Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.04.2017

HOTĂRÂREA NR. 4.1.

Se validează  Hotărârile Biroului Permanent al Senatului din data de 03 aprilie 2017.

HOTĂRÂREA NR. 4.2.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului de Onoare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Se aprobă componența nominală a Senatului de Onoare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulament de organizare și funcționare a Senatului de Onoare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.3.

Se aprobă Anexele la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cuprinzând Standardele minime și obligatorii interne pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, pe domeniile specifice postului, actualizate conform OMEN nr. 6.129/20.12.2016.

Anexa nr. 5 - Comisia de Ştiinţele Pământului Descarcă
Anexa nr. 14 - Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale Descarcă
Anexa nr. 15 - Comisia Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor Descarcă
Anexa nr. 24 - Comisia de Ştiinţe juridice Descarcă
Anexa nr. 27 - Comisia de Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor Descarcă
Anexa nr. 28 - Comisia de Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport Descarcă
Anexa nr. 29 - Comisia de Filologie Descarcă
Anexa nr. 30 - Comisia de Filosofie Descarcă
Anexa nr. 31 - Comisia de Istorie şi studii culturale Descarcă
Anexa nr. 32 - Comisia de Teologie Descarcă
Anexa nr. 35 - Comisia de Artele spectacolului Descarcă
Anexa - Funcţii de cercetare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.4.

Se aprobă actualizarea Anexei la Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2017 – 2018, privind Cifra de școlarizare a cetățenilor români, a cetățenilor de etnie romă, a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini, în anul universitar 2017-2018, pentru Ciclul I – studii universitare de licență și  taxele de școlarizare aferente programelor de studii.
Se aprobă Cifra de școlarizare pentru acceptarea la studii a cetățenilor străini în Anul pregătitor de învățare a limbii române, în anul universitar 2017 – 2018

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 4.4. Descarcă
Cifra de școlarizare pentru acceptarea la studii a cetățenilor străini în Anul pregătitor de învățare a limbii române, în anul universitar 2017 – 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.5.

Se aprobă actualizarea Anexei la Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2017 – 2018, privind Cifra de școlarizare a cetățenilor români, a cetățenilor de etnie romă, a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini, în anul universitar 2017-2018, pentru Ciclul II – studii universitare de masterat și taxele de școlarizare aferente programelor de studii.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 4.5. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.6.

Se aprobă Procedura operațională PO 07. 005 privind întocmirea, depunerea și verificarea dosarelor de bursă de ajutor social

Procedura operațională PO 07. 005 privind întocmirea, depunerea și verificarea dosarelor de bursă de ajutor social Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.7.

Se aprobă Metodologia de admitere la studii și de școlarizare a cetățenilor străini,  în anul universitar 2017-2018

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 4.7. Descarcă
Metodologia de admitere la studii și de școlarizare a cetățenilor străini,  în anul universitar 2017-2018 Descarcă
Anexa 1 - Numărul de locuri pentru admiterea în anul universitar 2017-2018, a cetăţenilor străini pe cont propriu valutar şi taxele de studii Descarcă
Anexa 2 - Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii Descarcă
Anexa 3 - Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de MEN pentru înscrierea cetăţenilor străini la studii universitare de licenţă Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.8.

Se aprobă componența comisiilor de admitere la studii universitare de licență și masterat în anul universitar 2017-2018, sesiunile iulie-august și septembrie 2017. 

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 4.8. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.9.

Se aprobă componența comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, promoția 2017 și calendarul desfășurării examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iunie-iulie 2017.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 4.9. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.10.

Se aprobă componența comisiilor pentru examenele de absolvire a studiilor în cadrul programului de pregătire psihopedagogică, nivel I, nivel II și curs postuniversitar, în anul 2017 și calendarul desfășurării examenelor de absolvire.

HOTĂRÂREA NR. 4.11.

Se aprobă Regulamentul privind inițierea, aprobarea și monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul  Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,  completat potrivit prevederilor legale.

Regulament privind inițierea, aprobarea și monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul  Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.12.

Se aprobă Procedura operațională - PO 22. 003, privind înscrierea în vederea susținerii tezei de doctorat, revizuită.

Procedura operațională - PO 22. 003, privind înscrierea în vederea susținerii tezei de doctorat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.13.

Se aprobă Ghidul de redactare a tezelor de doctorat în domeniul Teologie.

Ghidul de redactare a tezelor de doctorat în domeniul Teologie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.14.

Se aprobă Ghidul de redactare a tezelor de doctorat în domeniul Istorie

Ghidul de redactare a tezelor de doctorat în domeniul Istorie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.15.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof. CZESŁAW DŹWIGAJ, Ph.D., de la Academy of Fine Arts in Kraków, Poland, la propunerea Departamentului de Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 4.16.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Radu Ciuceanu, Directorul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, la propunerea Departamentului de Teologie și Asistență socială.

HOTĂRÂREA NR. 4.17.

Se aprobă acordarea gradației de merit, vacantată în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, d-nei lect. univ. dr. univ. dr. Simion Mihaela Bogdana, pentru perioada 01.05.2017 – 31.05.2020.

HOTĂRÂREA NR. 4.18.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi privind:
Prelungirea studiilor doctorale
1.    Avram (Boitoș) Camelia – domeniul Contabilitate, 6 luni
2.    Jeler (Popa) Ioana - domeniul Contabilitate, 6 luni
3.    Bufnea Cosmin - domeniul Teologie, 6 luni
4.    Ghidarcea Marius Costel - domeniul Teologie, 6 luni
5.    Filimon Ioan - domeniul Teologie, 6 luni
6.    Resceanu Cătălin Marius - domeniul Teologie, 6 luni
7.    Achim George Daniel - domeniul Teologie, 6 luni
8.    Verzea Gheorghe - domeniul Teologie, 6 luni
9.    Katinean Alxexandru - domeniul Teologie, 6 luni
10.    Nedelcu Iulian - domeniul Teologie, 6 luni
11.    Cîmpan Georgeta - domeniul Istorie, 6 luni
12.    Curelea Dragoș Lucian - domeniul Istorie, 6 luni
13.    Drîmbărean Matei - domeniul Istorie, 6 luni 
14.    Gînță Carmen Ana - domeniul Istorie, 1 an
15.    Sajadi (Aminian) Badrossadat - domeniul Istorie, 6 luni
16.    Sărac Emilia Camelia - domeniul Istorie, 6 luni
17.    Șuteu Achim Călin - domeniul Istorie, 6 luni
18.    Iancu (Micu - Oțelea) Aritina Raluca - domeniul Filologie, 6 luni
19.    Costea Alexandra - domeniul Filologie, 6 luni
20.    Roșca (Mureșan) Maria Elisabeta - domeniul Filologie, 6 luni
21.    Balea (Andrasciuc) Mara Daniela - domeniul Filologie, 6 luni
Întreruperea studiilor doctorale
1.    Nistor Ioan - domeniul Teologie, 2 ani
Retragerea de la studiile doctorale
1.    Focșan Eleonora Ionela - domeniul Contabilitate
2.    Chrteș Florina - domeniul Contabilitate
3.    Hălălai Oana Victoria - - domeniul Filologie
Se aprobă referatul CSUD privind exmatricularea de la studiile universitare de doctorat, domeniul Istorie, a d-nei Boncuț Nicoleta.
 

HOTĂRÂREA NR. 4.19.

Se aprobă cererea d-nei conf. univ. dr. Letiția Muntean -Trif  pentru reeditarea, în Seria Didactica, a suportului de curs: Psihologie. Ghid pentru pregătirea gradelor didactice

HOTĂRÂREA NR. 4.20.

Se aprobă referatul d-lui conf. univ. dr. Attila Tamas Szora privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Senatului de pentru Buget-Finanțe și de Monitorizare a Activităților Tehnice și Administrative,  în ceea ce privește creșterea numărului de membrii de la 8 – 11 la 9 – 13, prin atragerea de membri suplimentari cu pregătire economică, având în vedere atribuțiile complexe ale comisiei. 

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei Senatului de pentru Buget-Finanțe și de Monitorizare a Activităților Tehnice și Administrative Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.21

Se aprobă referatul Facultății de Teologie Ortodoxă privind devansarea perioadei programate pentru sesiunea de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor,  începând cu 27 iunie  2017.

HOTĂRÂREA NR. 4.22.

Se aprobă solicitarea Universității Dunărea de Jos din Galați pentru organizarea și susținerea, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, specializarea  Măsurători terestre și cadastru (domeniul Inginerie geodezică), de către absolvenții Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești,  promoția 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, a Ordinului MEN nr 6125/20.12.2106 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație și a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat,  în anul 2017, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
Taxa de participare la examen este de 800 lei/student. 
 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK