Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 28.06.2018

HOTĂRÂREA NR. 6.1.

Se aprobă Politica și strategiile de asigurare a calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Politica și strategiile de asigurare a calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.2.

Se aprobă Metodologia Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia de recunoaștere academică a perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilități nereglementate și Anexele 1-3.

Metodologia Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia de recunoaștere academică a perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilități nereglementate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.3.

Se aprobă revizia Regulamentului de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019 și Anexele 1-3.

Regulamentului de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.4.

Se aprobă revizia Regulamentului activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2018/2019.

Regulamentului activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2018/2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.5.

Se aprobă revizia Regulamentului privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate a studenților în cadrul programelor de studii universitare de licență și master, valabil începând cu anul universitar 2018-2019 și Anexele 1-5.

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate a studenților în cadrul programelor de studii universitare de licență și master, valabil începând cu anul universitar 2018-2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.6.

Se aprobă revizia Sistemului Instituțional de Management al Calității.

Sistemul Instituțional de Management al Calității Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.7.

Se aprobă revizia Regulamentului privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERAMUS+/KA 1 și mecanismul financiar al Spațiului Economic European SEE.

Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERAMUS+/KA 1 și mecanismul financiar al Spațiului Economic European SEE Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.8.

Se aprobă revizia Regulamentului Centrului de Analiză și Dezvoltare Pedagogică  și componența nominală a centrului.

Regulamentul Centrului de Analiză și Dezvoltare Pedagogică  și componența nominală a centrului Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.9.

Se aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare a Departamentului de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii (DAGPSPM) în cadrul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC).

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.10.

Se aprobă revizia Regulamentului de funcționare a Cantinei studențești.

Regulamentul de funcționare a Cantinei studențești Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.11.

Se aprobă Regulamentul intern de acordare în anul 2018, utilizare și restituire   a voucherelor de vacanță pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Anexele 1-9.

Regulamentul intern de acordare în anul 2018, utilizare și restituire   a voucherelor de vacanță pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.12.

Se aprobă procedurile operaționale elaborate conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind activitatea desfășurată în cadrul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, respectiv:
- Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_01 privind consilierea și orientarea în carieră a studenților/ absolvenților
- Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_02 privind consilierea psihologică a studenților/ absolvenților
- Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_03 privind monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu Anexele 1 și 2

Se abrogă procedurile operaționale existente (ISO 9001:2008), respectiv:
-    PO 21. 001 - Circuitul documentelor la nivelul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră 
-    PO 21.002 - Utilizarea programului APM
-    PO 21.003 - Consilierea și orientarea în carieră a studenților/absolvenților
-    PO 21.004 - Consilierea psihologică a studenților/absolvenților
-    PO 21.005 - Monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_01 privind consilierea și orientarea în carieră a studenților/ absolvenților Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_02 privind consilierea psihologică a studenților/ absolvenților Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_03 privind monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.13.

Se aprobă procedurile operaționale elaborate conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind activitatea desfășurată în cadrul Centrului pentru managementul calității și strategie instituțională, respectiv:
- Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_01  privind realizarea activităților de benchmarking
- Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_02 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet
- Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_03 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_04 privind verificarea anti-plagiat

Se abrogă procedurile operaționale existente (ISO 9001:2008), respectiv:
- PO 01.001 -  Elaborarea documentelor de managementul calității
- PO 01.002 - Circuitul documentelor în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
- PO 14. 001 - Întocmirea și evaluarea programelor noi de studiu 
- PO 14. 002 – Monitorizarea programelor de studiu 
- PO 14. 003 – Circuitul documentelor la nivelul CMCSI 
- PO 14. 004 – Realizarea activităților de benchmarking 
- PO 14. 005 – Arhivarea documentelor din cadrul CMCSI 
- PO 14. 006 - Evaluarea calității  cadrelor didactice și a cercetătorilor 
- PO 14. 007 – Utilizarea programului Quantis și Intranet 
- PO 14. 008 – Aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) 
- PO 14. 009 – Organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET 
- PO 14. 010 – Organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
- PO 14. 011 – Verificarea anti-plagiat - pentru lucrări de licență/proiecte de diplomă și lucrări de disertație

Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_01  privind realizarea activităților de benchmarking Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_02 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_03 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iul Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_CMCSI_04 privind verificarea anti-plagiat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.14.

Se aprobă procedurile operaționale elaborate conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind activitatea desfășurată în cadrul Serviciul Social al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv:
- Procedura operațională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_01 privind întocmirea, depunerea și verificarea dosarelor de bursă de ajutor social din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- Procedura operațională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_02 privind încasarea taxei de cămin pentru studenții cazați în căminele  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- Procedura operațională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_03 privind cazarea în căminul-Casa de oaspeți din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- Procedura operațională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_04 privind aprovizionarea și eliberarea din magazie a alimentelor pentru consum, din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Se abrogă procedurile operaționale existente (ISO 9001:2008), respectiv:
- PO 07. 005 - Întocmirea, depunerea și verificarea dosarelor de bursă de ajutor social din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- PO 07. 006 – Încasarea taxei de cămin pentru studenții căminizați din cadrul  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- PO 07. 007 – Cazarea în căminul-Casa de oaspeți din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- PO 07. 008 – Aprovizionarea și eliberarea din magazie a alimentelor pentru consum, din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Procedura operațională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_01 privind întocmirea, depunerea și verificarea dosarelor de bursă de ajutor social din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_02 privind încasarea taxei de cămin pentru studenții cazați în căminele  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_03 privind cazarea în căminul-Casa de oaspeți din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_04 privind aprovizionarea și eliberarea din magazie a alimentelor pentru consum, din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.15.

Se aprobă procedurile operaționale elaborate conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind activitatea desfășurată în cadrul Secretariatului General al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv:
- Procedura operațională SEAQ_PO_SG_01 privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului General din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- Procedura operațională SEAQ_PO_SG_02 privind gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- Procedură operațională SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Se abrogă procedurile operaționale existente (ISO 9001:2008), respectiv:
- PO 25. 001 - Circuitul documentelor la nivelul Secretariatului general din cadrul Universități „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- PO 12.003. - Gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
- PO 13. 009. - Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Procedura operațională SEAQ_PO_SG_01 privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului General din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SG_02 privind gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedură operațională SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.16.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2017/2018, avizat în CEAC.

Raportul asupra procesului de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2017/2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.17.

Se aprobă Planurile de învățământ pentru programele de studii universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2018/2019: Facultatea de Istorie și Filologie, licență: Istorie, Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză, Traducere şi interpretare, Arheologie (în limba engleză); masterat: Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană, Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric, Literatură şi cultură românească în context european, Limbă, literatură şi cultură engleză în context european; Limba română ca limbă străină – anul pregătitor; Facultatea de Științe Economice, licență: Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi informatică de gestiune (zi și ID), Marketing; masterat: Auditul şi controlul agenţilor economici, Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale, Bănci, asigurări şi pieţe financiare, Fiscalitate şi management financiar, Marketing şi promovarea vânzărilor, Administrarea afacerilor / Business Administration (în limba engleză);  Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, licență: Informatică, Măsurători terestre şi cadastru, Electronică aplicată, Ingineria mediului, Informatică ( în limba engleză), Inginerie urbană şi dezvoltare regională; masterat: Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar, Programare avansată şi baze de date, Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului, Sisteme electronice inteligente avansate; Facultatea de Drept și Științe Sociale, licență: Drept, Sociologie, Asistenţă socială (zi și ID),  Administraţie publică, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (zi și ID), Educaţie fizică şi sportivă, Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională; masterat: Instituţii de drept privat, Ştiinţe penale şi criminalistică, Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat, Management educaţional, Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici, Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate, Dezvoltarea şi managementul resurselor umane; Facultatea de Teologie Ortodoxă, licență: Teologie ortodoxă pastorală, Muzică religioasă; masterat: Teologie comparată, Mediere interculturală şi interreligioasă; programul de studii psihopedagogice - Nivelul I – inițial (monospecializare și dublă specializare) și Nivelul II - aprofundare.

HOTĂRÂREA NR. 6.18.

Se aprobă Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2018/2019, propus de fiecare facultate.

Facultatea de Istorie şi Filologie Descarcă
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale Descarcă
Facultatea de Ştiinţe Economice Descarcă
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti Descarcă
Facultatea de Teologie Ortodoxă Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.19.

Se aprobă contractele – cadru de studiu pentru studiile universitare de licență, masterat, an pregătitor, programe de studii postuniversitare și program de pregătire psihopedagogică, pentru studenții români, români de pretutindeni, studenți străini, care se vor încheia pentru anul universitar 2018-2019.

Contractele – cadru de studiu pentru studiile universitare de licență, masterat, an pregătitor, programe de studii postuniversitare și program de pregătire psihopedagogică, pentru studenții români, români de pretutindeni, studenți străini, care se vo Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.20.

Se aprobă referatul dnei. conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna privind modificarea componenței comisiei pentru examenul de finalizare a studiilor la programul de studii universitare de master Instituții de drept privat
Comisia va avea următoarea componență:

Președinte: Conf. univ. dr. Cetean-Voiculescu Laura
Membri: Conf. univ. dr. Hurbean Ada
Lect. univ. dr. Simion Mihaela
Membru supleant: Conf. univ. dr. Cotea Felician
Secretar: Asist. univ. dr. Pleșa Ioana

HOTĂRÂREA NR. 6.21.

Se aprobă referatul dlui. ec. dr. Vasile Lucian Găban privind transformarea postului vacant de Secretar I (S) din cadrul Serviciul Social, în post de Administrator financiar gr. I S.

HOTĂRÂREA NR. 6.22.

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Daniel Dumitran privind modificarea componenței unor comisii de admitere în cadrul Facultății de Istorie și Filologie - sesiunea septembrie 2018, respectiv:
- Se înlocuiește dna. lect. univ. dr. Popa-Gorjanu Cornelia cu dl. conf. univ. dr. Popa Cristian Ioan, în cadrul comisiei de admitere a Facultății de Istorie și Filologie, în calitate de reprezentant al Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie.
- Se înlocuiește dna. lect. univ. dr. Popa-Gorjanu Cornelia cu dna. conf. univ. dr. Stanciu Laura, în cadrul comisiei de admitere pentru programul de masterat Identități regionale în Europa Central-Răsăriteană, în calitate de secretar al comisie.

HOTĂRÂREA NR. 6.23.

Se aprobă taxele de studiu pentru programul de formare psihopedagogică, nivel I, nivel II și în regim de curs postuniversitar, pentru studenții cetățenii români, români de pretutindeni, studenții din cadrul UE/SEE și studenți din state terțe UE/SEE, aplicabile în anul universitar 2018-2019.

Taxele de studiu pentru programul de formare psihopedagogică, nivel I, nivel II și în regim de curs postuniversitar, pentru studenții cetățenii români, români de pretutindeni, studenții din cadrul UE/SEE și studenți din state terțe UE/SEE, aplicabile Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.24.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Domnului Prof. univ. dr. Onufrie Vințeler, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, la propunerea Facultății de Istorie și Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 6.25.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Domnului Prof. univ. dr. Nicu Marcu, Academia de Științe Economice, la propunerea Facultății de Științe Economice.

HOTĂRÂREA NR. 6.26.

Se aprobă referatul CSUD cu privire la componența comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018/2019, sesiunea septembrie 2018.

Comisia centrala:
Preşedinte: prof. univ. dr. Mihai Gligor
Membri:

prof. univ.dr. Vasile Burja 

prof. univ. dr. Diana Manuela Câmpan

conf. univ. dr. Valer Moga

pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete
Secretar: Păcurar Ştefania
   
Comisia de înscriere:
Preşedinte: prof. univ. dr. Mihai Gligor
Membri:

lect. univ. dr. Sorin Arhire

lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean

lect. univ. dr. Ionela Cioca Cornelia
asist. univ. dr. Răzvan Brudiu
Secretar: Păcurar Ştefania 
   
Comisia de examen pentru competenţa lingvistică - 10.09.2018:
Preşedinte: conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ
Membri:

lect. univ. dr. Coralia Telea

lect. univ. dr. Valentin Todescu

asist. univ. drd. Maria Mureşan

   
Comisia de examen pentru examenul eliminatoriu la disciplina Dogmatică - Teologie, 10.09.2018, ora 13:
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete
Membri:

pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Comisiile de examen pe domenii de doctorat - 11.09.2018
   
Contabilitate  
Preşedinte: prof. univ.dr. Tatiana Dănescu
Membri:

prof. univ.dr. Vasile Burja

prof. univ.dr. Nicolae Todea
Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca
   
Preşedinte: prof. univ.dr. Nicolae Todea
Membri:

prof. univ.dr. Vasile Burja

prof. univ.dr. Iuliana Cenar
Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca Cornelia
   
Preşedinte: prof. univ. dr. Adela Socol
Membri:

conf. univ. dr. Raluca Ivan

lect. univ. dr. Dan Ioan Topor
Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca
   
Preşedinte: prof. univ. dr. Iuliana Cenar
Membri:

prof. univ.dr. Vasile Burja

prof. univ.dr. Nicolae Todea
Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca
   
Preşedinte: conf. univ. dr. Raluca Ivan
Membri:

prof. univ. dr. Adela Socol

lect. univ. dr. Dan Ioan Topor
Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca 
   
Preşedinte: lect. univ. dr. Dan Ioan Topor
Membri:

prof. univ. dr. Adela Socol

conf. univ. dr. Raluca Ivan
Secretar: lect. univ. dr. Ionel Cioca
   
Filologie
Preşedinte: prof. univ. dr Diana Câmpan 
Membri:

prof. univ. dr. Maria Ana Tupan

prof. univ. dr. Mircea Braga
Secretar: lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean
   
Preşedinte: prof. univ. dr. Maria Ana Tupan 
Membri:

prof. univ. dr. Diana Câmpan

prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau
Secretar: lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean 
   
Preşedinte: prof. univ. dr. Mircea Popa
Membri:

prof. univ. dr. Diana Câmpan

prof. univ. dr. Maria Ana Tupan
Secretar: lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean 
   
Preşedinte: prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau
Membri:

prof. univ. dr. Maria Ana Tupan

prof. univ. dr. Diana Câmpan
Secretar: lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean 
   
Istorie
Preşedinte: prof. univ. dr. Mihai Gligor
Membri:

C. S. I dr. Soficaru Andrei Dorian

conf. univ. dr. Cristian Ioan Popa
Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
   
Preşedinte: conf. univ. dr. Cristian Ioan Popa
Membri:

C. S. I dr. Soficaru Andrei Dorian

prof. univ. dr. Mihai Gligor
Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
   
Preşedinte: C. S. I dr. Soficaru Andrei Dorian
Membri:

prof. univ. dr. Mihai Gligor

conf. univ. dr. Cristian Ioan Popa
Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
   
Preşedinte: conf. univ. dr. Valer Moga
Membri:

C. S. I dr. Marius Rotar

C. S. I dr. Remus Câmpeanu
Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
   
Preşedinte: C. S. I dr. Marius Rotar
Membri:

conf. univ. dr. Valer Moga

C. S. I dr. Remus Câmpeanu
Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
   
Preşedinte: C. S. I dr. Remus Câmpeanu
Membri:

conf. univ. dr. Valer Moga

C. S. I dr. Marius Rotar
Secretar: lect. univ. dr. Sorin Arhire
   
Teologie
Preşedinte: Arhiepiscop prof. univ. dr. Irineu Ionel Pop
Membri:

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea

pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan
Membri:

pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete
Membri:

pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi
Membri:

pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan

pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete

pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Daniel Munteanu
Membri:

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea                        
pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu
Membri:

pr. prof. univ. dr. Marius Ţepele

pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei

pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Ştefan Florea
Membri:

pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

pr. prof. univ. dr. Daniel Munteanu                        
pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Marius Ţepele
Membri:

pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu

pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei          
pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei
Membri:

pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu

pr. prof. univ. dr. Marius Ţepele         
pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Dumitru Vanca
Membri:

pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu

pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae 
pr. prof. univ. dr. Adam Domin, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu
Membri:

pr. prof. univ. dr. Dumitru Vanca

pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae 
pr. prof. univ. dr. Adam Domin, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae
Membri:

pr. prof. univ. dr. Dumitru Vanca

pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu          
pr. prof. univ. dr. Adam Domin, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu
   
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Adam Domin
Membri:

pr. prof. univ. dr. Dumitru Vanca

pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae 
pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu, supleant
Secretar: asist.  univ. dr. Răzvan Brudiu

HOTĂRÂREA NR. 6.27.

Se aprobă cererile de afiliere la Școala Doctorală de Teologie ale pr. prof. univ. dr. habil. Marian VÎLCIU (Universitatea „Valahia” din Târgoviște), pr. prof. univ. dr. habil. Marius ȚEPELE (Universitatea din Oradea), pr. conf. univ. dr. habil. Florin DOBREI (Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița) și pr. prof. univ. dr. habil. Florea ȘTEFAN (Universitatea „Valahia” din Târgoviște). 

HOTĂRÂREA NR. 6.28.

Se aprobă cererea dnei. Moceanu (Pleșa) Oana Raluca de reluare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 6.29.

Se aprobă cererea drd. Kătineanu Alexandru de retragere de la studiile universitare de doctorat, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 6.30.

Se aprobă referatul CSUD privind modificarea componenței comisiilor de îndrumare a studenților doctoranzi, din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate, transferați de la prof. univ. Sorin Briciu:

Nr. crt.

Numele şi

prenumele doctorandului

Comisii

Observaţii

1.

Gînţă Anca Ioana

Prof. univ. dr. Vasile Burja

Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu

Prof. univ. dr. Adela Socol

Transferat la prof. univ. dr. Nicolae Todea

2.

Balint Csaba

Prof. univ. dr. Vasile Burja

Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

Conf. univ. dr. Attila Tamaş

Transferat la prof. univ. dr. Nicolae Todea

3.

Tîrău Adrian ioan

Prof. univ. dr. Vasile Burja

Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu

Conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu

Transferat la prof. univ. dr. Nicolae Todea

4.

Alecse (Stanciu) Alina

Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu

Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

Conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu

Transferat la prof. univ .dr. Vasile Burja

5.

Hint (Ştefan) Mihaela

Prof. univ. dr. Vasile Burja

Prof. univ. dr. Sorin Briciu

Conf. univ. dr. Ivan Raluca

Transferat la lect. univ .dr. Dan Ioan Topor

6.

Circa (Buzduga) Ioana Cristina

Prof. univ. dr. Vasile Burja

Conf. univ. dr. Attila Tamaş

Conf. univ. dr. Ivan Raluca

Transferat la lect. univ .dr. Dan Ioan Topor

HOTĂRÂREA NR. 6.31.

Se aprobă continuarea activității didactice a Arhiepiscopului prof.univ.dr. Irineu Pop, în calitate de conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teologie, începând cu data împlinirii vârstei de 65 de ani, până la data de 1 octombrie 2018.

HOTĂRÂREA NR. 6.32.

Se aprobă referatul CSUD privind acordarea unui spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază, conform prevederilor Legii 153/2017, pentru anul universitar 2018-2019. 
Sporul va fi acordat anual conducătorilor de doctorat din cadrul IOSUD-UAB, cu condiția îndeplinirii următorului criteriu de performanță științifică:
-    Raportat la standardul minimal anual de performanță din baza de date a cercetării, se are în vedere depășirea cu 20% a scorului anual (2017) aferent fiecărui conducător de doctorat, ținând seama de prevederile  Regulamentelor  Școlilor  Doctorale  din  universitate (ȘDF, ȘDI, ȘDT = 200 p. și ȘDC = 100 p.)

HOTĂRÂREA NR. 6.33.

Se aprobă referatul dlui. prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel de alocare a unor spații din cadrul corpului A, aflat în administrarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ca sediu pentru desfășurarea activității Institutului pentru Studierea Interdisciplinară a Unirii, aflat în subordinea și ca filială a Academiei Române. 

HOTĂRÂREA NR. 6.34.

Se aprobă referatul dnei. Jr. Rotar Claudia privind macheta următoarelor materiale:
- Angajament de confidențialitate privind  activitățile specifice comisiilor de admitere la studii universitare în anul 2018-2019, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- Informare în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE și Declarație de consimțământ pentru candidați la concursul de admitere în anul universitar 2018-2019
- Informare în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE și Declarație de consimțământ pentru candidați admiși și înmatriculați la concursul de admitere în anul universitar 2018-2019.

Angajament de confidențialitate Descarcă
Informare în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE și Declarație de consimțământ pentru candidați la concursul de admitere în anul universitar 2018-2019 Descarcă
Informare în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE și Declarație de consimțământ pentru candidați admiși și înmatriculați la concursul de admitere în anul universitar 2018-2019 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK