Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 04.09.2018 - ședință on-line

HOTĂRÂREA NR. 90.1.

Se aprobă completarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018 – 2019, cu prevederile referitoare la organizarea și desfășurarea admiterii la specializarea Artă sacră, din domeniul de licență Arte vizuale, care cuprind:
-    calendarul admiterii, numărul de locuri alocate și taxa de școlarizare;
-    criteriile de admitere;
-    tematica și bibliografia și desfășurare a probelor de concurs
-    conținutul dosarului de înscriere.

HOTĂRÂREA NR. 90.2.

Se aprobă comisia de admitere la studii universitare de licență și master, sesiunea septembrie 2018, cu următoarea componență:
Facultatea de Istorie și Filologie
Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu 
Lect. univ. dr. Valentin Todescu
Conf. univ. dr. Ioan Cristina Popa
Cădan Cosmina
Buzași Simona
Facultatea de Științe Economice
Prof. univ. dr. Iuliana Cenar
Asist. univ. dr.  Ruxandra Lazea
Beșcucă Raluca 
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Conf. univ. dr. Corina Rotar
Lect. univ. dr. Mihaela Ciortea
Asist. univ. dr.  Roxana Bostan
Bara Bianca
Facultatea de Drept și științe Sociale
Lect. univ. dr. Răzvan Rusu
Asist. univ. dr.  Ioana Pleșa
Asist. univ. drd. Alin Tomuș
Cotor Andreea
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Pr. Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi
Pr. Lect. univ. dr. Ovidiu Panaite
Pr. Apolzan Tiberiu
Comisia pentru examenul de admitere la specializarea Artă sacră:
Președinte:    Pr. Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi
Membri:        Lect. univ. dr. Sorin Albu – Universitatea de Arte și Design din Cluj – Napoca
Dr. Ioana Raica – Liceul de Muzică și Arte Plastice „Regina Maria” din Alba Iulia
Membru supleant: Lect. univ. dr. Ioana Popa - Universitatea de Arte și Design din Cluj – Napoca
    
Comisiile de interviu pentru admiterea pe locuri bugetate la studii universitare de masterat au aceeași componență cu cea stabilită pentru sesiunea iulie 2018.

HOTĂRÂREA NR. 90.3.

Se aprobă modificarea componenței următoarelor comisii de interviu pentru  admiterea la doctorat, în domeniul  Contabilitate, după cum urmează:

Președinte: prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
Membri:  prof. univ. dr. Vasile Burja
 prof. univ. dr. Iuliana Cenar
Secretar:  lect. univ. dr. Ionela Cioca
   
Președinte: prof. univ. dr. Iuliana Cenar
Membri: prof. univ. dr. Vasile Burja
prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca

HOTĂRÂREA NR. 90.4.

Se aprobă organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Programului de studii psihopedagogice, nivel I, nivel II, curs postuniversitar, în sesiunea septembrie 2018. Se aprobă comisia de examinare cu următoarea componență:
-    Conf. univ. dr. Letiția Muntean Trif
-    Conf. univ. dr. Cornel Igna
Data examenului. 12.09.2018, ora 10.00.

HOTĂRÂREA NR. 90.5.

Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație pentru transformarea postului vacant de Informatician III (SSD) în post de Informatician debutant (S), în cadrul Centrului pentru Managementul Proiectelor.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK