Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 14.12.2017

HOTĂRÂREA NR. 12.1.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de admitere la studii universitare de licență în anul universitar 2018-2019.  

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de admitere la studii universitare de licență în anul universitar 2018-2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.2.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de admitere la studii universitare de masterat în anul universitar 2018-2019.  

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de admitere la studii universitare de masterat în anul universitar 2018-2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.3.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat - 2018.  

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat - 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.4.

Se aprobă Strategia privind echitatea socială în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe perioada 2018-2020.
Se aprobă Planul de măsuri privind echitatea socială în anul 2018.
 

Strategia privind echitatea socială în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe perioada 2018-2020 Descarcă
Planul de măsuri privind echitatea socială în anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.5.

Se aprobă următoarele proceduri de sistem:
- PS-1 Procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea și retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaționale / altor reglementări interne în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- PS-2 Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- PS-03 Procedură de sistem privind coordonarea activităților şi planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- PS-04 Procedură de sistem privind managementul performanței și managementul riscurilor la nivelul structurilor academice și operaționale ale Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
  
Se aprobă retragerea (abrogarea) următoarelor proceduri de sistem.:
-    PS-01    Controlul documentelor
-    PS-02    Controlul  înregistrărilor
-    PS-03    Auditul intern
-    PS-04    Controlul produsului neconform
-    PS-05    Acțiuni corective 
-    PS-06    Acțiuni preventive

PS-1 Procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea și retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaționale / altor reglementări interne în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
PS-2 Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
PS-03 Procedură de sistem privind coordonarea activităților şi planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
PS-04 Procedură de sistem privind managementul performanței și managementul riscurilor la nivelul structurilor academice și operaționale ale Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.6.

Se aprobă Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii (revizuire).

Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.7.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului.

Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului

HOTĂRÂREA NR. 12.8.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în carieră.

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în carieră Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.9.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului pentru relația cu mediul economic și analiza pieței muncii (BRMEAP) din cadrul CICOC.

Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului pentru relația cu mediul economic și analiza pieței muncii (BRMEAP) din cadrul CICOC Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.10.

Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Teologie Ortodoxă, respectiv la art. 56, pct. 7 și 8 – Atribuțiile duhovnicului.

Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Teologie Ortodoxă Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.11.

Se aprobă Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare.

Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare - valabilă începand cu data de 01.01.2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.12.

Se aprobă  Metodologia  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale  individuale ale  personalului  didactic auxiliar  şi  ale  personalului  nedidactic.

Metodologia  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale  individuale ale  personalului  didactic auxiliar  şi  ale  personalului  nedidactic Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.13.

Se aprobă transferul de la Serviciul Administrație Patrimoniu și de Aprovizionare la Serviciul Social a 3 posturi, cu  modificarea locului de muncă a persoanelor care le ocupă.
Se aprobă transferul de la Serviciul Social la Serviciul Tehnic și de Investiții a 4 posturi, cu  modificarea locului de muncă a persoanelor care le ocupă.
Se aprobă Structura personalului nedidactic, didactic auxiliar și de cercetare valabilă începând cu data de 01.01.2018
 

HOTĂRÂREA NR. 12.14.

Se aprobă Raportul independent al studenților cu privire la respectarea Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului și asigurarea calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Raportul independent al studenților cu privire la respectarea Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului și asigurarea calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.15.

Se aprobă inițierea programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă cu denumirea: Tehnologii și soluții informatice în contextul dezvoltării orașelor inteligente (ICT for Smart Cities), cu o durată de 2 semestre, 60 ECTS, în cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești. Se desemnează dna conf. univ. dr. Corina Rotar în calitatea de Director de studii al programului  postuniversitar.             

HOTĂRÂREA NR. 12.16.

Se aprobă cererea domnului Savin Sebastian, absolvent al specializării Măsurători terestre și cadastru, promoția 2014, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, pentru a susține examenul de licență în cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 12.17.

Se aprobă cererile de prelungire a studiilor doctorale a următorilor doctoranzi:
    Jeler (Popa) Ioana – domeniul Contabilitate, pe o durată de 6 luni
    Gherghel Mihai – domeniul Istorie, pe o durată de 1 an.
 

HOTĂRÂREA NR. 12.18.

Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Sorin Șimon privind lista cadrelor didactice care vor desfășura activitățile didactice, aferente posturilor vacantate prin pensionarea dlui conf. univ. dr. Grigore Constantin, în regim de plata cu ora, conform documentului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 12.19.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind cadrele didactice care vor desfășura activitățile didactice, aferente postului vacantat prin pensionarea dlui prof. univ. Simion Todoran, în regim de plata cu ora, conform documentului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 12.20.

Se aprobă propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă privind susținerea examenului de licență de către absolvenții specializării Muzică religioasă, din  domeniul de licență Muzică, în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. 

HOTĂRÂREA NR. 12.21.

Se aprobă propunerea Facultății de Drept și Științe Sociale privind susținerea examenului de licență de către absolvenții  specializării Kinetoterapie și motricitate specială, din  domeniul de licență Kinetoterapie,  în cadrul Universității din Pitești

HOTĂRÂREA NR. 12.22.

Se aprobă întocmirea dosarului de evaluare periodică de către ARACIS a programului de studii universitare de licență, specializarea Drept, învățământ cu frecvență, (240 ECTS), în vederea menținerii acreditării. 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK