Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 17.02.2021 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă aplicarea scenariului 2, cu participare mixtă, pentru organizarea și desfășurarea activităților didactice în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform art. 3, alin (3) din Ordinul comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al Ministrului Educației și Cercetării și al Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică.

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă revizia Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii universitare de licență și master, forma de învățământ cu frecvență.

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii universitare de licență și master, forma de învățământ cu frecvență Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă revizia Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă completarea Anexei 4, la Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020 – 2024, cu structura Consiliilor Școlilor doctorale
Se aprobă organizarea alegerilor pentru constituirea Consiliilor Școlilor Doctorale pentru mandatul 2021-2026 și calendarul de desfășurare a acestora, respectiv:
22 februarie – data limită de depunere a candidaturilor pentru consiliile școlilor doctorale;
24 februarie – desfășurarea alegerilor pentru alegerea membrilor consiliilor școlilor doctorale;
26 februarie - validarea rezultatelor alegerilor pentru consiliile școlilor doctorale.

Anexa 4 - Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020 – 2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2020.

Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2020.

Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2021. 

Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2021. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Raportul cu privire la activitatea desfășurată în anul 2020 de către Responsabilul cu protecția datelor personale din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Raportul cu privire la activitatea desfășurată în anul 2020 de către Responsabilul cu protecția datelor personale din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I, al anului universitar 2020-2021.

Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I, al anului universitar 2020-2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Raportul asupra studiului „Absolvenții și piața muncii”, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia în perioada decembrie 2020-ianuarie 2021.

Raportul asupra studiului „Absolvenții și piața muncii”, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia în perioada decembrie 2020-ianuarie 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă rapoartele asupra activității desfășurate de către comisiile de specialitate ale Senatului în anul 2020.

Raportul de activitate al Comisiei pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii, dezvoltare şi promovare instituţională, în anul 2020 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei juridice, în anul 2020 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiect şi resurse, pe anul 2020 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative, pe anul 2020 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul social, pe anul 2020 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru distincţii universitare şi titluri onorifice, pe anul 2020 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru cooperări şi parteneriate naţionale şi internaţionale, pe anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă abrogarea următoarelor proceduri operaționale:
PO 22.001, PO 22.003, PO 22.004, PO 22.005 și PO 22.006, la propunerea CSUD
PO 03.003, la propunerea Oficiului juridic.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, desfășurate în semestrul I al anului universitar 2020-2021  și  se validează rezultatele concursurilor, după cum urmează: 
Posturi pe durată nedeterminată
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie

Conferențiar universitar, poziția 10. Domeniul: Istorie – Popa Gorjanu Cosmin Alin
Departamentul de Filologie
Lector universitar
, poziția 20. Domeniul: Filologie – Cibian Aura Celestina
FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică
Conferențiar universitar
, poziția 24. Domeniul Matematică – Popa Lucian Ioan
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Juridice și Administrative
Conferențiar universitar
, poziția 16. Domeniul: Drept – Hodoș Raul Felix
Asistent universitar, poziția 23. Domeniul Drept – Mara George Marius
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă
Conferențiar universitar
, poz. 21. Domeniul Teologie – Colda Lucian Dumitru
Conferențiar universitar, poz. 23. Domeniul: Muzică – Simionescu Dorin Mircea

Posturi pe durată determinată:
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
Departamentul de Filologie
Asistent universitar
, poziția 23. Domeniul Filologie – Ursa Andra Iulia
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Asistent universitar
, poz. 14. Domeniul: Științe ale educației – Felea Maria Iulia

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă lista cadrelor didactice care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în semestrul II al anului universitar 2020-2021, cuprinse în posturile vacantate din statele de funcții ale următoarelor departamente: Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie, Departamentul de Filologie, Departamentul de Finanțe-Contabilitate, Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentul de Științe Sociale și Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Mihai Himcinschi privind desfășurarea unor activități didactice pe perioada semestrului II al anului universitar 2020-2021, în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, în calitate de cadru didactic asociat.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă solicitarea dnei conf. univ. dr. Eva Koncsag privind desfășurarea unor activități didactice pe perioada semestrului II al anului universitar 2020-2021, în cadrul Universității „Sapientia” din Târgu Mureș, în calitate de cadru didactic asociat.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind transformarea postului de Laborant în învățământ debutant (S), poziția 193, în Laborant în învățământ debutant (SSD), ramura de știință „Inginerie civilă”, din structura Centrului de Cercetări Topografice din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă solicitarea Universității „Tomis” din Constanța pentru susținerea examenelor de licență de către absolvenții specializărilor Administrarea afacerilor, Finanțe și bănci și Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității,  promoția 2021,  în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în baza unui protocol încheiat între cele două instituții.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă pentru susținerea examenului de licență, de către absolvenții specializării Artă sacră, promoția 2021, în cadrul Universității din Craiova.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK