Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 26.05.2021 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se validează Comisia de etică în cercetarea științifică, care va avea următoarea componență:

Președinte: Conf. univ. dr. habil. Dorin Opriș
Membri: Conf. univ. dr. Oana Raluca Ivan
Conf. univ. dr. Claudia Olimpia Moisă
Lect. univ. dr. Maria Viorela Muntean
Conf. univ. dr. Simona Camelia Varvara
Prof. univ. dr. habil. Teodora Iordăchescu
CS II dr. habil. Beatrice Ciută
Conf. univ. dr. Raul Felix Hodoș
Conf. univ. dr. Lucian Marina
Conf. univ. dr. Gina Groza-Gogean 
Lect. univ. dr. Răzvan Brudiu
Secretar: CS. III. dr. Ana Maria Roman Negoi 

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Etică în Cercetarea Științifică.

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Etică în Cercetarea Științifică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia privind susținerea on-line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de formare psihopedagogica de Nivel I și Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2020-2021.

Metodologia privind susținerea on-line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de formare psihopedagogica de Nivel I și Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2020-2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea probei scrise susținută în vederea obținerii gradului didactic II, Sesiunea August 2021.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea probei scrise susținută în vederea obținerii gradului didactic II, Sesiunea August 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Procedura operațională PO-CRI-01 privind încheierea acordurilor inter-instituționale internaționale
Se abrogă Procedura operațională PO_17.015 privind încheierea de acorduri internaționale, aprobată în ședința Senatului din 25.05.2016. 

Procedura operațională privind încheierea acordurilor inter-instituționale internaționale Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se prelungește aplicarea, pentru perioada 31.05.2021 – 31.07.2021, a scenariului 3, cu participarea on line a tuturor studenților/cursanților la activitățile didactice, conform art. 3, alin (3) din Ordinul comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al Ministrului Educației și Cercetării și al Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă următoarele anexe la Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență în anul universitar 2021 - 2022 și la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de masterat în anul universitar 2021 – 2022:
-    Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de licență în anul universitar 2021-2022 – sesiunea iulie 2021;
-    Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de master în anul universitar 2021-2022 – sesiunea iulie 2021.

Se aprobă numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de licență, masterat și doctorat, în anul universitar 2021-2022, a candidaților români de pretutindeni.

Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de licență în anul universitar 2021-2022 – sesiunea iulie 2021 Descarcă
Anexa nr. 1 - numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de master în anul universitar 2021-2022 – sesiunea iulie 2021 Descarcă
Numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de licență, masterat și doctorat, în anul universitar 2021-2022, a candidaților români de pretutindeni Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă distribuția pe domenii a locurilor alocate de Ministerul Educației pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2021-2022, a candidaților români și a românilor de pretutindeni, pe locuri fără plata taxelor de școlarizare cu bursă, pe locuri fără plata taxelor de școlarizare fără bursă și pe locuri cu taxă, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 8. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă componența comisiilor de concurs, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză a fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor minime necesare participării la concurs a candidaților, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 9. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă componența comisiilor de admitere în anul universitar 2021-2022, la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv, Comisia centrală de admitere, Comisia de admitere a studenților străini, Comisia tehnică de admitere, precum și componența comisiilor de admitere la studii universitare de licență și masterat la nivelul facultăților, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 10. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Todor privind desfășurarea comasată a Programului de formare psihopedagogică, nivel I și nivel II, în regim de curs postuniversitar, pe parcursul anului universitar 2021-2022, precum și calendarul de desfășurare, taxa de înscriere și taxele de școlarizare, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 11. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă cuantumul taxelor de școlarizare în cadrul Programului de formare psihopedagogică, nivel I – licență, nivel II – master, nivel I și nivel II în regim de curs postuniversitar, pe parcursul anului universitar 2021-2022, pentru studenții cetățeni români, cetățeni din state UE/SEE/CE, precum și pentru românii de pretutindeni și cetățenii din state terțe UE/SEE/CE, admiși la acest program în regim financiar cu taxă, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 12. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă modelele-cadru ale contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022, pentru studiile universitare de doctorat, încheiate cu studenții cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene și pentru românii de pretutindeni, precum și modelele-cadru ale actelor adiționale pentru întreruperea sau prelungirea studiilor universitare de doctorat.

Modelele-cadru ale contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022, pentru studiile universitare de doctorat. Modelele-cadru ale actelor adiţionale pentru întreruperea sau prelungirea studiilor universitare de doctorat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă cererea dlui drd. Bogdan Conduțeanu, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie, privind întreruperea studiilor universitare de doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă lista nominală cu studenții specializării Artă Sacră care urmează să susțină examenul de licență în cadrul Universității din Craiova, conform anexei.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK