Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 09.10.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_02 privind depunerea, susținerea și evaluarea rapoartelor de progres științific ale doctoranzilor și a tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare (revizie).

Procedura operațională SEAQ_PO_IOSUD_02 privind depunerea, susținerea și evaluarea rapoartelor de progres științific ale doctoranzilor și a tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare (revizie).

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate (revizie).

Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate (revizie).

Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă solicitarea Facultății de Istorie și Filologie, Departamentul de Filologie, privind demararea procedurilor pentru înființarea programului de studii universitare de licență Traducere și Interpretare (germană – engleză), din domeniul de licență Limbi moderne aplicate.

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă solicitarea Facultății de Drept și Științe Sociale, Departamentul de Educație Fizică și Sport, privind demararea procedurilor pentru acreditarea programului de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială, din domeniul de licență Kinetoterapie.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Ildiko Tulbure pentru desfășurarea unor activități didactice, în semestrul I al anului universitar 2020-2021, în cadrul Universității Politehnica din București.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă cererile doctoranzilor pentru retragerea, transferul, întreruperea, reluarea  și prelungirea studiilor doctorale, avizate în CSUD, conform referatului nr. 21722/08.10.2020. 
Se aprobă propunerea CSUD privind exmatricularea unor doctoranzi, conform referatului nr. 21722/08.10.2020.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă modificarea regimului financiar de școlarizare a dlui Dan Anghel, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Istorie, de la regim financiar cu taxă pe loc finanțat de la bugetul de stat, fără bursă, ca urmare a disponibilizării acestui loc (coordonator de doctorat, conf. univ. dr. Cristian Ioan Popa).

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă propunerile CSUD privind componența comisiilor de îndrumare ale doctoranzilor în anul universitar 2020-2021.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Senatul ia act de cererile de retragere din calitatea de membru al Senatului a studentului Bândean Adrian-Valentin, reprezentant al Facultății de Teologie Ortodoxă și a studentului Jurj Vasile Daniel, reprezentant al Facultății de Științe Exacte și Inginerești, declarând vacante cele două locuri în Senat.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK