Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 26.01.2022 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini (revizie).

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Universitar din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Universitar din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare (revizie).

Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare - valabilă începând cu data de 01.01.2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2021.

Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2022.

Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, pe anul 2021.

Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, pe anul 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Planul de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2022.

Planul de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2021 și Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2022.

Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2021 Descarcă
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Bilanțul contabil la data de 31.12.2021 și Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2021, precum și Raportul explicativ privind situațiile financiare pe anul 2021.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Situația cost-venit pe anul 2021, pe facultăți și cheltuielile generale ale universității la 31.12.2021, precum și Raportul explicativ privind cheltuielile aferente anului 2021 pe facultăți și cheltuielile generale ale universității.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Raportul privind cuantumul regiei rezultată din proiectele de cercetare științifică derulate în anul 2021.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Raportul privind activitatea de audit public intern desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2021.

Raportul privind activitatea de audit public intern desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Programul anual de audit ISO pentru anul 2022.

Programul anual de audit ISO pentru anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Raportul anual de activitate al Comisiei de etică și deontologie universitară pe anul 2021.

Raportul anual de activitate al Comisiei de etică și deontologie universitară pe anul 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Rapoartele anuale de activitate ale centrelor administrativ – funcționale pe anul 2021.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă Raportul de activitate al Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2021.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă Raportul de activitate al Editurii AETERNITAS pentru anul 2021.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă Raportul de activitate al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS), pe anul 2021, Planul de activitate al SAS, pe anul 2022 și Bugetul de venituri și cheltuieli al SAS, pentru anul 2022.

Raportul de activitate al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS), pe anul 2021 Descarcă
Planul de activitate al SAS, pe anul 2022 Descarcă
Bugetul de venituri și cheltuieli al SAS, pentru anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă Planul de formare profesională pentru anul 2022.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă Procedura operațională PO – SAPA – 01 privind activitatea Serviciului de Administrație patrimoniu și de aprovizionare, revizie a procedurii SEAQ_PO_SAPA_01.

Procedura operațională PO – SAPA – 01 privind organizarea și desfășurarea activității de aprovizionare derulată în cadrul Serviciului Administrație Patrimoniu și de Aprovizionare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă următoarele proceduri operaționale elaborate de Serviciul Financiar- Contabil:
-    Procedura operațională PO – SFC – 01 privind întocmirea ordinelor de plată către trezorerie și bănci comerciale (revizie);
-    Procedura operațională PO – SFC – 06 privind încasările efectuate prin casieria Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
-    Procedura operațională PO – SFC – 07 privind evidența contabilă a imobilizărilor corporale și necorporale;
-    Procedura operațională PO – SFC – 08 privind regimul intern de numerotare a documentelor financiar contabile;
-    Procedura operațională PO – SFC – 10 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv;
-    Procedura operațională PO – SFC – 11 privind fundamentarea taxelor de studii;
-    Procedura operațională PO – SFC – 12 privind decontarea și evidența deplasărilor externe.
Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă procedurile operaționale: PO 02. 004, PO 02. 006, PO 02. 007, PO 02. 014, PO 02. 018, PO 02. 019 și PO 02. 025.

Procedura operațională PO – SFC – 01 privind întocmirea ordinelor de plată către trezorerie și bănci comerciale Descarcă
Procedura operațională PO – SFC – 06 privind încasările efectuate prin casieria Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională PO – SFC – 07 privind evidența contabilă a imobilizărilor corporale și necorporale Descarcă
Procedura operațională PO – SFC – 08 privind regimul intern de numerotare a documentelor financiar contabile Descarcă
Procedura operațională PO – SFC – 10 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv Descarcă
Procedura operațională PO – SFC – 11 privind fundamentarea taxelor de studii Descarcă
Procedura operațională PO – SFC – 12 privind decontarea și evidența deplasărilor externe Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă următoarele proceduri operaționale elaborate de Centrul pentru Informare, Consiliere și Orientare în Carieră:
-    Procedura operațională PO – CICOC – 01 privind consilierea și orientarea în carieră a studenților/ absolvenților (revizie);
-    Procedura operațională PO – CICOC – 02 privind consilierea psihologică a studenților/ absolvenților (revizie);
-   Procedura operațională PO – CICOC – 03 privind monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu Anexele 1 și 2 (revizie).

Procedura operațională PO – CICOC – 01 privind consilierea și orientarea în carieră a studenților/ absolvenților Descarcă
Procedura operațională PO – CICOC – 02 privind consilierea psihologică a studenților/ absolvenților Descarcă
Procedura operațională PO – CICOC – 03 privind monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se validează Raportul final al concursului pentru ocuparea postului vacant de Director General Administrativ al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întocmit de comisia de concurs și rezultatul acestuia, respectiv, desemnarea candidatului câștigător în persoana dlui Dragomir Cosmin

HOTĂRÂREA NR. 24.

Se aprobă propunerea Facultății de Drept și Științe Sociale privind acordarea distincției Universitatis Gratiae domnului prof. univ. dr. Vasile Luha și domnului prof. univ. dr. Augustin Lazăr.

HOTĂRÂREA NR. 25.

Se aprobă cererea nr. 27037/13.12.2021 și cererea nr. 28205/29.12.2021 privind întreruperea studiilor universitare de doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 26.

Se aprobă cererea nr. 27037/13.12.2021 și cererea nr. 28205/29.12.2021 privind întreruperea studiilor universitare de doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 27.

Se aprobă încheierea unui acord - cadru de cooperare între Universitatea din Hradec Králové, Cehia și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, privind organizarea masteratului double degree Economics and Management și Master in Business Administration, între Facultatea de Informatică și Management din cadrul Universității din Hradec Králové, Cehia și Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 28.

Se aprobă demararea procedurilor privind inițierea programului de studii universitare de licență cu specializarea Resurse umane, din domeniul de licență Sociologie, forma de învățământ cu frecvență, cu durata studiilor 3 ani/180 credite.

HOTĂRÂREA NR. 29.

Se aprobă transformarea postului vacant de subinginer gr. II (SSD) din Cadrul Compartimentului SSM în post vacant de referent gr. III (SSD), COR 226302 (specialist în domeniul securității și sănătății în muncă).

HOTĂRÂREA NR. 30.

Se aprobă aplicarea Procedurii privind desfășurarea unor activități în sistem on-line în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 13 din 29.04.2020, și pe perioada instituirii stării de alertă, în conformitate cu art. 41 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Procedura privind desfășurarea unor activități în sistem on-line în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK