Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 08.06.2017

HOTĂRÂREA NR. 6.1.

Se validează hotărârile aprobate de Biroului Permanent al Senatului în data de 05.05.2017.

HOTĂRÂREA NR. 6.2.

Se validează hotărârile aprobate de Biroului Permanent al Senatului din data de 12.05.2017.

HOTĂRÂREA NR. 6.3.

Se aprobă Procedura operațională PO 14. 001 privind inițierea și aprobarea unor noi programe de studii (revizie). 

Procedura operațională PO 14. 001 privind inițierea și aprobarea unor noi programe de studii Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.4.

Se aprobă Procedura operațională PO 14. 002 privind monitorizarea și evaluarea periodică internă a programelor de studii (revizie). 

Procedura operațională PO 14. 002 privind monitorizarea și evaluarea periodică internă a programelor de studii Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.5.

Se aprobă Ghidul de elaborare, redactare și susținere a lucrării de doctorat, în domeniul Contabilitate.

Ghidul de elaborare, redactare și susținere a lucrării de doctorat, în domeniul Contabilitate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.6.

Se aprobă Ghidul de elaborare, redactare și susținere a lucrării de doctorat, în domeniul Filologie.

Ghidul de elaborare, redactare și susținere a lucrării de doctorat, în domeniul Filologie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.7.

Se aprobă Procedura operațională PO 22. 007 privind alocarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, cu bursă și fără bursă, pe Școli Doctorale și conducători de doctorat din cadrul IOSUD-UAB.

Procedura operațională privind alocarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, cu bursă și fără bursă, pe Școli Doctorale și conducători de doctorat din cadrul IOSUD-UAB Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.8.

Se aprobă distribuția locurilor finanțate de la buget, cu bursă și fără bursă, pentru admiterea la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2017-2018, după cum urmează:
Școala Doctorală de Istorie – 6 locuri, din care:
cu bursă - 2
fără bursă – 2
români de pretutindeni – 2, din care: 1 din R. Moldova (fără bursă) și 1 diaspora (cu bursă)
Școala Doctorală de Filologie – 4 locuri, din care:
cu bursă – 1
fără bursă – 2, din care 1 loc alocat cetățenilor de etnie romă
români de pretutindeni – 1 din R. Moldova (cu bursă)
Școala Doctorală de Teologie – 6 locuri, din care:
cu bursă – 3
fără bursă – 1
români de pretutindeni – 2, din care 1 din R. Moldova (cu bursă) și 1 diaspora (fără bursă)
Școala Doctorală de Contabilitate  – 3 locuri, din care:
cu bursă – 1
fără bursă – 2, din care 1 loc alocat cetățenilor de etnie romă

HOTĂRÂREA NR. 6.9.

Se aprobă propunerile CSUD privind componența comisiilor de admitere la studii universitare de doctorat în anul universitar 2017-2018.

HOTĂRÂREA NR. 6.10.

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a anului pregătitor pentru învățarea limbii române și anexele la metodologie

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a anului pregătitor pentru învățarea limbii române și anexele la metodologie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.11.

Se aprobă tarifele de cazare aplicate angajaților Universității „Ovidiu” din Constanța, în baza protocolului încheiat între cele două instituții, având ca obiect oferirea de servicii de cazare angajaților în regim de reciprocitate. 
40 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră dublă
30 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră triplă
25 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră cu 4 locuri
60 lei/cameră dublă/noapte, în regim single

HOTĂRÂREA NR. 6.12.

Se aprobă tarifele de cazare în căminele studențești nr. 2 și nr. 3, deschise în  perioada 03.07.2017 – 08.09.2017, după cum urmează:
    10 lei/zi/pers
    200 lei/ lună/pers.
 

HOTĂRÂREA NR. 6.13.

Se aprobă cererile de retragere de la studiile doctorale a următorilor doctoranzi –

Buda (Drăgoiu) Olimpia Maria – domeniul Filologie
Pereanu Alexandra Mădălina – domeniul Contabilitate
 

HOTĂRÂREA NR. 6.14.

Se completează Centralizatorul activităților care nu sunt cuprinse în posturile didactice din statele de funcții și care sunt salarizate în regim de „plata cu ora”, cu „Activități de evaluare pe parcurs (teme de control)”.

HOTĂRÂREA NR. 6.15.

Se aprobă modificarea poz. 118 și 119 din Centralizatorul privind condițiile de studii și vechime utilizate în cazul posturilor didactice auxiliare și a posturilor nedidactice scoase la concurs, după cum urmează:
    poz. 118 – Șef Serviciu – Condiții de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență (minim ciclul I Bologna)
    poz. 119 – Șef Birou - Condiții de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență (minim ciclul I Bologna)

HOTĂRÂREA NR. 6.16.

Se aprobă Comisia de buget - finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative, cu următoarea componență:

Președinte: conf. univ. dr. Attila Tamas-Szora - FSEC
Membri: pr. conf. univ. dr. Dumitru Vanca - FTO
conf. univ. dr. Mircea Rîșteiu - FSEI
lect. univ. dr. Iulian Dobra - FSEC
lect. univ. dr. Manole Decebal Bogdan - FDSS
conf. univ. dr. Raluca Ivan - FSEC
CS I dr. Marius Rotar - FIF
lect. univ. dr. Dan Topor - FSEC
student Chivu Alina Ștefania – FSEC
student Cordon Andreea  – FIF
student Stănuș Andrei – FSEC
ec. Contor Tamara – contabil șef
ing. Gabriela Joldeș – Șef Birou personal – salarizare
Secretar comisie: lect. univ. dr. Ionela Cioca – FSEC

HOTĂRÂREA NR. 6.17.

Se aprobă Comisia pentru Cercetare Științifică, Transfer Tehnologic, Proiecte și Resurse, cu următoarea componență:

Președinte: conf. univ. dr. Gavrilă Paven Ionela
Membri: conf. univ. dr. Andreea Muntean
lect. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu
conf. univ. dr. Manuella Kadar
ing. Corina Tătar
lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu
lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean
lect. univ. dr. Silvia Maican
prof. univ. dr. Vasile Burja
conf. univ. dr. Emilian Ceuca
lect. univ. dr. Andreea Ramona Begov – Ungur
lect. univ. dr. Adriana Bîrluțiu
lect. univ. dr. Elisabeta Mihaela Ciortea
conf. univ. dr. Ioan Lazăr
conf. univ. dr. Călina Buțiu
conf. univ. dr. Gina Groza (Gogean)
lect. univ. dr. Cornel Igna
lect. univ. dr. Alina Albu
CS III dr. Ana Maria Roman Negoi
student Iulian Lodroman - FSEC

HOTĂRÂREA NR. 6.18.

Se aprobă modificare denumirii departamentului din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, din Departamentul de Teologie Ortodoxă și Asistență Socială în Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă. Se aprobă înscrierea noii denumiri a departamentului în toate documentele interne și în organigramele UAB. 

HOTĂRÂREA NR. 6.19.

Se aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare de restanțe pentru studenții din anii terminali, în următoarele condiții:
-    Studenții se pot înscrie pentru oricare din disciplinele studiate în anii de studiu, pe bază de cerere depusă la secretariatele facultăților. Facultățile vor stabili și vor afișa/publica perioada de depunere a cererilor, perioada de desfășurare a sesiunii și programarea examenelor. 
-    Numărul examenelor la care se poate înscrie un student nu este limitat. 
-    Taxa de susținere a unui examen este ½ din valoarea creditelor alocate disciplinei.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK