Programe de studiu pentru licenta

Informatică

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Programul de studiu Informatică din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești oferă absolvenților capacitatea de a specifica, proiecta și dezvolta programe, de a opera, utiliza și întreține produse program. Un accent important se pune pe capacitatea absolvenților de a opera, utiliza și administra sisteme de calcul, rețele de calculatoare, sisteme de gestiune a bazelor de date. Prin intermediul modulului pedagogic se oferă absolvenților competențele de instruire în tehnologia informației la nivelul învățământului primar și gimnazial. Absolvenții cursurilor de licență au posibilitatea de însușire a tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecționare în Programare avansată și Baze de date, oferite de studii masterale.

 

Vezi mai mult ...

Informatică (în limba engleză)

Accredited Program, duration of studies 3 years / 180 credits

The Bachelor's Degree program in Computer Science has the main mission to develop high-level skills in the field of Computer Science, aiming to train the necessary specialists in the labor market. According to a recent study by the recruitment company Brainspotting, in Romania about 110,000 people are employed in the IT field and annually the number of graduates in this field is about 12,000 graduates. The Romanian universities provide a number of approx. 8500 computer scientists, which does not sufficiently cover the labor market needs. Thus, the proposal of some degree studies in the field of Informatics represents a consequence of the requests from the economic environment, respectively, an adaptation of the university environment to the demands on the labor market.

Electronică aplicată

Program Acreditat, durata studiilor 4 ani/240 credite

Specializarea "Electronică Aplicată" oferă studenţilor o pregătire generală în domeniul electronicii, dar şi aprofundarea cunoştinţelor şi a deprinderilor practice în direcţii precum electronica industrială, electronica medicală şi telecomunicaţiile. Strategia de pregătire a absolvenților specializării "Electronică Aplicată" urmărește integrarea rapidă şi eficientă în domeniile specifice de pe piaţa muncii. În acest sens, competențele dobândite de absolvenți, structura planului de învățământ și conținutul programelor analitice au fost stabilite în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu prevederile Cadrului National al Calificărilor din învățământul superior, ţinând cont de specificul general al domeniilor de inserție pe piața muncii dar și de specificul regional al acesteia. Totodată competențele absolvenților sunt armonizate cu necesitățile mobilității pe piața economică, regională și europeană. Prin structura sa, planul de învățământ al specializării asigură absolvenților continuarea studiilor printr-un program de studii de masterat, dar și accesul la programele masterale ale domeniilor conexe.

 

Vezi mai mult ...

Ingineria mediului

Program Acreditat, durata studiilor 4 ani/240 credite

Specializarea Ingineria Mediului din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pregăteşte ingineri în conformitate cu principiul de participare-implicare directă la alegerea traiectoriei formative, printr-un proces flexibil de învăţare, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă. În domeniul pregătirii profesionale se evidențiază acumularea de cunoştinţe cu caracter aplicativ. Toate disciplinele sunt alcătuite astfel încât să îndeplinească cerințele de instruire impuse de standardele actuale din Uniunea Europeană. Programul de licenţă Ingineria Mediului, specializarea Ingineria Mediului are acces, în funcţie de nevoi, la toate spaţiile Universităţii. În mod particular, acest program dispune în două corpuri de clădire modernizate (Corpurile C şi D), de săli de curs şi de seminar, cabinete, sală de lectură, sală de sport. În plus, studenții beneficiază de laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație în cadrul cărora dobândesc abilitățile practice necesare la integrarea pe piața muncii. Studenții pasionați de anumite teme de studiu pot desfășura activități individuale de cercetare în laboratoare, pot activa în cadrul Cercului Științific Studențesc de Ingineria Mediului şi își pot prezenta lucrările în cadrul Sesiunilor Științifice Studențești organizate de Universitate.

 

Vezi mai mult ...

Măsurători terestre şi cadastru

Program Acreditat, durata studiilor 4 ani/240 credite

Dezvoltarea învăţământului în sfera măsurătorilor terestre s-a impus atât la nivel naţional, cât şi pe plan local, din necesităţi economice şi ştiinţifice, ţinându-se cont că numărul specialiştilor în domeniul măsurătorilor terestre este sub cerinţele acestui domeniu de activitate. Schimbările structurale survenite în ţara noastră, după anul 1989, prin trecerea la economia de piaţă şi dezvoltarea proprietăţii private, au produs schimbări fundamentale şi în domeniul cadastrului, atât în ceea ce priveşte evidenţa bunurilor imobile cât şi a reprezentărilor grafice ale acestora. Actualizarea şi modernizarea cadastrului, pentru a-l face multifuncţional, necesită un număr mare de specialişti, cu o distribuţie pe cât posibil uniformă la nivel naţional. Completarea necesarului de specialişti în domeniul Cadastrului reprezintă o prioritate absolută pentru economia şi societatea românească, având în vedere necesitatea introducerii şi întreţinerii Cadastrului general pe întreg teritoriul României și înregistrarea tuturor imobilelor în Cartea Funciară.

 

Vezi mai mult ...

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

Program Acreditat, durata studiilor 4 ani/240 credite

Misiunea programului de studii „Inginerie urbană şi dezvoltare regională” constă în formarea de ingineri constructori, pregătiţi să activeze atât în administraţia publică cât şi în cadrul firmelor de proiectare şi de execuţie acreditate în domeniul ingineriei civile. Aceştia vor trebui să fie apţi să îşi desfăşoare activitatea în cadrul unor echipe mixte alături de arhitecţi, urbanişti, topografi, economişti şi jurişti în cadrul soluţionării problemelor de dezvoltare urbană, regională şi implementării proiectelor de infrastructură din acest domeniu. Pe baza competenţelor obţinute în urma parcurgerii programului de licenţă „Inginerie urbană şi dezvoltare regională”, absolvenţii vor putea fi inserati pe piata muncii, asigurând legătura între parteneriatul public şi privat, prin activarea în toate etapele unui proiect, de la fundamentare, până la operarea şi monitorizarea activităţilor implementate.

Vezi mai mult ...

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK