Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 22.02.2017

HOTĂRÂREA NR. 2.1.

Se validează Hotărârile Biroului Permanent al Senatului din 31.01.2017, respectiv:
HOTĂRÂREA NR. 1.1.1. Aprobarea înființării programului de studii universitare de masterat: Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate” în cadrul domeniului de masterat Asistență socială și plata taxei de depunerea a dosarului de acreditare la ARACIS. 

HOTĂRÂREA NR. 1.1.2. Aprobarea desfășurării comasate, pe perioada semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017, a programelor de formare a competențelor didactice în regim postuniversitar, în regim cu taxă,  respectiv:
Program de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, nivel I
Program de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, nivel II
Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Formarea profesorilor itineranți și de sprijin pentru incluziunea socială și educațională a copiilor, a tinerilor și a persoanelor vulnerabile.
Perioada de înscriere: 20.02.2017 – 24.02.2017
Termenele de achitare a taxei de studiu: prima tranșă până la data de 15.03.2017; a doua tranșă până la data de 30.04.2017.    

HOTĂRÂREA NR. 1.1.3. Aprobarea unor modificări privind componența comisiilor de concurs, aprobate în ședința Biroului permanent al Senatului din 07.12.2016 și validate în ședința Senatului din 14.12.2016, pentru ocuparea următoarelor posturi din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale:
Departamentul de Științe Juridice și Administrative
    Conferențiar, poz. 1  
-    D-l prof. univ. dr. Eugen Chelaru de la Universitatea din Pitești o înlocuiește pe d-na conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu în calitate de președinte al comisiei;
-    Locul d-lui prof. univ. dr. Eugen Chelaru va fi ocupat de d-na conf. univ. dr. Andreea Drăghici, de la Universitatea din Pitești în calitate de membru al comisiei.
   Conferențiar, poz. 2
-    D-l prof. univ. dr. Eugen Chelaru de la Universitatea din Pitești o înlocuiește pe d-na conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu în calitate de președinte al comisiei;
- Locul d-lui prof. univ. dr. Eugen Chelaru va fi ocupat de d-na conf. univ. dr. Doina Popescu, de la Universitatea din Pitești. în calitate de membru al comisiei.  

HOTĂRÂREA NR. 2.2.

Se aprobă Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2016.

Raport de evaluare internă a calității educației pentru anul 2016 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.3.

Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2017.

Plan de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.4.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Raport asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.5.

Se aprobă Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul proiectelor în anul 2016.

Raport de activitate a Centrului pentru Managementul proiectelor în anul 2016 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.6.

Se aprobă rapoartele de activitate a comisiilor de specialitate ale Senatului, în anul 2016, respectiv:
-    Raportul de activitate a Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii și promovare instituțională;
-    Raportul de activitate a Comisiei pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse;
-    Raportul de activitate a Comisiei pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul social;
-    Raportul de activitate a Comisiei pentru distincții universitare și titluri onorifice;
-    Raportul de activitate a Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale;
-    Raportul de activitate a Comisiei pentru de buget – finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative;
-    Raportul de activitate a Comisiei juridice.

Raport de activitate a Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii și promovare instituțională - 2016 Descarcă
Raport de activitate a Comisiei pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse - 2016 Descarcă
Raport de activitate a Comisiei pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul social - 2016 Descarcă
Raport de activitate a Comisiei pentru distincții universitare și titluri onorifice - 2016 Descarcă
Raport de activitate a Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale - 2016 Descarcă
Raport de activitate a Comisiei pentru de buget – finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative - 2016 Descarcă
Raport de activitate a Comisiei juridice - 2016 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.7.

Se aprobă Raportul de activitate a Bibliotecii Universitare pe anul 2016.

Raport de activitate a Bibliotecii Universitare pe anul 2016 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.8.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului IT.

Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului IT Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.9.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de cercetare „GEOMATICA”.

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de cercetare „GEOMATICA” Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.10.

Se aprobă acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA d-lui prof. univ. dr. Paul Șchiopu, de la Universitatea Politehnica din București, la propunerea Departamentului de Științe Exacte și Inginerești.

HOTĂRÂREA NR. 2.11.

Se aprobă Procedura operațională PO 003 privind gestionare, completarea și eliberarea actelor de studii în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Procedura operațională PO 003 privind gestionare, completarea și eliberarea actelor de studii în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.12.

Se aprobă rapoartele asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice desfășurate în sem. I al anului universitar 2016-2017 și rezultatele acestora, după cum urmează:
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie

Conferențiar universitar, poziția 3B, disciplinele: Introducere în istoria veche a românilor; Introducere în istoria veche universală; Civilizația geto-dacică în contextul lumii antice; Habitatul în preistorie; Arheologia de salvare și soluții de conservare in situ.
Câștigătorul concursului: Popa Cristian Ioan

Departamentul de Filologie
Conferențiar universitar, poziția 2B, disciplinele: Analiza textului. Elemente de fonetică, lexicologie și semantică; Analiză conversațională; Limba engleză. Pragmatică; Cultură și civilizație americană. 
Câștigătorul concursului: Bărbuleț Gabriel 

Asistent universitar, poziția 4B, durată determinată, disciplinele: Limba străină engleză; Limba străină I; Limba străină II; 
Câștigătorul concursului: Mureșan Maria Elisabeta 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Departamentul de Finanțe Contabilitate
Lector universitar, poziția 4, disciplinele: Tehnici și metode de evaluare a entităților; Contabilitate în asigurări; Bazale contabilității; Contabilitate financiară fundamentală; Contabilitate asistată de calculator; Fiscalitate; Sisteme informatice de gestiune; Norme contabile internaționale pentru sectorul public; Contabilitatea operațiunilor speciale; Sisteme informatice de gestiune.
Câștigătorul concursului: Cioca Ionela Cornelia

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Profesor universitar, poziția 1, disciplinele: Medii de programare și arhitecturi software dedicate; Roboti inteligenți; Computational intelligence; Programare Mobile.
Câștigătorul concursului: Oltean Mihai Nicolae

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Juridice și Administrative

Conferențiar universitar, poziția 1, disciplinele: Drept civil – contracte; Drept civil – succesiuni; Etică și deontologie în administrația publică. 
Câștigătorul concursului: Tudorașcu Miruna Mihaela

Conferențiar universitar, poziția 2, disciplinele: Drept roman; Dreptul muncii și securității sociale I; Dreptul muncii și securității sociale II; Dreptul muncii și securității sociale;  Arbitraj intern și internațional.
Câștigătorul concursului: Hurbean Ada

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Lector universitar, poziția 1, disciplinele: Managementul calității în educație; Consiliere educațională și managementul carierei; Managementul clasei de elevi; Managementul clasei/grupei; Orientare școlară și profesională; Evaluarea factorilor de risc în mediul școlar.
Câștigătorul concursului: Heman Iulia

Departamentul de Educație Fizică și Sport
Lector universitar, poziția 3, disciplinele: Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: fotbal și handbal; Teoria și practica în sporturile de combat (judo); Metodica predării fotbalului în școală.
Câștigătorul concursului: Ursu Vasile Emil

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Departamentul de Teologie și Asistență socială

Conferențiar universitar, poziția 2, disciplinele: Omiletică și catehetică (I); Omiletică și catehetică (II); Omiletică și catehetică (III); Omiletică și catehetică (IV); Catehismele moderne și confesionalismul.
Câștigătorul concursului: Jan Nicolae

Lector universitar, poziția 6, disciplinele: Practică artistică - ansamblu psaltic (1); Practică artistică - ansamblu psaltic (2); Cânt bizantin (3); Paleografie muzicală bizantină (3); Practică artistică - ansamblu psaltic (3); Cânt bizantin (4); Paleografie muzicală bizantină (4); Practică artistică - ansamblu psaltic (4); Cânt bizantin (5); Practica artistică - ansamblu psaltic (5); Cânt bizantin (6); Practica artistică - ansamblu psaltic (6); Citire de partituri (1); Istoria muzicii bizantine (3); Istoria muzicii bizantine (4); Cânt bizantin (2).
Câștigătorul concursului: Nechita Costel Mirel

Lector universitar, poziția 7, disciplinele: Teoria instrumentelor muzicale (1); Teoria instrumentelor muzicale (2); Citire de partituri (2); Canto coral pe voci (2/h) (1); Citire de partituri (1).
Câștigătorul concursului: Simionescu Dorin Mircea
 

Asistent universitar, poziția 12, disciplinele: Teologie morală (IV); Spiritualitatea Bizanțului (II); Istoria Bizanţului (I); Spiritualitatea Bizanţului (I); Teologie dogmatică, simbolică și fundamentală (III); Teologie Dogmatică (III); Teologie Dogmatică (IV); Teologie pastorală (I); Teologie pastorală (II); Practică liturgică (1); Practică liturgică (2); Practică omiletică (2); Practică omiletică (1); Istoria şi filosofia religiilor (III); Teologie liturgică: Liturgică generală (II); Patrologie (II); Patrologie (I); Istoria Bisericii Ortodoxe Române (IV); Patrologie (IV); Patrologie (III); Teologie morală (II); Teologie liturgică: Liturgică generală (I); Istoria şi filozofia religiilor (I); Misiologie ortodoxă (II); Misiologie ortodoxă (IV); Muzică teoretică (I); Teologie dogmatică, simbolică și fundamentală (I).
Câștigătorul concursului: Brudiu Răzvan

HOTĂRÂREA NR. 2.13.

Se aprobă cererea d-nei Lazăr Lia Doina pentru acordarea unui concediu fără plată în perioada 01.03.2017 – 31.05.2017.

HOTĂRÂREA NR. 2.14.

Se aprobă propunerea Facultății de Drept și Științe Sociale privind organizarea examenului de licență, pentru absolvenții specializării  Educație fizică și sportivă (AP), din domeniul de licență Educație fizică și sport, promoția 2017, în cadrul Universității din Pitești.    

HOTĂRÂREA NR. 2.15.

Se aprobă propunerea Facultății de Drept și Științe Sociale privind organizarea examenului de licență, pentru absolvenții specializării  Terapie ocupațională (AP), din domeniul de licență Psihologie, promoția 2017, în cadrul Universității din Pitești.

HOTĂRÂREA NR. 2.16.

Se aprobă propunerea Facultății de Istorie și Filologie privind organizarea examenului de licență, pentru absolvenții specializării  Traducere și interpretare (AP), din domeniul de licență Limbi moderne aplicate, promoția 2017, în cadrul Universității din Craiova.

HOTĂRÂREA NR. 2.17.

Se aprobă propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă privind organizarea examenului de licență, pentru absolvenții specializării  Muzică bisericească (AP), din domeniul de licență Muzică, promoția 2017, în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

HOTĂRÂREA NR. 2.18.

Se aprobă propunerile următoarelor departamente privind ocuparea, în regim de plata cu ora, a posturilor vacante din statele de funcții, în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, conform documentelor anexate:
Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing
Departamentul de Finanțe Contabilitate
Departamentul de Științe Exacte și Inginerești
Departamentul de Filologie
Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie
Departamentul Științe Juridice și Administrative
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Departamentul de Educației Fizică și Sport
Departamentul de Teologie și Asistență Socială

HOTĂRÂREA NR. 2.19.

Se aprobă referatul d-nei conf. univ. dr. Ioana Todor privind reducerea taxei aferentă programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Formarea profesorilor itineranți și de sprijin pentru incluziunea socială și educațională a copiilor, a tinerilor și a persoanelor vulnerabile la, la valoarea de 1000 RON, pentru cursanții cetățeni români, cadre didactice din învățământul preuniversitar.

HOTĂRÂREA NR. 2.20.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:
Întreruperea studiilor doctorale
drd. Rogojan Iulia (2 ani) – domeniul Istorie
drd. Șlevaș Teofil (1 an) – domeniul Teologie
Reluarea studiilor doctorale 
drd Focșan Eleonora – domeniul Contabilitate (cu plata bursei pentru lunile restante.

HOTĂRÂREA NR. 2.21.

Se aprobă referatul d-lui lect. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind returnarea taxei achitate de studentul Amireh Osama Nedal (Palestina), în valoare de 990 euro, student aflat la studii în Anul pregătitor de învățare a limbii române, având în vedere schimbarea statutului financiar al acestuia în student bursier al statului român, începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017.

HOTĂRÂREA NR. 2.22.

Se aprobă cererea d-lui lect. univ. dr. Sorin Ciprian Teiușan privind publicarea, în Seria Didactica a cursurilor: Contabilitate asistată de calculator, Fiscalitate, Control de gestiune și Contabilitate managerială.

HOTĂRÂREA NR. 2.23.

Se aprobă solicitarea Universității ALMA MATER din Sibiu pentru organizarea și susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, de către absolvenții promoției 2017, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, în cadrul Universității  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Drept și Științe Sociale. 
Organizarea examenului de licență se va face conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență/masterat în cadrul Universității  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în baza unui protocol încheiat între cele două instituții.
 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK