Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 10.11.2022 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă distribuția fondului de burse pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, alocat de la bugetul de stat, pe categorii de burse și pe facultăți, precum și cuantumul burselor de merit, de performanță și de ajutor social, după cum urmează:
Total fond de burse: 565.000 lei/lună
Fond alocat burselor de ajutor social: 130.800 lei/lună, reprezentând 218 burse de ajutor social.
Fond alocat altor categorii de burse la nivelul facultăților este de 434.200 lei/lună, distribuit astfel:
Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației - 68.169 lei/lună
Facultatea de Științe Economice - 112.848 lei/lună
Facultatea de Informatică și Inginerie - 88.056 lei/lună
Facultatea de Drept și Științe Sociale - 131.042 lei/lună
Facultatea de Teologie Ortodoxă - 34.085 lei/lună         
Se aprobă cuantumul burselor în semestrul I, astfel:
Bursa de performanță - 1.000 lei
Bursa de merit - 800 lei
Bursa de ajutor social - 600 lei

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă demararea procedurilor de evaluare periodică externă ARACIS a programului de studii universitare de licență Terapie Ocupațională, domeniul Psihologie, în vederea reacreditării, precum și comisia de întocmire a dosarului, cu următoarea componență:

Președinte: conf.univ.dr. Buțiu Călina
Membri: lect.univ.dr. Talpaș Petronela (Persoană de contact)
prof.univ.dr. Pascaru Mihai
conf.univ.dr. Marina Lucian
lect.univ.dr. Bara Angela
Secretar: lect.univ.dr. Ștefani Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă demararea procedurilor de încheiere a Protocolului de colaborare cu Universitatea Tehnică de Construcții București pentru susținerea examenului de diplomă de către absolvenții specializării Inginerie urbană și dezvoltare regională, din cadrul Facultății de Informatică și Inginerie.

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă raportul comisiei de promovare a dnei Puia Daniela Rodica de pe postul de informatician debutant SSD pe postul de informatician gr. III SSD și transformarea postului.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK