Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 25.01.2023

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii licență, master și doctorat, forma de învățământ cu frecvență (revizie).

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii licență, master și doctorat, forma de învățământ cu frecvență Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul privind implementarea Programului ERASMUS+ (revizie).

Regulamentul privind implementarea Programului ERASMUS+ Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Procedura operațională PO – CRI – 07 privind preluarea funcției de coordonator instituțional Erasmus (revizie).

Procedura operațională PO – CRI – 07 privind preluarea funcției de coordonator instituțional Erasmus Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2022.

Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2023.

Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, inserției pe piața muncii și realizării egalității de șanse și de gen, pe anul 2022.

Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, inserției pe piața muncii și realizării egalității de șanse și de gen, pe anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Planul de măsuri în domeniul echității sociale, inserției pe piața muncii și realizării egalității de șanse și de gen pentru anul 2023.

Planul de măsuri în domeniul echității sociale, inserției pe piața muncii și realizării egalității de șanse și de gen pentru anul 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2022 și Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2023.

Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2022 Descarcă
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Bugetul general al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia previzionat pe anul 2023 și Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Bugetul estimat pe facultăți și cheltuieli generale ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2023 și Nota de fundamentare privind bugetul previzionat pe facultăți și cheltuieli generale în anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Raportul privind cuantumul regiei rezultată din proiectele de cercetare științifică derulate în anul 2022.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Raportul Comisiei de buget – finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative asupra bugetului de venituri și cheltuieli previzionat pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Raportul privind activitatea de audit public intern desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2022.

Raportul privind activitatea de audit public intern desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Programul anual de audit ISO pentru anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Raportul anual de activitate al Comisiei de etică și deontologie universitară pe anul 2022.

Raportul anual de activitate al Comisiei de etică și deontologie universitară pe anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă Rapoartele anuale de activitate ale centrelor administrativ – funcționale pe anul 2022.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă Raportul de activitate al Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2022.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă Raportul de activitate al Editurii AETERNITAS pentru anul 2022.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă Raportul de activitate al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SAS) pe anul 2022, Planul de activitate al SAS pe anul 2023 și Bugetul de venituri și cheltuieli al SAS pentru anul 2023.

Raportul de activitate al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SAS) pe anul 2022 Descarcă
Planul de activitate al SAS pe anul 2023 Descarcă
Bugetul de venituri și cheltuieli al SAS pentru anul 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă Raportul asupra monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2022 (studiul „Absolvenții și piața muncii”).

Raportul asupra monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2022 (studiul „Absolvenții și piața muncii”) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă distribuirea sumei alocate pentru susținerea publicării rezultatelor cercetării științifice pe departamente.

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă solicitarea dnei conf.univ.dr. Koncsag Magdolna Eva privind susținerea de activități didactice de predare în calitate de cadru didactic asociat, în regim plata cu ora, în limba maghiară, la Universitatea Sapientia Târgu Mureș, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, în semestrul II al anului universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă solicitarea dlui conf.univ.dr.ing. Emilian Ceuca privind afilierea la Școala Doctorală a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

HOTĂRÂREA NR. 24.

Nu se aprobă transformarea postului temporar vacant de Administrator financiar gr. I (S), din cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții în post temporar vacant de Administrator financiar gr. I (SSD).

HOTĂRÂREA NR. 25.

Se aprobă transformarea postului de Secretar I (M) în post de Secretar gr. I (S) în cadrul Secretariatului Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației, precum și demararea procedurii de ocupare a postului.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK