Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.06.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Codul de asigurare a calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Codul de asigurare a calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (actualizare în conformitate cu Carta Universitară adoptată la data de 27.03.2019).

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Regulamentul activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2019/2020.

Regulamentul activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2019/2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_BPS_02 privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice.

Procedura operațională SEAQ_PO_BPS_02 privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_03 privind evaluarea periodică a performanțelor coordonatorilor de discipline și a tutorilor.

Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_03 privind evaluarea periodică a performanțelor coordonatorilor de discipline și a tutorilor Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Planurile de învățământ pentru programele de studii universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2019/2020.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2019/2020, pentru fiecare facultate și program de studiu în parte, conform anexei.

Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2019/2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă modelele – cadru ale contractelor de studii universitare de licență, studii universitare de master, contracte de studii în cadrul anului pregătitor de învățare a limbii române, studii în cadrul programului de pregătire psihopedagogică, studii pentru programele de formare profesională continuă, aferente studenților români, străini și români de pretutindeni, în anul universitar 2019-2020.

Modelele – cadru ale contractelor de studii Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul al II-lea, al anului universitar 2018/2019.

Raportul asupra procesului de evaluare de către studenți a cadrelor didactice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul al II-lea, al anului universitar 2018/2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă transformarea a două posturi vacante din cadrul structurii Centrului de Relații Internaționale, după cum urmează:
-    consilier I (S) se transformă în referent de specialitate I (S);
-    referent de specialitate III (S) se transformă în referent de specialitate II (S)

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă transformarea unui post vacant din cadrul structurii Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC), respectiv postul de secretar debutant (S), poz. 226, se transformă în consilier debutant (COR 242306 - consilier orientare privind cariera) (S).          

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă repartizarea pe școli doctorale a locurilor bugetate și a locurilor cu taxă, pentru candidații români/UE și candidații români de pretutindeni, în vederea admiterii la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, sesiunea septembrie 2019, astfel:

 

Candidați români

Candidați români de pretutindeni

Școala Doctorală

Locuri finanțate

cu bursă

învățământ cu frecvență (IF)

Locuri finanțate

fără bursă învățământ cu frecvență (IF)

Locuri cu taxă

Fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă (IF)

Fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă (IF)

Școala Doctorală de Istorie

2

2

18

1

 

Școala Doctorală de Filologie

2

2

18

 

1

Școala Doctorală de Contabilitate

2

 

18

1

1

Școala Doctorală de Teologie

3

4

18

1

 

TOTAL

9

8

72

3

2

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Structura anului universitar 2019-2020 pentru studiile universitare de doctorat, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 13. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora pentru afilierea la Școala Doctorală de Filologie, domeniul Filologie, în urma acordării atestatului de abilitare prin OMEN nr. 4087/28.05.2019.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Dumitran Daniel pentru afilierea la Școala Doctorală de Istorie, domeniul Istorie,  în urma acordării atestatului de abilitare prin OMEN nr. 4093/28.05.2019.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă acordarea pentru conducătorii de doctorat, în anul universitar 2019-2020, a sporului de 1 % pentru fiecare doctorand, cu condiția îndeplinirii următorului criteriu de performanță științifică: Îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii, în vigoare, pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Științe Economice, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare, adoptată la data de 27.03.2019. 

Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Științe Economice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă modelele – cadru ale Contractelor de închiriere pentru spațiile de cazare din căminele studențești și Casa de Oaspeți a Universității. 

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă completarea Comisiei centrale de admitere a Universității cu dna Ilea Andreea, pentru admiterea candidaților la Programul de formare psihopedagogică

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK