Anul 2 2020-2023
Inteligenţă artificială Semestrul I Anul 3 2019-2022
Grafică pe calculator Semestrul I Anul 3 2019-2022
Inginerie software Semestrul I Anul 3 2019-2022
Dezvoltarea aplicaţiilor mobile Semestrul I Anul 3 2019-2022
Medii vizuale de programare Semestrul I Anul 3 2019-2022
Calcul Inteligent- modele de inspiratie biologica Semestrul II Anul 3 2019-2022
Securitatea sistemelor informatice Semestrul II Anul 3 2019-2022
Modelare si simulare Semestrul II Anul 3 2019-2022
Învăţarea automată Semestrul II Anul 3 2019-2022

Informatică (în limba engleză)

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Computer system arhitecture Semestrul I Anul 1 2021-2024
Mathematical and computational logics Semestrul I Anul 1 2021-2024
Programming basics Semestrul I Anul 1 2021-2024
Linear algebra and anallytical and differential geometry Semestrul I Anul 1 2021-2024
Mathematical analysis Semestrul I Anul 1 2021-2024
Data structures Semestrul II Anul 1 2021-2024
Operating systems Semestrul II Anul 1 2021-2024
Graph algorithms Semestrul II Anul 1 2021-2024
Probabilistic and mathematical statistics Semestrul II Anul 1 2021-2024
Sport and physical education I Semestrul I Anul 1 2021-2024
Database Semestrul I Anul 2 2020-2023
Fundamental algorithms Semestrul I Anul 2 2020-2023
Computer networks Semestrul I Anul 2 2020-2023
Object oriented programming Semestrul I Anul 2 2020-2023
Difeerential and partial derivates equations Semestrul I Anul 2 2020-2023
Mathematical software Semestrul I Anul 2 2020-2023
Database management systems Semestrul II Anul 2 2020-2023
Web applications development Semestrul II Anul 2 2020-2023
Numerical calculus Semestrul II Anul 2 2020-2023
Formal languages and automata Semestrul II Anul 2 2020-2023
Advanced programming techniques Semestrul II Anul 2 2020-2023
Optimization techniques Semestrul II Anul 2 2020-2023
Artificial intelligence Semestrul I Anul 3 2019-2022
Software engineering Semestrul I Anul 3 2019-2022
Computational Intelligence Semestrul II Anul 3 2019-2022
Modeling and simulation Semestrul II Anul 3 2019-2022

Electronică aplicată

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Analiză matematică Semestrul I Anul 1 2021-2025
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Semestrul I Anul 1 2021-2025
Programarea calculatoarelor şi limbajr de programare I Semestrul I Anul 1 2021-2025
Fizică Semestrul I Anul 1 2021-2025
Bazele electrotehnicii I Semestrul I Anul 1 2021-2025
Limba engleză I Semestrul I Anul 1 2021-2025
Matematici speciale Semestrul II Anul 1 2021-2025
Structuri de date si algoritmi Semestrul II Anul 1 2021-2025
Elemente de mecanică şi mecanisme Semestrul II Anul 1 2021-2025
Bazele electrotehnicii II Semestrul II Anul 1 2021-2025
Măsurări în electronică şi telecomunicaţii Semestrul II Anul 1 2021-2025
Grafică asistată de calculator Semestrul II Anul 1 2021-2025
Componente şi circuite pasive Semestrul II Anul 1 2021-2025
Educaţie fizică Semestrul I Anul 1 2021-2025
Dispozitive electronice Semestrul I Anul 2 2020-2024
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II Semestrul I Anul 2 2020-2024
Informatică aplicată Semestrul I Anul 2 2020-2024
Teoria transmisiei informaţiei Semestrul I Anul 2 2020-2024
Materiale pentru electronică Semestrul I Anul 2 2020-2024
Instrumentatie electronica de masura Semestrul I Anul 2 2020-2024
Chimie Semestrul I Anul 2 2020-2024
Limba engleză 3 Semestrul I Anul 2 2020-2024
Educaţie fizică Semestrul I Anul 2 2020-2024
Comunicare Semestrul I Anul 2 2020-2024
Limba engleză Semestrul II Anul 2 2020-2024
Baze de date Semestrul II Anul 2 2020-2024
Metode numerice Semestrul II Anul 2 2020-2024
Circuite integrate digitale Semestrul II Anul 2 2020-2024
Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice Semestrul II Anul 2 2020-2024
Circuite electronice fundamentale Semestrul II Anul 2 2020-2024
Semnale si sisteme Semestrul II Anul 2 2020-2024
Arhitectura microprocesoarelor Semestrul II Anul 2 2020-2024
Educaţie fizică Semestrul II Anul 2 2020-2024
Analiza şi sinteza circuitelor Semestrul I Anul 3 2019-2023
Microunde Semestrul I Anul 3 2019-2023
Circuite integrate analogice Semestrul I Anul 3 2019-2023
Microcontrolere Semestrul I Anul 3 2019-2023
Modelarea convertoarelor electronice Semestrul I Anul 3 2019-2023
Proiectarea modulelor electronice Semestrul I Anul 3 2019-2023
Electronică de putere Semestrul I Anul 3 2019-2023
Compatibilitate electromagnetică Semestrul I Anul 3 2019-2023
Bazele sistemelor de achiziţie de date Semestrul II Anul 3 2019-2023
Sisteme de comunicaţii Semestrul II Anul 3 2019-2023
Electronică şi informatică industrială Semestrul II Anul 3 2019-2023
Instrumentaţie virtuală Semestrul II Anul 3 2019-2023
Televiziune Semestrul II Anul 3 2019-2023
Prelucrarea digitală a semnalelor Semestrul II Anul 3 2019-2023
Proiect de software pt. electronică aplicată Semestrul II Anul 3 2019-2023
Sisteme electronice programabile Semestrul I Anul 4 2018-2022
Robotica Semestrul I Anul 4 2018-2022
Electronică şi informatică medicală Semestrul I Anul 4 2018-2022
Electronică şi informatică auto Semestrul I Anul 4 2018-2022
Informatica aplicata II Semestrul I Anul 4 2018-2022
Proiectarea sistemelor automate Semestrul I Anul 4 2018-2022
Inteligenţa artificială Semestrul I Anul 4 2018-2022
Sisteme de senzori Semestrul I Anul 4 2018-2022
Optoelectronică Semestrul II Anul 4 2018-2022
Calitate şi fiabilitate Semestrul II Anul 4 2018-2022
Sisteme reglaj automat Semestrul II Anul 4 2018-2022
Testarea automată a echipamentelor şi proceselor Semestrul II Anul 4 2018-2022
Tehnici şi tehnologii multimedia Semestrul II Anul 4 2018-2022
Arhitecturi hardware reconfigurabile Semestrul II Anul 4 2018-2022

Ingineria mediului

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Analiză matematică Semestrul I Anul 1 2021-2025
Algebră (liniară) şi geometrie analitică şi diferenţială Semestrul I Anul 1 2021-2025
Fizică Semestrul I Anul 1 2021-2025
Chimie Semestrul I Anul 1 2021-2025
Geometrie descriptivă Semestrul I Anul 1 2021-2025
Rezistenţa materialelor Semestrul I Anul 1 2021-2025
Limba engleză Semestrul I Anul 1 2021-2025
Matematici speciale Semestrul II Anul 1 2021-2025
Analiza şi sinteza proceselor tehnologice Semestrul II Anul 1 2021-2025
Ecologie Semestrul II Anul 1 2021-2025
Chimia mediului Semestrul II Anul 1 2021-2025
Desen tehnic si infografică Semestrul II Anul 1 2021-2025
Geologie Semestrul II Anul 1 2021-2025
Educaţie fizică Semestrul I Anul 1 2021-2025
Stiinta solului Semestrul I Anul 2 2020-2024
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare Semestrul I Anul 2 2020-2024
Chimie analitica Semestrul I Anul 2 2020-2024
Fizica atmosferei Semestrul I Anul 2 2020-2024
Mecanica fluidelor Semestrul I Anul 2 2020-2024
Limba Engleză 3 Semestrul I Anul 2 2020-2024
Grafica asistată de calculator Semestrul I Anul 2 2020-2024
Hidraulica Semestrul II Anul 2 2020-2024
Termodinamică Semestrul II Anul 2 2020-2024
Topografie Semestrul II Anul 2 2020-2024
Economia mediului Semestrul II Anul 2 2020-2024
Ştiinţa şi ingineria materialelor Semestrul II Anul 2 2020-2024
Arii naturale protejate Semestrul II Anul 2 2020-2024
Educaţie fizică 3 Semestrul I Anul 2 2020-2024
Analiza instrumentală Semestrul II Anul 2 2020-2024
Surse de radiaţii şi tehnici de protecţie Semestrul II Anul 2 2020-2024
Analiza instrumentală Semestrul II Anul 3 2019-2023
Tehnologii de protecţie a atmosferei şi de prevenire a poluării aerului Semestrul I Anul 3 2019-2023
SIG aplicate la mediu Semestrul I Anul 3 2019-2023
Meteorologie şi climatologie Semestrul I Anul 3 2019-2023
Electrotehnica Semestrul I Anul 3 2019-2023
Hidrologie şi hidrogeologie Semestrul I Anul 3 2019-2023
Tehnologii cu impact redus asupra mediului Semestrul I Anul 3 2019-2023
Reglementări legislative şi tehnice în protcţia mediului Semestrul II Anul 3 2019-2023
Epurarea apelor uzate Semestrul II Anul 3 2019-2023
Electronica Semestrul I Anul 3 2019-2023
SIG aplicate la mediu - proiect Semestrul II Anul 3 2019-2023
Surse de radiaţii si tehnici de protectie Semestrul II Anul 3 2019-2023
Amenajari si construcţii hidrotehnice Semestrul II Anul 3 2019-2023
Imbunatatiri funciare Semestrul II Anul 3 2019-2023
Senzori în controlul mediului Semestrul I Anul 4 2018-2022
Teledetectie si riscuri atmosferice Semestrul I Anul 4 2018-2022
Evaluarea riscurilor şi managementul dezastrelor Semestrul I Anul 4 2018-2022
Evaluarea impactului asupra mediului -proiect Semestrul I Anul 4 2018-2022
Evaluarea impactului asupra mediului Semestrul I Anul 4 2018-2022
Metode de elaborare a actelor de reglementare în protecţia mediului - proiect Semestrul I Anul 4 2018-2022
Sisteme de management de mediu Semestrul I Anul 4 2018-2022
Controlul şi certificarea produselor Semestrul I Anul 4 2018-2022
Elemente de electrochimie si coroziune Semestrul II Anul 4 2018-2022
Organizarea teritoriului Semestrul II Anul 4 2018-2022
Stabilitatea masivelor de pamant Semestrul II Anul 4 2018-2022
Surse de energie regenerabila Semestrul II Anul 4 2018-2022
Gestiunea deşeurilor Semestrul II Anul 4 2018-2022
Automatizarea proceselor tehnologice şi biotehnologice Semestrul II Anul 4 2018-2022

Măsurători terestre şi cadastru

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Analiză matematică Semestrul I Anul 1 2021-2025
Algebră liniară. Geometrie analitică şi diferenţială Semestrul I Anul 1 2021-2025
Geometrie descriptivă Semestrul I Anul 1 2021-2025
Fizică Semestrul I Anul 1 2021-2025
Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografice Semestrul I Anul 1 2021-2025
Instrumente geodezice şi metode de măsurare Semestrul I Anul 1 2021-2025
Matematici speciale 1 Semestrul I Anul 1 2021-2025
Limbi străine 1- Engleza Semestrul I Anul 1 2021-2025
Matematici speciale 2 Semestrul II Anul 1 2021-2025
Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice Semestrul II Anul 1 2021-2025
Limbi straine 2 - Engleza Semestrul II Anul 1 2021-2025
Educatie fizica 2 Semestrul I Anul 1 2021-2025
Topografie 2 Semestrul II Anul 1 2021-2025
Cartografie Semestrul II Anul 1 2021-2025
Desen tehnic si Infografică 1 Semestrul II Anul 1 2021-2025
Geotehnică Semestrul II Anul 1 2021-2025
Teledetecţie Semestrul I Anul 2 2019-2023
Pedologie Semestrul I Anul 2 2019-2023
Desen tehnic şi Infografică 2 Semestrul I Anul 2 2019-2023
Cadastru 1 Semestrul I Anul 2 2019-2023
Fotogrammetrie Semestrul I Anul 2 2019-2023
Reţele geodezice naţionale şi locale 2 Semestrul I Anul 2 2019-2023
Topografie arheologică Semestrul I Anul 2 2019-2023
Desen tehnic şi Infografică 3 Semestrul I Anul 2 2019-2023
Comunicare Semestrul II Anul 2 2019-2023
Prelucrarea automată a datelor geodezice 2 Semestrul II Anul 2 2019-2023
Retele geodezice nationale si locale 1 - Proiect Semestrul II Anul 2 2019-2023
Reţele geodezice naţionale şi locale 1 Semestrul II Anul 2 2019-2023
Bazele geometrice ale fotogrammetriei Semestrul II Anul 2 2019-2023
Informatica aplicata 2 Semestrul II Anul 2 2019-2023
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare Semestrul I Anul 3 2020-2024
Prelucrarea automată a datelor geodezice 1 Semestrul I Anul 3 2020-2024
Informatică aplicată 1 Semestrul I Anul 3 2020-2024
Geodezie elipsoidală Semestrul I Anul 3 2020-2024
Compensarea masuratorilor Semestrul I Anul 3 2020-2024
Topografie 3 Semestrul I Anul 3 2020-2024
Desen cartografic Semestrul I Anul 3 2020-2024
Educatie fizica 3 Semestrul II Anul 3 2020-2024
Limbi moderne 3 - Engleza Semestrul II Anul 3 2020-2024
Masuratori geodezice prin unde Semestrul II Anul 3 2020-2024
Cadastru 2 Semestrul II Anul 3 2020-2024
Limbi moderne 4 - Engleza Semestrul II Anul 3 2020-2024
Educatie fizica 4 Semestrul II Anul 3 2020-2024
Prelucrarea automata a datelor geodezice 2 Semestrul I Anul 3 2020-2024
Proiecţii cartografice Semestrul II Anul 3 2020-2024
Desen cartografic Semestrul II Anul 3 2020-2024
Geodezie satelitara Semestrul II Anul 3 2020-2024
Urmărirea comportării terenurilor şi construcţiilor Semestrul II Anul 3 2020-2024
Amenajarea teritoriului şi urbanism Semestrul II Anul 3 2020-2024
Imbunatatiri funciare şi bonitare cadastrală Semestrul II Anul 3 2020-2024
Cadastru 3 Semestrul I Anul 4 2018-2022
Prelucrarea şi optimizarea reţelelor geodezice Semestrul II Anul 4 2018-2022
Măsurători subterane Semestrul I Anul 4 2018-2022
Evaluarea bunurilor imobile Semestrul I Anul 4 2018-2022
Cadastru Pr Semestrul I Anul 4 2018-2022
Măsurători inginereşti 1 Semestrul I Anul 4 2018-2022
Sisteme informatice în geodezie şi cadastru Semestrul I Anul 4 2018-2022
Măsurări inginereşti 2 Semestrul II Anul 4 2018-2022
Planning urban Semestrul I Anul 4 2018-2022
Sisteme informatice în măsurători terestre Semestrul II Anul 4 2018-2022
Managementul activităţilor de măsurători terestre Semestrul II Anul 4 2018-2022
Construcţii hidrotehnice şi reţele tehnico-edilitare Semestrul II Anul 4 2018-2022

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Analiza matematică Semestrul I Anul 1 2021-2025
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Semestrul I Anul 1 2021-2025
Geometrie descriptivă Semestrul I Anul 1 2021-2025
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare Semestrul I Anul 1 2021-2025
Fizică Semestrul I Anul 1 2021-2025
Chimie Semestrul I Anul 1 2021-2025
Limbi străine 1- Engleza Semestrul I Anul 1 2021-2025
Educaţie fizică Semestrul I Anul 1 2021-2025
Matematici speciale Semestrul II Anul 1 2021-2025
Mecanică 1 Semestrul II Anul 1 2021-2025
Limbi străine 2 - Engleza Semestrul II Anul 1 2021-2025
Educaţie Fizică 2 Semestrul II Anul 1 2021-2025
Topografie 1 Semestrul II Anul 1 2021-2025
Desen tehnic şi Infografică 1 Semestrul II Anul 1 2021-2025
Materiale de construcţii Semestrul II Anul 1 2021-2025
Urbanism şi amenajarea teritoriului Semestrul II Anul 1 2021-2025
Mecanică 2 Semestrul I Anul 2 2020-2024
Rezistenţa materialelor 1 Semestrul I Anul 2 2020-2024
Desen tehnic şi Infografică 2 Semestrul I Anul 2 2020-2024
Informatică aplicată 1 Semestrul I Anul 2 2020-2024
Topografie 2 Semestrul I Anul 2 2020-2024
Mecanica fluidelor şi hidraulică Semestrul I Anul 2 2020-2024
Limbi străine 3 - Engleză Semestrul I Anul 2 2020-2024
Educaţie fizică 3 Semestrul I Anul 2 2020-2024
Rezistenţa materialelor 2 Semestrul II Anul 2 2020-2024
Statica şi stabilitatea construcţiilor Semestrul II Anul 2 2020-2024
Comunicare Semestrul I Anul 2 2020-2024
Limbi străine 4 - Engleză Semestrul II Anul 2 2020-2024
Educaţie fizica 4 Semestrul II Anul 2 2020-2024
Informatică aplicată 2 Semestrul II Anul 2 2020-2024
Cadastru urban Semestrul II Anul 2 2020-2024
Geotehnică Semestrul II Anul 2 2020-2024
Economie generală Semestrul II Anul 2 2020-2024
Fundaţii Semestrul I Anul 3 2019-2023
Clădiri Semestrul I Anul 3 2019-2023
Beton armat şi precomprimat Semestrul I Anul 3 2019-2023
Construcţii din lemn Semestrul I Anul 3 2019-2023
Cadastru urban - proiect Semestrul I Anul 3 2019-2023
Elemente de arhitectură şi sistematizare Semestrul I Anul 3 2019-2023
Sisteme informatice de management al activităţii urbane Semestrul I Anul 3 2019-2023
Utilizarea teledetecţiei în urbanism şi amenajarea teritoriului Semestrul I Anul 3 2019-2023
Construcţii din beton armat şi precomprimat Semestrul II Anul 3 2019-2023
Construcţii din beton armat şi precomprimat - Proiect Semestrul II Anul 3 2019-2023
Dinamică şi elemente de inginerie seismică Semestrul II Anul 3 2019-2023
Tratarea şi epurarea apei Semestrul II Anul 3 2019-2023
Căi de comunicaţii Semestrul II Anul 3 2019-2023
Ingineria traficului urban Semestrul II Anul 3 2019-2023
Reţele hidroedilitare Semestrul II Anul 3 2019-2023
Construcţii metalice Semestrul I Anul 4 2018-2022
Întreţinerea infrastructurii urbane şi de transport Semestrul I Anul 4 2018-2022
Management urban Semestrul I Anul 4 2018-2022
Arhitectură şi design urban Semestrul I Anul 4 2018-2022
Evaluări imobiliare Semestrul I Anul 4 2018-2022
Evaluări imobiliare Semestrul I Anul 4 2018-2022
Renovare urbană şi rurală Semestrul I Anul 4 2018-2022
Evaluarea riscurilor si managementul dezastrelor Semestrul I Anul 4 2018-2022
Cooperare internațională în urbanism și amenajarea teritoriului Semestrul II Anul 4 2018-2022
Evaluari imobiliare-Proiect Semestrul II Anul 4 2018-2022
Urmărirea comportării terenurilor şi construcţiilor Semestrul II Anul 4 2018-2022
Retele electrice si iluminat urban Semestrul II Anul 4 2018-2022
Tehnologia si mecanizarea lucrărilor de construcții Semestrul II Anul 4 2018-2022
Organizarea și managementul lucrărilor de construcții Semestrul II Anul 4 2018-2022

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Managementul imobilelor cu destinaţie foerestieră Semestrul I Anul 1 2021-2023
Geomatică Semestrul I Anul 1 2021-2023
Evaluarea fondului funciar Semestrul I Anul 1 2021-2023
Matematici Superioare Semestrul I Anul 1 2021-2023
Etică şi integritate academică Semestrul I Anul 1 2021-2023
Practică profesională Semestrul I Anul 1 2021-2023
Geomorfologie şi elemente de risc în managementul terenurilor Semestrul II Anul 1 2021-2023
Cadastru digital şi Carte funciară Semestrul II Anul 1 2021-2023
Cadastrul zonelor urbane Semestrul II Anul 1 2021-2023
Norme şi normative în managementul imobiliar Semestrul II Anul 1 2021-2023
Analiză spaţială şi cartografie enviromentală Semestrul II Anul 1 2021-2023
Practică profesională Semestrul II Anul 1 2021-2023
GIS în Cadastru Imobiliar Semestrul I Anul 2 2020-2022
Evidenţa cadastrală a patrimoniului natural şi antropic Semestrul I Anul 2 2020-2022
Bănci de date urbane Semestrul I Anul 2 2020-2022
Management imobiliar Semestrul I Anul 2 2020-2022
Lucrări topografice speciale Semestrul I Anul 2 2020-2022
Practică proiectare Semestrul I Anul 2 2020-2022
Managementul zonelor afectate de exploatări miniere Semestrul II Anul 2 2020-2022
Monitorizarea construcţiilor Semestrul II Anul 2 2020-2022

Programare avansată şi baze de date

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Analiza şi proiectarea sistemelor informatice Semestrul I Anul 1 2021-2023
Tehnici avansate de programare orientată obiect Semestrul I Anul 1 2021-2023
Elemente avansate de programare Web Semestrul I Anul 1 2021-2023
Implementarea concurentei in limbaje de programare Semestrul I Anul 1 2021-2023
Data Mining Semestrul II Anul 1 2021-2023
Baze de date Orientate Obiect Semestrul II Anul 1 2021-2023
Calcul neuronal Semestrul II Anul 1 2021-2023
Tehnici şi tehnologii multimedia Semestrul II Anul 1 2021-2023
Securitatea software Semestrul I Anul 2 2020-2022
Tehnici avansate de stocare si exploatare a bazelor de date Semestrul I Anul 2 2020-2022
Etică şi integritate academică Semestrul I Anul 2 2020-2022
Modele ale cercetarii operationale Semestrul I Anul 2 2020-2022
Verificarea şi validarea sistemelor software Semestrul I Anul 2 2020-2022
Auditul sistemelor informatice Semestrul II Anul 2 2020-2022
Programare orientata pe componente Semestrul II Anul 2 2020-2022
Proiect software in echipa Semestrul II Anul 2 2020-2022
Modele si tehnici de programare in realitatea virtuala-VRML Semestrul II Anul 2 2020-2022

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Bilantul si evaluarea de mediu pentru planuri si programe Semestrul I Anul 1 2021-2023
Monitorizarea integrată a mediului Semestrul I Anul 1 2021-2023
Dezvoltarea durabilă şi managementul costurilor de mediu Semestrul I Anul 1 2021-2023
Analiza si evaluarea ciclului de viata al produselor Semestrul I Anul 1 2021-2023
Etică şi integritate academică Semestrul I Anul 1 2021-2023
Prevenirea şi controlul integrat al poluării industriale Semestrul II Anul 1 2021-2023
Politici, instituţii şi strategii de mediu Semestrul II Anul 1 2021-2023
Managementul integrat al deşeurilor Semestrul II Anul 1 2021-2023
Analiză spaţială şi cartografie environmentală Semestrul II Anul 1 2021-2023
Modelarea şi simularea poluării mediului Semestrul I Anul 2 2020-2022
Audit şi certificare de mediu Semestrul I Anul 2 2020-2022
Evaluarea adecvată şi managementul ariilor protejate Semestrul I Anul 2 2020-2022
Concepţia clădirilor cu impact redus asupra mediului Semestrul I Anul 2 2020-2022
Evaluarea şi managementul riscurilor substanţelor periculoase Semestrul II Anul 2 2020-2022
Managementul proiectelor de mediu Semestrul II Anul 2 2020-2022
Sisteme inteligente distribuite pentru evaluarea şi managementul mediului Semestrul II Anul 2 2020-2022

Sisteme electronice inteligente avansate

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Matematică inginerească în modelarea sistemelor electronice Semestrul I Anul 1 2021-2023
Medii de programare şi arhitecturi software dedicate Semestrul I Anul 1 2021-2023
Programarea sistemelor automate numerice cu PLC Semestrul I Anul 1 2021-2023
Microacţionări electronice Semestrul I Anul 1 2021-2023
Etică şi integritate academică Semestrul I Anul 1 2021-2023
Sisteme de comunicaţii industriale flexibile Semestrul II Anul 1 2021-2023
Programare SoC pentru timp real Semestrul II Anul 1 2021-2023
Sisteme avansate de măsurare, procesare şi transmitere a informaţiei Semestrul II Anul 1 2021-2023
Proiect specialitate Semestrul II Anul 1 2021-2023
Sisteme informaționale automotive/Sisteme electronice integrate pentru dezvoltarea ansamblurilor electronice Semestrul II Anul 1 2021-2023
Sisteme de vedere artificială în structuri de control Semestrul I Anul 2 2020-2022
Sisteme avansate de control şi diagnoză/Proiectarea sistemelor optoelectronice auto Semestrul I Anul 2 2020-2022
Elemente avansate de proiectare a sistemelor electronice dedicate Semestrul I Anul 2 2020-2022
Procesarea semnalelor şi recunoaşterea patern-urilor. Aplicaţii din imagistica auto şi medicală Semestrul I Anul 2 2020-2022
Norme , standarde şi prescripţii tehnice specifice industriei Semestrul II Anul 2 2020-2022
Sisteme numerice de comandă şi control Semestrul II Anul 2 2020-2022

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK